Ordforklaringer innen lån

  1. Hjem
  2. chevron_right
  3. Lån
  4. chevron_right
  5. Ordforklaringer innen lån

Synes du det er vrient å forstå ord og uttrykk som brukes av banker og finansieringsselskaper innen forbrukslån? Det er mange som sliter med å forstå finansielle ord, og det kreves gjerne at en har grunnleggende kunnskaper i bankspråk.

Her finner du forklaringer på de 15 vanligste ordene som blir brukt av banker om forbrukslån, slik at du lettere kan forstå innholdet.

Avdrag

Avdrag betyr delvis nedbetaling av gjeld. Vanligvis betaler man avdrag, renter og gebyrer på forbrukslån hver måned helt til all gjeld man skylder, er nedbetalt.

Avdragsfrihet

Enkelte banker og finansieringsselskaper tilbyr forbrukslån med avdragsfrihet. Det vil si at man betaler kun renter og gebyrer på lånet i en bestemt periode for å redusere månedskostnadene. Som regel kan man få mellom 1 og 3 års avdragsfrihet på lån uten sikkerhet, og den avdragsfrie perioden gis som regel i begynnelsen av låneperioden.

Betalingsanmerkning

Ved innvilgelse av et forbrukslån, får man tilsendt en låneavtale som skal signeres. Avtalen inneholder regelverk om nedbetaling av lånet. Dersom man unnlater å betale terminbeløpene, vil man få en betalingsanmerkning. Det er kredittopplysningsbyråene som registrerer anmerkningen, og den vil svekke kredittverdigheten betraktelig. En betalingsanmerkning skal slettes så snart man har betalt inn det man skylder.

Betalingsevne

Betalingsevne kalles også for likviditet, og betyr rett og slett evnen til å betale for seg. Har man høy inntekt og lite gjeld fra før, vil betalingsevnen være god. Når man søker om forbrukslån, vil banken alltid vurdere lånesøkers betalingsevne – for å være sikker på at personen har råd til å betjene lånet.

Effektiv rente

Bankene oppgir gjerne den nominelle renten på sine utlånsprodukter. Skal man sammenligne forbrukslån, må man ta utgangspunkt i den effektive renten. Effektiv rente inkluderer alle gebyrer og omkostninger på forbrukslånet, og er det man i realiteten må betale for å låne pengesummen.

Etableringsgebyr

Banker og finansieringsselskaper tar et gebyr for å opprette forbrukslånet. Denne kostnaden kalles for etableringsgebyr. Etableringsgebyr er en engangssum som vanligvis legges oppå den totale lånesummen. Låner man f.eks. kr. 50.000,- og etableringsgebyret er fastsatt til kr. 950,-, vil den totale gjeldssummen å betale tilbake være kr. 50.950,-.

Forfallsdato

Forfallsdato betyr det samme som betalingsfrist. Dersom man ikke betaler regningen innen betalingsfristen, vil man etter noen dager motta en betalingspåminnelse.

Inkasso

Inkasso betyr inndrivelse av utestående gjeld. Har man latt være å betale forbrukslånets terminbeløp, vil man etterhvert motta et inkasso-varsel. Betaler man ikke innen fristen (som vanligvis er satt til 14 dager), vil utestående gjeld gå til inkasso. Som regel er det inkassoselskaper som overtar saken.Da kan namsmannen inndrive gjelden ved tvang, og f.eks. foreta trekk i lønnen fra din bankkonto.

Kredittsjekk

En kredittsjekk er det samme som en kredittvurdering, og forteller om lånesøkers personlige økonomi. Enkelte banker foretar en automatisk kredittsjekk av lånesøker, og da får man svar på søknaden umiddelbart. Kredittsjekken forteller banken hvor stor risiko det er å låne ut penger til en bestemt person. Høy risiko medfører til avslag på lånesøknaden eller innvilgelse av en mindre lånesum.

Løpetid

Løpetid er det samme som nedbetalingstid – altså hvor lang tid man skal bruke på å tilbakebetale gjelden. Vanligvis kan man velge en nedbetalingstid på forbrukslån mellom 1 og 15 år.

Lånemegler

En lånemegler er et selskap som videreformidler søknader om forbrukslån til mange forskjellige banker og finansieringsselskaper. Lånemegler-tjenesten er gratis, og man kan oppnå flere tilbud om lån fra ulike aktører på markedet. Dermed har man muligheten til å sammenligne lånetilbudene, og velge forbrukslånet med lavest mulig rente.

Nominell rente

Den nominelle renten er selve grunnrenten på et forbrukslån. Den nominelle renten inkluderer ikke gebyrer og andre omkostninger på et lån slik den effektive renten gjør. Den nominelle renten sier derfor lite om hva man egentlig må betale på sitt forbrukslån.

Refinansiering

Å refinansiere betyr å samle alt man har av gjeld fra ulike kreditorer til ett større lån. Kanskje man har flere smålån – i tillegg til kjøpskreditter og kredittkortgjeld. Da kan det lønne seg å refinansiere. Fordelen er at man får bedre oversikt over økonomien samt lavere månedsbeløp å betale.

Terminbeløp

Terminbeløp er det samme som månedsbeløp. Som regel betaler man avdrag, renter og gebyrer hver måned på forbrukslån, helt til all gjeld er nedbetalt.

Termingebyr

Termingebyr er et lite beløp man betaler til banken hver måned sammen med avdrag og renter på forbrukslånet. Termingebyret ligger som regel mellom kr. 30,- og kr. 60,-, avhengig av hvilken bank man har lånet i.Termingebyret skal dekke administrative kostnader for banken.

Meny