Hvordan finne forbrukslånet med beste rente?

Ønsker du å finne frem til hvilken bank som kan tilby deg den beste renten på forbrukslån, bør du lese videre. Vi gir deg også svar på hva du selv kan gjøre for å oppnå best mulig rente på ditt lån.

Hva menes med den beste renten på forbrukslån?

Et forbrukslån har generelt sett et lavere rentenivå enn benyttet gjeld på et kredittkort. Det gir deg dessuten en mer forutsigbar nedbetalingsplan.

Ingen ønsker å betale mer enn nødvendig på et lån uten sikkerhet. Siden banker setter renten individuelt, kan to personer som søker om samme lånebeløp og nedbetalingstid i samme bank, få tildelt helt forskjellig rente.

Den ene personen kan få et rimelig forbrukslån, mens den andre får tildelt en høy rente slik at forbrukslånet anses som dyrt.

Den beste renten på forbrukslån er med andre ord den renten som er lavest.

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet, som betyr at banken ikke tar pant i kjøretøy eller bolig som sikkerhet for lånet. Renten på et usikret lån ligger derfor høyere enn på et lån med sikkerhet.

Den effektive renten på et lån uten sikkerhet kan per i dag variere fra 5,00% og helt opptil 52,85%. 

Siden renten fastsettes individuelt for hver enkelt lånesøker, er det umulig å vite på forhånd hvilken rente du får tildelt før du faktisk søker om et lån.

Nyttig å vite for å oppnå den beste renten på forbrukslån

Så snart du sender inn en lånesøknad om forbrukslån, vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Denne påvirker hvilken rente du vil få tildelt av banken, og dessuten hvor mye du kan få i lån.

En kredittsjekk er en helhetsvurdering av din personlige økonomi og din evne til å betjene gjeld.

Faktorer som inntekt, gjeld, betalingshistorikk og alder blir vurdert, og dette gjøres av et kredittopplysningsbyrå i Norge. Experian og Bisnode er eksempler på slike byråer som bankene samarbeider med i forbindelse med søknader om lån.

#1. Høy kredittscore gir lav rente på lån uten sikkerhet

Kredittopplysningsbyråene utarbeider videre en kredittscore for hver lånesøker. En kredittscore er en poengsum som vanligvis går fra 1 – 100, og sluttpoengtallet forteller banken hvilken risiko de tar for å låne ut penger til akkurat deg. Jo høyere kredittscore du har, jo mindre risiko er det for banken å gi deg lån.

Har du høy og stabil årsinntekt og lite forbruksgjeld fra før, betyr det at banken tar lav risiko ved å låne deg penger. Dermed kan du regne med å få lånet innvilget, og dessuten oppnå en bedre rente på forbrukslånet.

Har du derimot mye gjeld fra før og en middels til lav årsinntekt, tar banken en høyere risiko ved å låne ut penger til deg. Du vil da få tildelt en høyere rente på forbrukslånet.

I en kredittsjekk vil det også komme frem om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Har du over en lengre periode unnlatt å betale dine regninger i tide,  kan du ha fått en betalingsanmerkning. I slike tilfeller vil de fleste bankene gi deg avslag på en søknad om et lån uten sikkerhet.

Privatpersoner har mulighet til å sjekke sin egen kredittscore hos Experian, og tjenesten er gratis. Her vil du også kunne se om du har eventuelle betalingsanmerkninger.

Det kan i tillegg være nyttig å besøke nettsiden Norsk Gjeldsinformasjon for å få oversikt over alt du måtte ha av usikret gjeld fra før. Du logger deg enkelt inn med Bank-ID på begge nettsidene.

Privatpersoners kredittscore blir oppdatert hvert eneste år. Det tas utgangspunkt i ligningstall fra Skattedirektoratet.

Hvordan forbedre din kredittscore?

Å forbedre sin kredittscore er ikke gjort over natten. Det er noe som tar tid, kanskje mange måneder. Likevel er det mulig å få det til, dersom du lager en plan og klarer å følge den.

Har du mye gjeld i forhold til inntekten, kan du for eksempel lage din egen nedbetalingsplan for å kvitte deg med smålån og kreditter raskere enn det som står i låneavtalen.

Dette er kanskje den mest effektive metoden for å oppnå lån med lavest rente. Å øke inntekten er også mulig, dersom det passer ut fra din jobbsituasjon.

Samler du alle kreditter og smålån til ett større lån, vil du dessuten kunne spare mye penger. Sparebeløpet kan du med fordel benytte til å betale ekstra ned på gjelden din slik at din kredittscore blir bedre over tid.

Husk at dine kreditter og kredittkortgjeld må nedbetales og slettes helt for at det skal påvirke din kredittscore. Har du fått innvilget en kreditt på kr. 20.000,- og du ikke har brukt en eneste krone, vil det fortsatt stå oppført at du har kr. 20.000,- i usikret gjeld hos Norsk Gjeldsinformasjon.

#2. Sammenligning av lånetilbud vil gi bedre rente på lån

Å sammenligne renten på forbrukslån fra minst 3 ulike banker samtidig er det aller viktigste du kan gjøre for å oppnå best mulig rente. Søker du lån i en tilfeldig bank og aksepterer lånetilbudet, vil du ikke få noe sammenligningsgrunnlag. I verste fall må du betale en langt høyere rente på lånet enn nødvendig.

Ofte kan det være lurt å benytte en låneagent. Da trenger du bare å sende inn én enkel lånesøknad, så vil lånemegleren formidle søknaden videre for deg til et stort antall banker som de samarbeider med.

Dette gir deg et godt grunnlag for å sammenligne renter og totale kostnader på lånet. På denne måten kan du velge å takke ja til banken som tilbyr deg den beste renten på forbrukslån.

Å sammenligne flere lånetilbud er den beste metoden for å oppnå billigst mulig forbrukslån. Benytter du en lånemegler, vil du dessuten spare mye tid.

Det er den effektive renten du skal fokusere på

Når du mottar tilbud fra ulike banker er det den effektive renten du skal legge merke til og sammenligne for å finne fram til beste forbrukslån.

Den effektive renten forteller hvor mye ditt forbrukslån vil koste deg totalt sett, inklusiv gebyrer og andre kostnader. Den nominelle renten derimot sier ingenting om totalkostnadene på lånet. Dette er kun et generelt renteeksempel som banker opererer med før gebyrer og omkostninger er tatt med i beregningen.

Du bør derfor aldri inngå en låneavtale før du har undersøkt den effektive renten på helt konkrete lånetilbud fra flere banker. 

Siden det er høy konkurranse mellom bankene i Norge, vil det kunne føre til store variasjoner når de fastsetter den effektive renten på forbrukslån. Banker benytter i tillegg forskjellige kredittopplysningsbyråer, noe som også kan gi deg variasjoner i din kredittscore.

Disse momentene er med på å styrke hvor viktig det er å sammenligne helt konkrete lånetilbud fra flere banker.

#3. Lang nedbetalingstid gir bedre rente på forbrukslån

For å finne den beste renten på lån må du også ta hensyn til nedbetalingstiden, som i høy grad påvirker lånets totale kostnader. Dette skyldes at lånet blir dyrere jo lenger du lar rentene løpe. Vil du redusere de totale kostnadene på et forbrukslånet, har du følgende valg:

  1. Velg maksimal nedbetalingstid på 5 år når du søker om et forbrukslån, men betal inn ekstra på lånet når økonomien din tillater det.
  2. Velg så kort nedbetalingstid du kan klare.

De fleste velger så lang nedbetalingstid som mulig, ettersom månedsbeløp å betale  blir lavere. Men mange glemmer da at de totale lånekostnadene blir betydelig høyere. Uansett hva du bestemmer deg for, så er det viktig at du velger en nedbetalingsplan som du kan leve med og passer ut fra din økonomi.

#4. En medlåntaker øker sjansen for beste rente på lån

En medlåntaker vil ofte være den raskeste og enkleste veien for å oppnå den beste renten på forbrukslån. En medlåntaker er like ansvarlig for nedbetaling av lånet som hovedlåntaker.

Har du samboer, partner eller ektefelle, kan han eller hun søke sammen med deg om et forbrukslån. På denne måten vil banken oppnå større sikkerhet for lånet, noe som igjen vil kunne påvirke renten i positiv retning.

Mange opplever å få betydelig bedre rente når de tar med en medlåntaker. Har du en relativt lav inntekt, vil en medlåntaker dessuten kunne være avgjørende om du får innvilget et lån eller ikke.

#5. Pant og sikkerhet kan gi deg bedre rente

Et lån med sikkerhet vil kunne gi deg bedre lånevilkår enn et usikret lån. Har du mulighet til å ta opp et lån med pant i bolig eller bil, bør du vurdere dette alternativet først.

Det er likevel viktig å være klar over at et lån med pant reguleres av lov om tvangsfullbyrdelse. Det betyr at banken har rett til å selge boligen eller bilen din dersom du misligholder lånet.

Oppsummering

  • Husk å sammenligne den effektive renten på lånetilbudene
  • Hvis mulig, ta med en medlåntaker når du søker om et lån uten sikkerhet
  • Hent inn lånetilbud fra minst 3 ulike banker eller bruk en lånemegler
  • Vurder om du har mulighet til å ta opp et forbrukslån med sikkerhet