Hva er etableringsgebyr på lån? 

Når du tar opp lån, vil det ofte påløpe et etableringsgebyr. Her får du en oversikt over alt du trenger å vite om etableringsgebyr på ulike lån.

Etableringsgebyr

Et etableringsgebyr er et engangsgebyr som du betaler når du tar opp et lån. Det gjelder både boliglån, billån og andre lån. Noen kaller også etableringsgebyr for opprettelsesgebyr.

Etableringsgebyret skal dekke bankens kostnader knyttet til etableringen av lånet ditt, i hovedsak administrasjonskostnader. Når du søker om lån, vil du motta personlige lånedokumenter, som inkluderer en tilpasset nedbetalingsplan. Etableringsgebyret er bankens kompensasjon for slike dokumenter.

Hvordan betale etableringsgebyr?

Du trenger ikke å passe på at gebyret blir betalt. Etableringsgebyret blir trukket automatisk når du tar opp lån. Gebyret blir trukket før renter og avdrag sammen med første trekk fra kontoen din.

Alle kostnader til renter og gebyrer kan føres opp som fradrag i skattemeldingen. Dette kan du lese mer om på Skatteetaten sine nettsider.

Hvor stort er etableringsgebyret?

Prisen på etableringsgebyret er ikke standardisert, og vil derfor variere fra bank til bank. Andre gebyrer, vilkår og renter vil også kunne variere. Derfor er det alltid smart å undersøke lån hos ulike banker og sammenligne tilbud, Slik kan du finne det mest lønnsomme lånet.

Størrelsen på etableringsgebyret skal komme tydelig frem på bankens nettsider. Du skal også finne opplysninger om gebyret i lånedokumentene dine.

Priseksempler

Bank Norwegian: kr. 995,-

Morrow Bank: kr. 870,-

Sparebank1: kr. 500,-

Etableringsgebyret vil variere ut fra lånesum og type lån. Ikke alle banker har etableringsgebyr, og noen banker har etableringsgebyr kun på noen typer lån.

Etableringsgebyr henger sammen med effektiv rente

Nominell rente er renten på selve lånet. Effektiv rente viser til hva lånet faktisk vil koste deg, når alle kostnader er inkludert. Den effektive renten omfavner både den nominelle renten, etableringsgebyret og andre gebyrer.

Etableringsgebyr utgjør derfor en del av grunnlaget for den effektive renten, og på noen lån kan etableringsgebyrer bety mye for omfanget. Dette gjelder særlig lån med kort nedbetalingstid. På lån med lengre nedbetalingstid, vil ikke etableringsgebyret påvirke den effektive renten i stor grad.

Husk: Det er alltid den effektive renten du må se etter, når du skal velge lån.

Når du skal sammenligne lån fra ulike låneaktører, må du undersøke den effektive renten. I den effektive renten ligger etableringsgebyret, andre gebyrer og den nominelle renten, og det er denne som forteller deg hva lånet egentlig koster.

Etableringsgebyr på boliglån

De fleste banker har etableringsgebyr på boliglån. For eksempel må du hos Danske Bank ut med kr. 1900,- og hos DNB bank må du betale 2190,- i etableringsgebyr.

Etableringsgebyr på billån

Også billån kommer med et etableringsgebyr. Nedenfor kan du se noen eksempler på priser fra ulike banker.

Nordea: Effektiv rente 7,24%, etableringsgebyr kr. 2200,-.

Santander Consumer Bank: Effektiv rente 7, 55%, etableringsgebyr kr. 2000,-.

Lån uten etableringsgebyr

Det er mulig å få lån uten å betale etableringsgebyr. SBanken er en av bankene som verken krever etableringsgebyr, termingebyr eller endringsgebyr for å opprette lån.

Noen organisasjoner, som for eksempel Unio, har egne avtaler med ulike banker. Om du er fagorganisert, kan du undersøke om akkurat ditt forbund har en slik avtale. Da kan det være du slipper unna etableringsgebyr.

Andre gebyrer på lån

Andre gebyrer er heller ikke uvanlig når du tar opp lån. Hvor mange gebyrer du må betale, og hvor mye gebyrene kommer på, varierer alltid fra bank til bank.

  • Behandlingsgebyr: Dette gebyret tilkommer først når du endrer noe i avtalen din.
  • Årsavgift: Årsavgiften betaler du én gang i året.
  • Terminavgift: Dette er en avgift som ofte betales månedlig.
  • Purring/inkasso: Hvis du ikke betaler avdraget innen fristen, vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ubetalte krav vil kunne gå til rettslig behandling. Da vil kostnadene raskt bli store.
Noen banker tilbyr lån uten etableringsgebyr, blant annet Sbanken. Noen fagforbund har også egne avtaler med banker som tilbyr lån uten slike gebyrer.

Oppsummering

  1. Etableringsgebyret skal dekke bankens administrative kostnader knyttet til opprettelsen av lånet.
  2. De fleste banker har etableringsgebyr på lån, men ikke alle. Sbanken har ingen etableringsgebyrer eller andre gebyrer knyttet til sine lån.
  3. Den effektive renten inkluderer både den nominelle renten og gebyrer på lånet. Derfor utgjør etableringsgebyret en andel av grunnlaget for utregningen av den effektive renten.
  4. I tillegg til etableringsgebyret, kan lånet også ha andre gebyrer, som behandlingsgebyr, årsavgift og terminavgift.