Forskjellen på nominell og effektiv rente

effektiv nominell rente

Denne guiden er skrevet for deg som ønsker å lære mer om renter.

Vi ser blant annet nærmere på:

  • Forskjellen mellom nominell rente og effektiv rente.
  • Hvilke gebyrer bankene legger til.
  • Hvordan prisen på et lån kalkuleres.
  • Hvilken sats som gjelder når man skal søke om lån.

Hva er nominell rente?

Nominell rente er den grunnsatsen som bankene krever for å låne ut penger. Den ekskluderer alle andre gebyrer og ekstrakostnader.

Ettersom den ikke sier noe om de totale kostnadene kan det være litt misvisende å bruke denne satsen for å sammenligne priser.

Enkelt forklart er det prisen banken tar for å låne ut pengene, Den oppgis ofte som “nom. rente” i reklamen til bankene, enda det varierer.

Les også: Tips før du tar opp et forbrukslån

Den nominelle renten forteller mye om risiko

Rentene på lån og kreditt uten sikkerhet blir lavere dersom du har god betalingsevne og høy kredittscore.

Den nominelle satsen er også et uttrykk for bankens vurdering av risiko. Hvis banken mener at risikoen for å tape penger er minimal vil de også kreve en lavere nominell rente.

Mer risikofylte lån på linje med kredittkort og forbrukslån vil derfor ha en høyere pris. Det er fordi banken anser det som mer sannsynlig at pengene ikke vil betales tilbake.

I motsatt ende finner vi lån til kjøp av bolig som gjerne har en nominell rentesats ned mot 2,5%.

Derfor er effektiv rente viktigst å passe på

Den effektive renten forteller deg hva du i realiteten betaler for å låne penger når alle kostnadene inkluderes.

Her inkluderes både den nominelle satsen, pluss alle gebyrer og omkostninger. Slik som:

  • Gebyret for etablering av lånet (ca. 1.000 kroner per avtale).
  • Gebyret per termin (ca. 50 kr hver tredje måned).
  • Potensielt gebyr for fakturering.
  • Gebyr for utvidelse av nedbetalingstiden, forsikringer el. lignende.

Når renten skal kalkuleres vil alle disse gebyrene gjøres om til en prosentsats, som igjen er lånets effektive rentenivå.

Se for deg følgende: Du låner 100.000 kr og betaler 1.500 kr for å etablere lånet i banken.

Konverterer du dette gebyret til en prosentsats vil det tilsvare 1,5% av beløpet. Denne prosentsatsen pluss andre gebyrer vil legges til lånets nominelle rente for å finne den virkelige prisen.

Prisen må inkluderes i markedsføringen

Skal du sammenligne flere lånetilbud, er det totalkostnadene du må se på.

Tidligere oppga bankene kun nominelle renter når de markedsførte lån. Etter en lovendring i 2007 ble alle banker og finansieringsselskaper pliktige til å oppgi den effektive satsen i tillegg.

Forbrukerombudet har skrevet en veiledning til Finansavtaleloven §46, som omtaler bankenes plikt til å opplyse om den effektive renten i sin markedsføring. Hele veiledningen finner du her.

Kostnadseksempel i reklamer for lån er ofte vist med nominell rente

Ved annonsering av lån og finansiering vil du ofte se at banken bruker det nominelle rentenivået som basis. Typisk vil markedsføringen ordlegges på denne måten “f. 3,35% nom. rente”, eller lignende.

I tillegg vil du se et kostnadseksempel skrevet inn i liten skrift. Banken er pålagt å legge inn et slikt renteeksempel, i henhold til norsk lov.

Hensikten er å vise deg hvilke reelle kostnader som følger med når du låner pengene.

Så hvilket tall bruker bankene i “eksempelet sitt”? De er pålagt å bruke gjennomsnittet av det rentenivået som alle kundene deres oppnår.

I tillegg må de oppgi både gjennomsnittlig beløp og nedbetalingstid.

Ikke alle får det beste tilbudet

Ofte vil du også se at annonsene inneholder en “rente fra” betegnelse. Her viser banken kun til den laveste effektive renten de kan tilby på lån til sine kunder.

I realiteten vil kun et bitte lite antall kunder ende opp med å få et slik tilbud. Bankene vurderer alle lånesøkere individuelt og den endelige prisen blir bestemt ut fra lånesøkers personlige økonomi.

Din kredittscore bestemmer den effektive renten

Vi vet at renten er et uttrykk for risiko, så hvordan måler banken risikoen for at lånet misligholdes?

Svaret er at prisingen settes på bakgrunn av din kredittscore. Det er et tall fra 1 til 100 som forteller långiveren hvor god privatøkonomi du har.

Regelen er som følger: Dess lavere tall du har i kredittscore, jo mer vil du betale for å låne penger.

Lav score er blant de vanligste grunnene til at søknader om lån avvises.

Til gjengjeld vil de med bra kredittscore kunne låne penger til et lavt rentenivå og med gode generelle vilkår.

Meny