Søk blancolån uten sikkerhet

Det kan være aktuelt å ta opp et blancolån til uforutsette utgifter eller når du har behov for finansiering til kostbare investeringer. Les mer om hva et blancolån er, og få tips om hvordan du sikrer deg best mulig rente på denne lånetypen.

Hva er et blancolån?

Med et blancolån til uforutsette utgifter er det ingen som spør om hva du skal bruke pengene til. Det bestemmer du helt selv.

Et blancolån er et lån uten sikkerhet som i dag vanligvis omtales som et forbrukslån. Mange søker om usikret lån dersom de plutselig får uforutsette utgifter og har behov for en finansieringsmulighet. Det kan for eksempel være at du får en kostbar tannlegeregning som må betales, men ikke har tilstrekkelig oppsparte midler på konto til å dekke utgiften.

Andre typiske uforutsette utgifter kan være en nødvendig reise du må ta eller at du plutselig har fått en høy regning fra bilverkstedet ditt. Eller hva om du har mistet eller blitt frastjålet mobilen, og trenger en ny raskest mulig?

Blancolån og forbrukslån er også en finansieringsmulighet dersom du drømmer om å skaffe deg et kjøretøy eller andre mer kostbare eiendeler. Det kan være at du ønsker å kjøpe en ny bil, båt, moped eller vannscooter, men har behov for finansiering.

En annen kategori som blancolån ofte benyttes til er refinansiering. Her samler du dine gamle smålån og kreditter i ett større lån, og på denne måten får du redusert dine månedsutgifter.

Tips: Se også best i test forbrukslån.

Slik fungerer et blancolån uten sikkerhet

Får du innvilget et blancolån, er det viktig å være klar over at dette er et annuitetslån. Du betaler et fast månedsbeløp, som består av renter, avdrag og eventuelle gebyrer på lånet, helt til all gjeld er innfridd.

Renten fastsettes individuelt på et lån uten sikkerhet, og er basert på en kredittvurdering som gjenspeiler din personlige økonomi.

Blancolån og forbrukslån har i dag en nedbetalingstid på 1 – 5 år. Skal du benytte et usikret lån til refinansiering, gjelder det andre regler. Her er det mulig å øke nedbetalingstiden til 10 eller 15 år, litt avhengig av hvilken bank du refinansierer i.

Du har mulighet til å innfri hele eller deler av et blancolån raskere enn avtalt, uten at det koster deg noe ekstra.

Et blancolån har en forutsigbar nedbetalingsplan. Det er avgjørende når du vil ha kontroll over økonomien og redusere risikoen for å få betalingsproblemer.

Hvem kan søke om et blancolån?

Alle banker som tilbyr blancolån og forbrukslån har noen få grunnleggende krav til lånesøkere. Disse kravene handler om alder, inntekt, betalingsevne og betalingsvilje. Mange banker har følgende minimumskrav:

 • Søker må ha fylt 18 år
 • Være norsk statsborger og bosatt i Norge
 • Ha betalingsevne i form av fast inntekt

I tillegg vil de aller fleste bankene kreve at du ikke har betalingsanmerkninger eller inkassosaker på søknadstidspunktet for å få innvilget et blancolån.

Enkelte banker har høyere aldersgrense enn 18 år, og kan kreve at lånesøker har fylt 20 eller 25 år. Andre banker stiller krav til at den årlige inntekten må være av en viss størrelse. Noen krever en årsinntekt på minst kr. 120.000,-, mens andre banker kan stille krav til at du tjener minimum kr. 250.000,- i året.

Medlåntaker

Har du lav inntekt, vil det være fordelaktig å søke om et lån uten sikkerhet sammen med noen. Det kan være ektefelle, samboer eller partner som da vil være en medlåntaker.

I slike tilfeller vil begges inntekt og gjeld legges til grunn for søknaden, og begge vil være like ansvarlige for å nedbetale lånet etter avtalen med banken. En medlåntaker kan bidra til at du får innvilget et blancolån og du kan også oppnå bedre lånevilkår.

Betalingsevne- og vilje på blancolån

Når banken får inn din lånesøknad, vil de først vurdere om grunnkravene er oppfylt. Deretter vil de se på dine inntekter og utgifter i form av en kredittvurdering. Informasjonen gir banken følgende nyttige opplysninger:

 • Om du kan få innvilget et lån
 • Hvor høy lånesum du eventuelt kan få innvilget
 • Hvilken rente som skal fastsettes på ditt blancolån
 • Om du har betalingsanmerkninger

Slik regelverket er i dag, kan din totale gjeldsbyrde ikke være høyere enn 5 ganger din årsinntekt. Banker som tilbyr blancolån må også ta hensyn til dette når de behandler din lånesøknad.

Har du en betalingsanmerkning, vil bankene oppfatte dette som manglende betalingsvilje. Og dersom du har høy gjeld og middels til lav inntekt er dette en indikasjon på at din betalingsevne er lav. Kredittvurderingen gir dermed bankene god informasjon om din betalingsevne- og vilje.

Hvor mye du kan få i lån avhenger av din personlige kredittscore. Høy kredittscore fører dessuten til at du oppnår bedre rente på lånet.

Renter på blancolån

Det er høyere rentenivå på et lån uten sikkerhet enn på et lån med sikkerhet. Det skyldes at bankene tar større risiko ved å låne ut penger ved denne lånetypen enn for eksempel ved et boliglån. Tar du opp et boliglån vil banken ta pant i boligen din, noe som gir dem rett til å tvangsselge boligen dersom du unnlater å betale på boliglånet.

Denne sikkerheten finnes ikke ved et blancolån, og dermed blir renten satt opp for å kompensere for risikoen.

Siden renten fastsettes individuelt, er det umulig å si hva et blancolån vil koste deg før du har mottatt et personlig lånetilbud. Grovt sett ligger den effektive renten på blancolån ofte mellom 10% og 20%. Har du høy inntekt og lite gjeld fra før kan du likevel oppnå markedets beste effektive rente på denne lånetypen, som i dag er 5%.

Når det snakkes om renter på blancolån, skilles det mellom nominell og effektiv rente.

Nominell rente

Banker som markedsfører lån uten sikkerhet oppgir gjerne lånets nominelle rente. Det er her snakk om et veiledende renteeksempel, og det sier ingenting om hvilken rente du faktisk vil få på ditt lån.

Den nominelle renten er alltid lavere enn den effektive renten, da lånets totale kostnader inklusiv gebyrer ikke er tatt med i beregningen.

Effektiv rente

Når det gjelder den effektive renten på et blancolån, utgjør dette bankens nominelle renten pluss alle andre kostnader som tilkommer på et slikt lån. Her er det først og fremst etableringsgebyr og termingebyr som må nevnes.

Skal du sjekke hvilken rente et blancolån har, er det derfor viktig at du fokuserer på den effektive renten, og ikke den nominelle.

Tips: Les mer om forskjellen på effektiv og nominell rente.

Ifølge Finansavtaleloven er alle banker pliktige til å oppgi den effektive renten på et blancolån. Det gir deg viktig informasjon om lånets totale kostnader.

Benytt en lånemegler når vil søke om et blancolån

Sammenligner du lånetilbud fra mange ulike banker, får du mulighet til å velge deg ut tilbudet som har den laveste renten på blancolånet. Det er fordi de ulike bankene opererer med forskjellig rentenivå, og det hender også at kan de vurdere din kredittverdighet ulikt.

Ved å sammenligne helt konkrete lånetilbud fra mange forskjellige banker, vil du dermed sikre deg at du oppnår best mulig rente.

For å få god oversikt og et bredt sammenligningsgrunnlag vil det være lurt å benytte en lånemegler. Enkelte lånemeglere, som for eksempel Lendo og Axo Finans, samarbeider med hele 25 banker.

Husk at det er helt uforpliktende å søke om et blancolån. Du har dessuten 30 dager på å bestemme deg om du ønsker å slå til på et av lånetilbudene eller ikke.

Oppsummering

 • Et blancolån er et lån uten sikkerhet, og har dermed ingen krav om egenkapital
 • Alle norske statsborgere som er 18 år eller eldre kan søke om et blancolån
 • Det er fordelaktig å benytte et blancolån til refinansiering
 • Søknadsprosessen er enkel, og du får som regel svar samme dag
 • En lånemegler kan hjelpe deg til å oppnå best mulig rente
 • Husk å fokusere på den effektive renten når du skal sammenligne flere lånetilbud