Bruttolønn – enkel forklaring

Hva innebærer egentlig bruttolønn? Vi gir deg en enkel forklaring på hva bruttolønn innebærer, og viser deg hvordan du regne ut hva du har i bruttolønn.

Bruttolønn enkelt forklart

Bruttolønn viser til lønnen du får utbetalt fra arbeidsgiver. Skatt og andre fradrag er ikke trukket i fra bruttolønnen.

Når du inngår en arbeidsavtale med arbeidsgiver, blir dere enige om hva du skal få i lønn. I slike sammenhenger snakker man alltid om bruttolønn. Hvor mye som trekkes i skatt og avdrag, er individuelt, og derfor vil bruttolønn være mer hensiktsmessig for arbeidsgiver å forholde seg til.

Hvis du har en arbeidsavtale, vil arbeidsgiver betale skatteandelen din. Arbeidsgiver vil også være pliktig til å rapportere inn bruttolønnen i Skatteetatens a-melding.

Bruttolønn er altså inntekten du har tjent, men ikke beløpet du får på konto. Du kan finne oversikt over både bruttolønn, skatt, fratrekk og nettolønn på lønnsslippen din.

Hva er forskjellen på bruttolønn og nettolønn?

Det motsatte av bruttolønn er nettolønn. Nettolønn er den summen du har igjen av lønnen din, etter at skatt og fratrekk er trukket fra. Ofte snakker vi om nettolønn når vi omtaler beløpet vi får utbetalt på kontoen vår. Dette kan også kalles netto utbetalt lønn.

Utregning av bruttolønn

Hvis du vil regne ut hvor mye du har i bruttolønn, må du vite nettolønnen din og hvor mye du har blitt trukket i skatt. Har du eventuelle avdrag, må disse også medregnes.

Fradrag kan blant annet være kantine- og kaffepenger, forsikringer og pensjonssparing.

Eksempel på utregning av bruttolønn

Når du har fått utbetalt penger på konto, vet du at dette er nettolønnen din. Da er skatt allerede trukket fra.

Hvis du får 30 000 utbetalt, og skattetrekket ditt er på 16 000, pluss at du betaler 100 kroner i kaffepenger, kan du regne ut bruttolønnen ved å legge sammen disse summene:

30 000 + 16 000 + 100 = 46 100 i bruttolønn.

Hvis du ikke vet hvor mye du har i skattetrekk, kan du enkelt undersøke dette ved å logge inn på Skatteetaten.no.

Bruttolønn er det motsatte av nettolønn. Bruttolønn er lønnen du og arbeidsgiver har blitt enige om at du skal få for jobben du utfører. Før du får pengene på konto, vil skatt og fradrag bli fratrukket bruttolønnen, og da snakker vi om nettolønn.

Hva er gjennomsnittlig bruttolønn?

Gjennomsnittslønn kan være en indikator på hva man bør forvente å få i bruttolønn i ulike yrker. Hos Statistisk Sentralbyrå (SSB) finner du en oversikt over gjennomsnittslønn i ulike yrker.

SSB påpeker at så mye som 60 prosent av Norges befolkning har lavere lønn enn gjennomsnittet. Derfor vil mange se at de har en lavere bruttolønn enn gjennomsnittet.

I 2022 var gjennomsnittlig bruttolønn på 638 000 kroner per år. Per måned utgjør det 53 150 kroner.

Bruttolønn når du søker om lån

For å søke om lån, må du oppgi hvor mye inntekt du har. Da er det bruttolønnen du skal oppgi. Bruttolønnen vil ha betydning for bankens vurdering av hvor mye penger de kan låne deg.

Når bankene behandler lånesøknader, må de forholde seg til utlånsforskriften, som inneholder lover og regler for utlånsaktører. I denne forskriften står det blant annet at kunden maksimalt kan låne et beløp som er fem ganger årsinntekt. Da er det alltid snakk om brutto årsinntekt.

Tjener du 600 000 kroner i brutto årsinntekt, kan du maksimalt låne 3 millioner kroner.

NB: Andre faktorer enn inntekt vil også spille inn på hvor mye du kan få i lån, som for eksempel hvor mye gjeld du har, egenkapital og eventuell sikkerhet.

Om du skal søke om lån, vil det spille en rolle hvor mye inntekt du har. Bankene vil ta utgangspunkt i bruttolønnen, når de skal vurdere hvor mye penger du kan få låne.

Oppsummering

  1. Brutto årslønn er lønnen du og arbeidsgiver har kontraktfestet i arbeidskontrakten din. Bruttolønn viser til lønnen før skatt og eventuelle fradrag er trukket fra.
  2. Bruttolønn er det motsatte av nettolønn. Nettolønn er lønnen man får på konto, når alle fratrekk er gjort.
  3. Du kan enkelt regne ut hvor mye du har i bruttolønn, ved å ta utgangspunkt i nettolønnen din, skattetrekket og eventuelle fradrag. Ved å legge sammen disse beløpene, vil du finne bruttolønnen din.
  4. Når du søker om lån, er det alltid bruttolønnen du må oppgi. Hvor mye du har i bruttolønn vil ha betydning for lånesummen banken innvilger deg.