Hva er et seniorlån?

Seniorlån er utviklet for at de som har midler bundet opp i fast eiendom, skal kunne nyte godt av disse verdiene i sin pensjonisttilværelse. Her har vi samlet nyttig informasjon om seniorlån, slik at du kan vurdere om dette er noe du kan ha glede av.

Et seniorlån er for de over 60 år

Et seniorlån kan i mange tilfeller kombinere begge disse ønskene.

Seniorlån kalles også ofte pensjonistlån. Det betyr ikke at man må være pensjonist for å søke om et slikt lån, men det er forbeholdt de som er over 60 år.

Tanken bak denne lånetypen er at godt voksne personer, med midler som er bundet opp i en bolig, skal kunne ta opp et lån med sikkerhet i den boligen. Lånet kan enten være et engangsbeløp, eller en månedlig sum som gir litt ekstra å rutte med ved siden av pensjonen.

Hvor mye du kan ta opp i seniorlån avhenger av alderen din, samt verdien på boligen din.

Seniorlån er ulikt rammelån

Flere eldre betaler gjerne litt mer renter mot å ha tryggheten om å bo i boligen så lenge helsen er god nok.

Det at lånet er såpass fleksibelt, og tas opp med sikkerhet i egen bolig, gjør at seniorlån ligner på lånetyper som rammelån og kredittlån. Likevel har det noen klare ulikheter.

Den største forskjellen ligger i det vi omtalte i innledningen – tryggheten.

Seniorlån skiller seg fra andre lånetyper ved at du ikke behøver å bekymre deg over månedlige innbetalinger til banken.

Dessuten har du en garanti om å få bo i hjemmet ditt så lenge helsen holder. Det gjelder uansett hvor lenge du lever og, og uansett hvordan renten og boligprisene forandrer seg. Denne tryggheten kan gi ro i sjelen. Det er verdifullt for mange, som gjerne betaler en litt høyere rente for å ha nettopp denne sikkerheten.

Rammelån er derimot beregnet på de som fortsatt har en arbeidsinntekt å bruke til å nedbetale lånet med. Det kan i noen tilfeller passe også for godt voksne personer, som for eksempel hvis de ønsker å bruke det til forskudd på arv til barn. Det fordrer imidlertid at de har en klar plan for, og kontroll med, nedbetalingen.

Inntekt ingen betydning for pensjonistlån

Banken tar utgangspunkt i boligen og beliggenheten til den. Bor du i et område preget av fraflytting kan du oppleve å få en lavere lånesum, enn om du hadde vært bosatt i et mer populært område.

Vanligvis har inntekt en stor betydning for hvor mye man får ta opp i lån. Ved seniorlån derimot, har inntekt eller tidligere inntekt, ingen betydning for beløpsstørrelsen.

Det som er viktig, ved siden av alder, er verdien på boligen din og hvor i landet du bor. I utgangspunktet er denne lånetypen tilgjengelig over hele landet.

Siden lånet er sikret i boligen din vil imidlertid banken ta hensyn til om du bor på et sted med svakt boligmarked. Hvis stedet du er bosatt på er preget av fraflytting kan det føre til at du får låne noe mindre enn om du bor på et sted med et aktivt boligmarked.

Lav pensjon

Seniorlån er først og fremst utviklet med tanke på seniorer som har lav pensjon. Å gå over til pensjonisttilværelsen kan for mange være en økonomisk nedtur, fordi pensjonen er mindre enn lønnen man har pleid å få utbetalt.

Noen har forberedt seg på dette gjennom oppsparte midler eller privat pensjonssparing. Imidlertid har ikke alle hatt anledning til det gjennom sitt yrkesaktive liv. Da kan et seniorlån med faste månedlige utbetalinger hjelpe på, slik at man slipper å føle at man må leve på sparebluss i pensjonisttilværelsen.

Samtidig gjør den ekstra sikkerheten i denne låneformen at man ikke mister boretten sin. Det er derfor ingen grunn til å miste nattesøvnen fordi om man tar opp seniorlån med sikkerhet i egen bolig.

Hvordan fungerer seniorlån?

Hvis du er gift eller samboer må begge ha fylt 60 år for å få innvilget seniorlån.
 • Lånet gis med pant i boligen, med livsvarig rett til å bo i boligen.
 • Lånebeløpet avhenger at din alder, din boligs verdi og beliggenhet.
 • Du må ha fylt 60 år for å få seniorlån. Hvis man er et par må begge ha fylt 60 år.
 • Lånet kan utbetales som et engangsbeløp eller månedlig utbetaling. Dette velger du selv, eventuelt kan du velge en kombinasjon av disse.
 • lenge du bor i boligen betaler du ikke avdrag eller renter. Hver måned legges renter til lånet.
 • Du får en skattefordel ved at du kan trekke de påløpte renteutgiftene fra på skatten hvert år.
 • Det er først når du flytter permanent fra boligen, f.eks. til sykehjem eller ved død, lånet skal betales tilbake.
 • Du kan få seniorlån selv om du fortsatt er i jobb.
 • Har du gjeld i boligen, kan du ikke få seniorlån i tillegg. Dersom du fortsatt har et boliglån må det innfris med noe av beløpet du får i seniorlånet.
 • Utbetalinger kan fortsette til du er 95 år.

Et seniorlån kan gi mer frihet

Mange pensjonister tilbyr livet i Spania vinterhalvåret med friheten de opplever med seniorlånet.

BNBank er blant de som tilbyr seniorlån. De viser til mange fornøyde kunder. Det som går igjen i kommentarene fra deres kunder er at de opplever en større frihet i pensjonisttilværelsen sin etter at de tok opp seniorlån.

Mange bruker deler av seniorlånet til å oppholde seg i Spania i vinterhalvåret. Særlig hvis man har ulike helseplager kan det være en verdifull hjelp på eldre dager. Andre er glade for å kunne pusse opp en hytte de har gledet seg til å kunne bruke mer tid på når de ble pensjonister.

Slett ikke alle bruker seniorlånet kun på seg selv. Mange bruker det på å hjelpe barn og barnebarn med studielån eller etablering. Alle har ulike liv og hverdager, og derfor er fleksibiliteten lånet gir verdifullt for så mange.

Kvalifiserer du ikke til seniorlån? Da kan lån med sikkerhet i bolig være en annen mulighet.

Mer trygghet med et pensjonistlån

 • Seniorlån gis med livsvarig borett. Det betyr at det ikke blir krevd tilbake så lenge låntakeren lever, eller så lenge låntakeren har fast bopel i boligen som er stilt som sikkerhet.
 • Seniorlån kan bidra til at mange eldre klarer å bo hjemme i sin egen bolig lenger enn det de ellers ville klart. På den måten elimineres risikoen for at lånet en dag vokser deg over hodet, og at du blir presset til å selge boligen. De legger til at den risikoen er ganske liten. Likevel er den der ved vanlige lån. Og i alderdommen ønsker de færreste å ta risiko, uansett hvor liten den er.
 • De kan få litt ekstra penger til nødvendig oppussing, eller til betalt hjelp til ting de ikke lenger klarer selv.