Hva er forbrukslån?

Her forklarer vi deg hva et forbrukslån er, hvordan du kan skaffe deg det og hva det kan benyttes til. Vi viser deg også hva du bør tenke gjennom før du søker om forbrukslån.

Hva kan forbrukslån brukes til?

Et forbrukslån kan i utgangspunktet brukes til hva du måtte ønske.

Som navnet tilsier, brukes gjerne et forbrukslån til rent forbruk. Det kan være å kjøpe en ny TV eller en ferie. I utgangspunktet kan en låntaker benytte penger som lånes i et forbrukslån til hva som helst.

Likevel er det ofte slik at forbrukslån benyttes dersom man brått får uforutsette utgifter. Det kan være at bilen kommer på verksted, og man ikke har nok penger til å betale regningen med en gang. For de fleste vil det være vanskelig å klare seg helt uten bil, og da kan et forbrukslån være en god løsning. Andre tilfeller kan være at man opplever en lekkasje på badet, og må få rask hjelp fra en rørlegger.

Felles for slike tilfeller er at man trenger penger raskt, men ikke har oppsparte midler å ta av.

Som regel kan man søke om, og få innvilget, et forbrukslån veldig kjapt. Dermed blir det en rask løsning i slike tilfeller.

Hvem kan søke om forbrukslån?

Bankene stiller litt ulike krav til hvem som kan søke om forbrukslån.

Egentlig kan nesten alle søke om forbrukslån, fordi det ikke kreves at man stiller sikkerhet. Likevel er det noen krav, som kan variere litt fra bank til bank.

Alder er et krav. Noen finansinstitusjoner låner kun ut til kunder over 25 år, mens andre tilbyr forbrukslån helt ned til 18 års alder.

Mange banker krever også at man ikke har betalingsanmerkning før man søker om lån. Det finnes imidlertid noen banker som spesialiserer seg på lån nettopp til de som har kommet i en slik vanskeligstilt situasjon at de har fått en betalingsanmerkning.

De fleste bankene krever også at søkeren har fast inntekt, gjerne med et nedre minimumsbeløp.

Uansett så vil banken alltid gjøre en vurdering av kunden før de tilbyr et lån. De sjekker blant annet om kunden har eksisterende gjeld. De får informasjon om forbruksgjeld fra Gjeldsregisteret. Du kan også sjekke din egen gjeld der, gratis, på deres nettsider.

Det kan være lurt å også sjekke det selv på forhånd.

Forbrukslån uten sikkerhet

De fleste forbrukslån som gis er lån uten sikkerhet. Det vil si at banken ikke krever at du stiller fast eiendom som sikkerhet, som for eksempel bolig. Dette skiller forbrukslån fra boliglån, hvor banken tar sikkerhet i boligen som kjøpes.

Det at banken ikke har fast eiendom som sikkerhet gjør at banken anser det som litt mindre trygt å låne ut til forbrukslån. Dette gjenspeiles i at det derfor er vanlig med en noe høyere rente på forbrukslån.

Renten er prisen for å låne penger

Dette henger sammen med at den renten man betaler er prisen det koster å få låne penger. Hvor høy den prisen er kommer an på hvor usikkert banken mener det er å låne ut pengene.

Dersom man har stilt en bolig som sikkerhet, er det ikke stor risiko for banken. Dersom lånet ikke blir betalt tilbake kan de tvangsselge boligen, og dermed få pengene sine tilbake.

Det kan de derimot ikke gjøre dersom et forbrukslån er gått til en ferietur, og lånekunden ikke klarer å gjøre opp for seg i ettertid.

Derfor krever de en høyere pris for å låne ut penger til forbrukslån.

Renten er den prisen banken tar for å låne ut penger.

Varierende rente på forbrukslån

Likevel kan det variere mye hvor høy rente som kreves. Den variere mellom de ulike bankene og finansinstitusjonene. Det er både fordi de har ulike måter å vurdere risiko på, og fordi hver enkelt kunde behandles individuelt.

Bankene er pålagt å vurdere hver kunde separat, både med tanke på gjeldsbyrde og betalingsevne. Dette er bestemt i Utlånsforskriften, som du kan lese mer om på Regjeringens nettsider.

Derfor er det ikke sikkert at du finner det beste lånetilbudet i en bank hvor en annen person har fått et bra lånetilbud. Du bør sørge for å finne den banken som passer best for nettopp deg.

Søk hos flere banker

For å finne det aller beste forbrukslånet for nettopp deg må du sende søknader til mange banker. Når du får tilbud tilbake kan du da enkelt sammenligne dem, og velge det som er best.

På våre nettsider kan du gjøre det på en enkelt og rask måte. Der finner du lenker til en rekke banker og lånemeglere i Norge. Dermed kan du sende søknaden din til alle, og få raskt svar tilbake.

Når du skal sammenligne lånetilbud er det viktig at du søker om akkurat samme beløp, og med samme nedbetalingstid, til alle bankene. På den måten mottar du tilbud som er sammenlignbare.

Hva koster et forbrukslån?

Bruk en lånekalkulator for å se nøyaktig hvor mye et forbrukslån vil koste deg i måneden.

På våre nettsider finner du også en lånekalkulator for forbrukslån som viser hva lånet vil koste deg. Ved å legge inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid kan du der se månedlige kostnader samt totalbeløpet.

Det er kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån, så det er ingen fare å sende av gårde mange søknader. Før du går videre og godtar et lånetilbud bør du imidlertid være trygg på at du har råd til å betale tilbake lånet.

Da må du sette opp et budsjett over alle inntekter og utgifter du har hver måned. Deretter benytter du lånekalkulatoren som viser deg hva lånet koster. Det er smart å legge inn en buffer i budsjettet. På den måten slipper du å få problemer dersom du opplever uforutsette utgifter i tiden mens du betaler ned på lånet.

Hvis du ser at lånet du ønsker å søke om blir for kostbart for deg, kan du velge en litt lengre nedbetalingstid. Da blir det litt lavere kostnader hver måned. Men da er det viktig å være klar over at totalkostnaden blir høyere, fordi renten løper over lengre tid.

Alternativt må du søke om et litt mindre lån.

Husk å sjekke den effektive renten

Renten som oppgis ved lån er enten nominell rente eller effektiv rente. Det er viktig å være klar over forskjellen.

Nominell rente

Nominell rente er kun renten som banken tar, altså den prisen de krever for å låne ut penger.

Effektiv rente

Den effektive renten er alltid litt høyere. Dete er fordi det er den nominelle renten pluss alle øvrige kostnader, som etableringsgebyr og termingebyrer. Det er altså den prisen banken tar for å låne ut penger pluss den prisen de tar for å administrere lånet og tilbakebetalingen av det.

Det er derfor den effektive renten som viser deg den totale kostnaden av å ta opp et lån.

Sammenlign den effektive renten

Hva bankene tar i gebyrer og avgifter kan variere ganske mye. Enkelte banker tar for eksempel et etableringsgebyr, mens andre ikke gjør det. Det kan være forvirrende å holde oversikt over hva de enkelte krever.

Når du skal sammenligne lånetilbudene du mottar er det derfor viktig at du ser på den effektive renten. Den viser den reelle kostnaden, og dermed viser den også tydelig hva som er forskjellen mellom de ulike bankene.