Hva er renters rente?

Begrepet renters rente hører man ofte både i forbindelse med sparing og lån. Men hva betyr det egentlig? Her forklarer vi hva det kan ha å si for din økonomi.

Enkel forklaring av renters rente

Renters rente omtales også som rentes rente, og det kalles også avkastning på avkastningen. Som navnet tilsier handler det om en rente man får eller betaler, på renter.

Renters rente har en positiv effekt hvis man sparer penger, men en negativ effekt dersom man har gjeld. Slik fungerer renters rente, om han henholdsvis snakker om:

  1. Sparepenger
  2. Gjeld

1. Sparepenger

Når man har penger i banken, får man renter på pengene. Da fører renters rente til at man får mer avkastning. Det er fordi man får renter på pengene man har satt inn, og deretter får man også renter på rentebeløpet man har opptjent. Derfor kalles det også avkastning på avkastning, eller avkastning på renter.

2. Gjeld

Det samme prinsippet gjelder når man har gjeld, men motsatt. Prisen for å låne penger er at man betaler renter. Rentene regnes av hele det lånte beløpet, som kalles det rentebærende beløpet. I noen tilfeller kan imidlertid de beregnede rentene bli lagt til det rentebærende beløpet. Det blir da renters rente på et lån.

Renters rente kalles også avkastning på avkastning. Det er fordi det bidrar til at sparingen går litt raskere, fordi man får renter av allerede oppspart rentebeløp. Effekten blir sterkere jo høyere rente man har, og jo høyere sparebeløp det er snakk om.

Godskriving av renters rente

Effekten av renters rente kommer frem gjennom godskriving av renten. Det kalles også kapitalisering av renten.

Det vil si at banken legger til den bankrenten som har påløpt på beløpet, enten det er innestående (sparing) eller utestående (gjeld) kapital.

Slik godskriving gjøres med jevne mellomrom. Hvor ofte det gjøres, varierer fra bank til bank. Det kan være en gang i året, halvårlig, hvert kvartal eller månedlig.

Effekten av renters rente kommer tydeligere frem jo ofte det gjøres en slik godskriving. Imidlertid er det vanlig at banker og finansinstitusjoner inkluderer kapitalisering i den effektive renten. Derfor er det en reell rente å gå ut ifra, og å sammenligne med andre banker.

Det er viktig å være klar over at hyppigheten på godskrivingene ikke vil utgjøre økonomisk forskjell, så lenge den er inkludert i den effektive renten.

Likevel ser mange det som en fordel med korte intervaller mellom kapitalisering, når det gjelder sparing. Det er fordi det kan fungere som en bra motivasjon, ved at man ser maksimal effekt av sparingen.

Lesetips: Les mer om effektiv og nominell rente her: billigeforbrukslån.no/effektiv-og-nominell-rente

Renters rente godskrives med jevne mellomrom, det kan være alt fra månedlig til en gang i året. Samtidig skal den fremkomme i den effektive renten som oppgis. Så man kommer uansett likt ut økonomisk, enten den godskrives ofte eller sjelden.

Sparing og renters rente

Den positive effekten av renters rente ved sparing, kommer best frem ved sparing over lang tid. I tillegg er det avgjørende hvor stort beløp man sparer, akkurat som ved vanlig renteberegning.

Det er det samme som gjelder ved vanlig renteberegning. På kort sikt utgjør det ikke store verdier dersom det ikke er snakk om svært store sparebeløp. Likevel kan det gi et betydelig bidrag til sparingen på lang sikt.

Vi kan se på et eksempel med å spare 100 000 kroner på en sparekonto med 3 prosent rente. Da vil man ha 103 000 kroner med renteberegning etter ett år. Med kapitalisert renters rente vil summen være 106 090 kroner når det har gått to år.

Da har det blitt regnet renter også på de rentene man mottok. Dette vil fortsette i de påfølgende årene. Selv om dette ikke utgjør en stor gevinst, vil det bygge seg opp til større beløp etter som årene går.

Lar man de opprinnelig 100 000 kronene stå med samme rentebetingelser, 3 prosent, i 30 år, vil man med renters rente få en avkastning på 28 045 kroner.

Dette er penger man tjener ved å passivt la sparepengene stå i banken. Hvis man har større sparebeløp, vil summen vokse tilsvarende raskere.

Renters rente ved pensjonssparing

Samtidig er 30 år en lang spareperiode. Men renters rente fremheves ofte som spesielt viktig innen pensjonssparing.

Det vil kunne lønne seg bra å starte en sparing når man er tyve år, men tanke på en behagelig pensjonisttilværelse når man fyller 70 år. Gjensidige viser til et eksempel hvor de har lagt inn både renters rente og avkastning man kan få i aksjefond. Den avkastningen har de satt til gjennomsnittlig bransjestandard for finansnæringen på 5,75 prosent per år.

Da viser deres beregning at man ved å spare drøyt 430 kroner i måneden vil sitte igjen med 1,5 millioner kroner. Da har man spart knapt 260 800 kroner, og resten kommer fra avkastning og renters rente.

Det er da viktig å huske på at det er forskjell på avkastning av aksjefond, og ren avkastning på renter ved sparing i banken. Når man velger å spare i fond og aksjer, utsetter man seg for en viss risiko. Samtidig kan det gi høyere avkastning, og dermed høyere grunnlag for renters rente. Hvis man ønsker å sette seg inn i mulighetene for å handle aksjer selv, kan for eksempel nettsidene til Nordnet eller Fondsfinans være steder å starte.

Hvis man ønsker tryggest mulig sparing, kan det være en fordel å holde seg til en sparekonto, og den avkastningen renter og renters rente gir der.

Da bør man likevel følge med på at man hele tiden har sparepengene i den banken, og på den type konto, som gir best mulig rente.

Lån og renters rente

Renters rente kan ha en svært negativ effekt når man har lån. Imidlertid kommer det vanligvis ikke til anvendelse så lenge man betaler ned lånet sitt som avtalt. Hvis lånet misligholdes kan det imidlertid føre til at gjelden øker kraftig, hvis man ikke sørger for en refinansiering.

Renters rente kan bidra negativt når det er snakk om lån. Vanligvis vil ikke renters rente bli aktuelt, så lenge man betaler ned på lånet i henhold til avtalen man har med banken eller finansinstitusjonen.

Dersom man imidlertid får problemer med å betale lånet, og långiver beregner renters rente, så kan det fort gjøre gjelden betydelig høyere.

Som ved sparing avhenger summene av hvor stor rente det er snakk om. Jo høyere renten er, desto høyere effekt vil det være av renters rente-beregning. Når det gjelder kredittlån og forbrukslån, kan renten ofte være opp mot 20 prosent. Da kan man i verste fall oppleve at lånet dobler seg hvis det regnes renters rente.

Dette er en god grunn til å raskt ta affære dersom man kommer i økonomiske problemer. Har man forbruksgjeld som det blir vanskelig å betale, kan det være lurt å refinansiere så hurtig som mulig.

Oppsummert

Renters rente er enkelt forklart en rente som beregnes av den renten som allerede er lagt til et beløp. Det gir motsatt utslag avhengig av om det dreier seg om:

  • Sparing, da bidrar renters rente til høyere avkastning.
  • Gjeld, da kan renters rente bidra til at gjelden raskt blir større.