Forskjellen på nominell og effektiv rente

effektiv nominell rente

Hvis du ikke kjenner til forskjellen på effektiv og nominell rente kan det koste deg dyrt. Bankene bruker begge begrepene, men det er bare et av de som forteller deg hva lånet faktisk vil koste.

Nominell rente

Nominell rente inkluderer ikke eventuelle gebyr du må betale på lånet. Dermed er dette tallet misvisende når du skal sammenligne lånetilbud fra forskjellige banker.

En bank kan faktisk vise seg å tilby det billigste lånet, selv om de nominelle rentene deres er høyere enn hos en konkurrent. Det kan de få til ved å for eksempel ikke kreve etableringsgebyr.

Den effektive renten viser den reelle kostnaden på lånet

Effektiv rente er tallet som forteller deg hva du egentlig må betale for lånet. Vanligvis inkluderer dette etableringsgebyr og termingebyr, eller andre kostnader forbundet med lånet.

Du må med andre ord ha fokus på hvilke effektive renter bankene tilbyr deg. Da først ser du hvilken bank du bør låne av.

Dette består rente av

En del av rentene kompenserer for den inntekten banken kunne fått dersom de hadde investert pengene i stedet for å låne de ut.

Du kan se på rente som en leiepris når du låner penger. Prisen kompenserer for risikoen banken tar når de låner deg pengene.

Det dekker også tapet i forhold til inflasjon, samt det at rentene skal gi banken en fortjeneste.

Renter oppgis vanligvis som en prosent av lånebeløpet per år, for eksempel 10%.

Kostnaden er imidlertid mindre enn 10% dersom dette er rentene, fordi du reduserer den rentebærende gjelden hver gang du betaler avdrag.

Les også: Forbrukslån med lave renter

Derfor har små lån høyere effektiv rente

Hvis du bruker en lånekalkulator vil du tydelig se at et lite lån har høyere effektiv rente enn et stort lån, selv om den nominelle renten er den samme. Hovedårsaken til dette er at gebyrene vil utgjøre en større andel av kostnadene når lånesummen er lav.

Vi kan illustrere effekten ved å sammenligne et stort lån med et lite lån i tabellene nedenfor.

Den første tabellen viser hvordan effektiv rente endres i forhold til lånesum.

LÅNESUMNOMINELL RENTEEFFEKTIV RENTE
300 000 kroner10%11,56%
30 000 kroner10%22,03%

 

I den neste tabellen ser vi hvor stor prosentandel av kostnadene etableringsgebyret utgjør.

ETAB.GEBYRLÅNESUM% AV LÅNESUM
1 000 kroner300 000 kroner0,33%
1 000 kroner30 000 kroner3,33%

 

I den siste tabellen ser vi andelen av den årlige kostnaden som termingebyrene utgjør når gebyret er 40 kroner.

TERMINKOSTNADLÅNESUM% AV LÅNESUM
480 kroner300 000 kroner0,16%
480 kroner30 000 kroner1,6%