Lån til utdanning

Å ta en utdannelse koster penger, men det er en investering for fremtiden. De aller fleste studenter må låne penger til hele eller deler av utdannelsen. Her forklarer vi hvilke muligheter som finnes til det.

Ulike typer lån til utdanning

Det er i hovedsak to typer lån til utdanning:

  1. Lån fra Lånekassen
  2. Studentlån som forbrukslån

I tillegg låner noen privat, først og fremst fra foreldre. Som regel er det da tilleggslån. Det kan være en god løsning. Likevel kan det også være utfordrende, hvis man ikke klarer å betale tilbake som planlagt. Det bør i slike sammenhenger settes opp en tydelig privat låneavtale.

Lånekassen er en institusjon som skal sikre at alle i Norge som ønsker å ta en utdannelse skal kunne få finansiering. Imidlertid stilles det krav til hvor man studerer og hvor lenge man studerer. Derfor er ikke alltid støtte derfra tilstrekkelig for alle utdannelser.

#1. Lån fra Lånekassen

Lånekassen har som eneste oppgave å sørge for lån og stipend til studenter. De kan som regel tilby de beste rentene, og har dessuten gode ordninger for eksempel hvis man senere trenger betalingsutsettelser.

Imidlertid er det slik at det stilles klare krav til hvem som kan motta støtte fra Lånekassen, og hvor mye man kan motta.

Kravene omhandler blant annet hvilket studiested man har valgt, og hvilken type utdanning. I tillegg er det begrensninger på hvor lenge man kan motta støtte fra Lånekassen. Du kan lese mer om kravene som stilles der på nettsidene deres.

Dette gjør at en del studenter ikke er kvalifisert til lån og stipend fra Lånekassen, enten i hele eller deler av utdannelsen sin. Det kan særlig gjelde ved en del etterutdanninger eller endrede utdannelser.

Lesetips: Se mer om studielån her.

#2. Studentlån som forbrukslån

Samtidig er det viktig å klare å ta den utdannelsen man ønsker. Hvis det er veien til et yrke eller en jobb man ønsker å ha videre i livet, kan det være verdt å jobbe litt ekstra for.

Det finnes mange finansinstitusjoner som tilbyr såkalte studentlån, som er en type forbrukslån.

Det har noen fordeler og noen ulemper. De viktigste er:

  • Fordel: det stilles ingen krav til hvilken type utdannelse du tar
  • Ulempe: det er høyere rente enn ved studielån fra Lånekassen

Som med andre forbrukslån uten sikkerhet, behøver man ikke oppgi hva man skal bruke pengene til når man søker om studentlån. Derfor kan man fritt velge den utdanningen eller videreutdanningen man ønsker.

Det at man må ha fast inntekt, kan være avskrekkende for noen studenter. Likevel er det faktisk slik at de fleste studenter jobber ved siden av studiene, for å klare seg økonomisk. Og det er ikke krav om en høy inntekt. Mange ekstrajobber kan gi 12 000 til 15 000 kroner i lønn i måneden.

Lesetips: Les mer om hva et forbrukslån er her.

Sørg for å sette opp et budsjett og hold deg til det gjennom studiene. På den måten kan du få den utdannelsen du ønsker deg, uten at du pådrar deg økonomiske problemer senere i livet.

God privatøkonomi under utdanningen

Det er imidlertid viktig å være nøye med å ikke ta høyere lån til utdanningen enn nødvendig. Samtidig må man sette opp en nedbetalingsplan når man søker om lånet.

Derfor er det lurt å på forhånd sette opp et budsjett, både for tiden man har lånet, og for den tiden man betaler ned på det. Da blir man bevisst på inntektene og utgiftene sine. Samtidig er det umulig å forutse alle utgifter som kommer, så man bør sette av en buffer til å bruke når uforutsette kostnader dukker opp.

For å holde kostnadene nede, er det mange gode råd å finne, både på internett og hos andre medstudenter. Et viktig råd er å handle på tilbud, og ha rimelige matvaner.

Annen finansiering av studier

I tillegg til lån og ekstrajobb, finnes det noen andre måter å finansiere studier på. I Norge har vi en rekke stipender, og legater man kan søke på. Mange av dem er spesifikke for et geografisk område, eller innen spesielle fag. Du kan lese nærmere om det hos Legathåndboken.

Det er også slik at en del arbeidsgivere støtter ansatte med videreutdanning. Så dersom du allerede er ansatt et sted, kan det være lurt å sjekke med arbeidsgiveren din om de har ordninger for videreutdanning.

Oppsummert

Lån til utdanning kan i utgangspunktet deles inn i to hovedtyper:

  • Studielån fra Lånekassen
  • Studentlån som forbrukslån

Alle kan søke om forbrukslån, derfor er det enklest å få, uansett hva man skal studere. Imidlertid har studielån lavere rente, så det er lurt å først sjekke om man har mulighet til å få det. For en del vil det være aktuelt med en kombinasjon av begge deler, for å få tilstrekkelig finansiering.