Forbrukslån best i test

Det finnes et stort antall tester på nett når det gjelder forbrukslån. Vi forteller deg hva du bør sjekke når du leser slike tester, og hvorfor “forbrukslån best i test” ikke alltid er veien å gå for å finne ditt beste personlige lån.

Hva menes egentlig med “forbrukslån best i test”?

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. På grunn av at bankene tar en høyere risiko ved å låne ut penger uten å ta pant i bolig eller andre verdifulle objekter har denne lånetypen et høyere rentenivå.

Bakgrunnen for å utarbeide “forbrukslån best i test” er at du raskt kan få hjelp til å finne et forbrukslån som skiller seg positivt ut i mengden og har lavt rentenivå.

Når det utarbeides slike tester for forbrukslån, legges det vekt på en rekke faktaopplysninger som bankene har oppgitt.

I utgangspunktet er “forbrukslån best i test” en rangering av de forskjellige bankenes rentesatser og gebyrer.

I tillegg kan andre elementer også påvirke rangeringen. Det kan for eksempel være dersom en bank tilbyr spesielle tjenester på sine utlånsprodukter, eller har andre trekk som vurderes som positivt for kundene.

Vinnere av “forbrukslån best i test” blir som regel den banken som kan tilby lavest effektiv rente, og som samtidig har lave gebyrer og høy tilgjengelig lånesum.

Ønsker du å skaffe deg en generell oversikt over ulike forbrukslån på markedet, vil “forbrukslån best i test” gi deg nyttig informasjon.

Er “forbrukslån best i test” til å stole på?

Når vurderingen av ulike forbrukslån er basert på en helhetsvurdering, vil resultatet gjerne bli litt forskjellig, avhengig av hvilken test du leser. Det kan dermed bli forvirrende og vanskelig å si med sikkerhet hvilket forbrukslån som er best i test.

Du kan likevel få god informasjon om de ulike bankene som tilbyr forbrukslån, og merke deg fordeler og ulemper med en lånetilbyder. I “forbrukslån best i test” kan du dessuten sjekke hvilke minimumskrav bankene har fastsatt for å kunne søke om et lån.

Det viktigste du må være klar over, er at renten på forbrukslån fastsettes individuelt. Når rentenivået rangeres i en test, er det tatt utgangspunkt i veiledende priseksempler fra de forskjellige bankene.

Disse priseksemplene som blir brukt i “forbrukslån best i test” sier ingenting om hvilken rente du får tildelt på akkurat ditt forbrukslån. Det er din privatøkonomi og din kredittvurdering som legges til grunn for at den endelige renten skal fastsettes.

Derfor anbefaler vi deg å teste selv for å finne det beste forbrukslånet.

Du og naboen din kan få helt forskjellig rente på et forbrukslån, til tross for at dere søker om samme lånebeløp i samme bank. Det er fordi den effektive renten fastsettes individuelt.

Sjekk dette når du vil finne ditt “forbrukslån best i test”

I jakten på det beste forbrukslånet, bør du bruke litt tid på å sjekke følgende opplysninger hos de ulike bankene:

  • Bankenes minstekrav
  • Effektiv rente
  • Tilgjengelig lånebeløp
  • Nedbetalingstid
  • Gebyrer
  • Helhetsvurdering

Bankenes minstekrav 

Du må først merke deg de generelle minstekravene som hver enkelt bank stiller til lånesøkere. I utgangspunktet er det 18 års aldersgrense på søknader om forbrukslån. Likevel er det flere banker som har både 20- og 25-årsgrense for lån uten sikkerhet.

Det er også varierende hvor høy årsinntekten din må være for å kunne sende inn en lånesøknad. Enkelte banker krever kun at du har en eller annen form for inntekt slik at du kan betjene lånet. Andre banker krever at du har en årsinntekt på kr. 120.000,- eller mer.

Før du går videre i vurderingen av “forbrukslån best i test”, bør du altså sjekke om du oppfyller disse minimumskravene. Det hjelper lite at en bank tilbyr gode vilkår, dersom du ikke oppfyller kriteriene for å sende inn en lånesøknad.

Effektiv rente 

Når du skal vurdere hvilken rente en bank kan tilby, må du se på den effektive renten. Det skilles mellom nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er kun et renteeksempel som bankene bruker når de markedsfører sine låneprodukter, og den sier ingenting om lånets reelle kostnader.

Den effektive renten derimot er bankens nominelle rentenivå inklusiv alle gebyrer på et forbrukslån. Det dreier seg som regel om termingebyr og etableringsgebyr. Du får derfor viktig informasjon om lånets totale kostnader ved å sammenligne bankenes effektiv rente.

Likevel er det slik at den effektive renten som settes på ditt lån, er basert på din økonomi. Derfor er det umulig å forutse hvilken effektiv rente akkurat du får før du har sendt inn en lånesøknad.

Tips: Se også vår artikkel om lån lav rente.

Tilgjengelig lånebeløp 

Uno Finans tilbyr markedets høyeste lånesum på forbrukslån. Det er likevel de færreste som har økonomi til å få innvilget en lånesum på kr. 600.000,-.

I utgangspunktet er det mulig å låne mellom kr. 10.000,- og kr. 600.000,- på et forbrukslån. Men også her er det store variasjoner mellom bankene.

Hvor mye du kan få i lån, er noe som vurderes i tester, da banker som tilbyr høye lånesummer på sine forbrukslån, vanligvis rangerer høyt oppe på “forbrukslån best i test”.

Det er jo slik at det hjelper deg lite å lese at vinneren av en ”forbrukslån best i test” tilbyr en maksimal lånesum på kr. 70.000,- når du har behov for å låne en langt høyere sum. Derfor er det viktig å legge merke til lånebeløpets maksimale størrelse hos de ulike bankene.

I tillegg må du huske på at din personlige økonomi avgjør hvilken lånesum du kan få innvilget.

Nedbetalingstid 

Hvor lang tid du lar rentene på et forbrukslån løpe, er avgjørende for lånets totale kostnader. I dag er maksimal nedbetalingstid på forbrukslån satt til 5 år. Velger du kortere nedbetalingstid, vil du derfor spare mange kroner.

Ønsker du å bruke et forbrukslån til refinansiering, er maksimal nedbetalingstid 10 – 15 år.

Gebyrer 

Når du skal finne ditt eget “forbrukslån best i test”, er gebyrene viktig å undersøke nærmere hos de ulike bankene. Enkelte banker har relativt høye termingebyrer, noe som gjør at månedsbeløpet å betale blir mer kostbart enn om du velger en bank med lave gebyrer.

Det er også prisvariasjoner mellom de ulike bankene når det gjelder etableringsgebyr.

Helhetsvurdering

Nettsteder som tilbyr lesere en rangering av “forbrukslån best i test”, har som regel en helhetsvurdering av hver enkelt bank. Selv om størrelsen på rentenivå og gebyrer er det som teller mest, vil det også være omtale av banker som skiller seg positivt ut fra mengden.

Det kan være snakk om fleksibel nedbetalingstid, muligheten for å få betalingsutsettelse ved behov, ekstra god kundeservice eller andre ting. Dette er viktige momenter som du raskt kan få oversikt over i tester av forbrukslån.

Tips: Har du lest vår artikkel om lån til oppussing.

Sammenlign forbrukslån og finn din egen vinner

Det beste personlige forbrukslånet finner du ved å teste selv gjennom en sammenligningstjeneste. Det lønner seg å velge en låneagent som samarbeider med et høyt antall banker. Da vil du få et bredere sammenligningsgrunnlag.

Den effektive renten på forbrukslån fastsettes på bakgrunn av din personlige økonomi. Derfor kan et lån fra en bank være et utmerket valg for noen, men et dårlig valg for andre. Alt avhenger av hvilken risiko banken mener å ta ut fra din økonomiske situasjon.

Derfor er løsningen å sammenligne helt konkrete lånetilbud fra flere banker, slik at du får du muligheten til å velge det aller beste.

Det anbefales å bruke en sammenligningstjeneste når du vil finne ditt “forbrukslån best i test”. Lendo, Uno Finans, Sambla og Axo Finans er eksempler på noen aktører på markedet som hjelper deg å oppnå best mulig lånevilkår.

Du trenger bare å fylle ut én lånesøknad, så vil låneagenten videreformidle søknaden din til et stort antall banker som de samarbeider med.

Det er gratis å bruke en sammenligningstjeneste, og tilbudene du mottar er uforpliktende.

Oppsummering

  • “Forbrukslån best i test” gir deg nyttig informasjon når du enkelt og raskt ønsker å orientere deg på markedet.
  • Bruk en sammenligningstjeneste for å få flere helt konkrete lånetilbud
  • Husk å sammenligne den effektive renten, og ikke den nominelle
  • Velg det rimeligste og beste lånetilbudet