Omstartslån med sikkerhet

Et omstartslån kan være en god løsning dersom du har havnet i et økonomisk uføre. Les videre om hva som skal til for å få denne lånetypen, og hvordan du kan bli kvitt både betalingsanmerkninger og inkassosaker.

Hva er egentlig et omstartslån? 

Dersom du har pådratt deg for mye gjeld i forhold til inntekten din, er det lett å miste oversikten over økonomien. Da er også veien kort til å få betalingsanmerkninger på grunn av misligholdt gjeld, og mange vil dessuten ha problemer med å finne en løsning på betalingsproblemene.

For å snu den negative trenden vil et omstartslån være svært aktuelt for din situasjon. Denne lånetypen krever imidlertid at du kan stille boligen din som sikkerhet for lånet, slik at du kan samle all gjeld inn i et nytt boliglån.

Et omstartslån er dermed en type refinansieringslån som er særlig tilpasset personer med betalingsanmerkninger og inkassosaker. 

Hvem kan få innvilget et omstartslån?

For å få innvilget et omstartslån med sikkerhet, må boligens belåningsgrad være under 85% av boligverdien. Belåningsgrad betyr hvor mye boliglån du har i forhold til verdien på boligen.

La oss ta et eksempel. Dersom boligverdien er satt til 2 millioner kroner og du har et boliglån på 1,7 millioner, vil belåningsgraden være på 85%. Du vil dermed ikke kvalifisere for et omstartslån.

Har du derimot et boliglån på 1,4 millioner, vil belåningsgraden din være på 70% av boligverdien. Du kan da kunne få et omstartslån med sikkerhet i boligen, der du også kan bake inn misligholdt gjeld som tilsammen utgjør kr. 300.000,-.

Har du lavere belåningsgrad i forhold til boligverdien, vil du kunne få finansiert en høyere andel av den misligholdte gjelden du måtte ha.

Ved å samle gjelden i et nytt lån, vil du din økonomiske situasjon friskmeldes, og gjelden blir lettere å håndtere.

Lånesum og nedbetalingstid

For å få et omstartslån må du ha en rimelig god inntekt, slik at du kan klare å betjene lånet. I tillegg må boligen din ha nok ledig verdi. På denne måten kan du bake din eksisterende gjeld med betalingsanmerkninger inn i det nye boliglånet og rydde opp i betalingsproblemene.

De fleste spesialbanker som tilbyr lån med sikkerhet i bolig for personer med betalingsanmerkninger, tilbyr lån til dette formålet fra kr. 300.000,- og helt opptil 20 millioner kroner.

Maksimal nedbetalingstid på et omstartlån er 30 år.

Hvor mye du kan låne, vil bestemmes etter en helhetsvurdering av din økonomiske situasjon i forhold til inntekt og utgifter. Det vil med andre ord si din betjeningsevne.

Du må ha nok midler til å dekke normale utgifter til livsopphold. I tillegg vil din belåningsgrad på boligen i forhold til boligverdien være en avgjørende faktor når bankene skal vurdere hvilken lånesum du kan få innvilget.

Banker som tilbyr omstartslån

Det er kun enkelte banker som har spesialisert seg på denne lånetypen, og som aksepterer at du har betalingsanmerkninger og/eller inkassosaker.

De ordinære bankene vil gi avslag på en lånesøknad om refinansiering når de foretar en kredittsjekk, fordi de da vil oppdage at det står en betalingsanmerkning på deg.

Noen av spesialbankene som tilbyr omstartslån med betalingsanmerkning per i dag er følgende:

 • Uno Finans
 • MyBank
 • Bluestep
 • Bank 2
 • Zensum
 • Axo Finans

Uno Finans, Zensum og Axo Finans er låneagenter som samarbeider med en rekke banker, også de som tilbyr omstartslån for personer som har betalingsanmerkninger. Det kan være fordelaktig å søke om et slikt lån gjennom en låneagent, da rentene på denne lånetypen kan variere fra bank til bank.

En låneagent samarbeider med en rekke banker og innhenter lånetilbud på dine vegne. På denne måten får du muligheten til å sammenligne tilbudene og velge det som passer deg aller best. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Utlånsforskriften regulerer omstartslån

Det kan lønne seg å benytte en lånemegler når du trenger et omstartlån. Da vil du motta helt konkrete lånetilbud fra flere banker. Du kan spare mye penger på å velge det beste tilbudet med den laveste renten.

Denne lånetypen reguleres i forskrift om finansforetakenes utlånspraksis (utlånsforskriften). I forskriftens §11 omtales omstartslån som restrukturering av gjeld.

Forskriften stiller mindre strenge krav til både gjeldsgrad og stresstest av kundens økonomi når det gjelder restrukturering av gjeld med sikkerhet i bolig. Men her er det opp til hver enkelt bank å bestemme hva som skal gjelde.

I praksis betyr det at det er mulig å få innvilget et omstartslån til tross for at din totale gjeld overstiger 5 ganger bruttoinntekten din. Du kan også slippe kravet om stresstest av økonomien din. Det betyr at banken som tilbyr et omstartslån, ikke trenger å ta hensyn til at din samlede gjeld skal kunne tåle en renteøkning på 5%.

Les også: Regjeringen.no: – Utlånsforskriften (under overskriften “Restrukturering”).

Når utlånsforskriften omtaler denne særegne lånetypen, er det kun snakk om personer som ikke vil være i stand til å betjene sin eksisterende gjeld uten å foreta en restrukturering. For andre lån gjelder kravet om både gjeldsgrad og stresstest ved en eventuell renteøkning.

Et omstartslån er det samme som restrukturering av gjeld

Helt konkret innebærer et omstartslån å samle gjelden i et nytt boliglån med lengre nedbetalingstid. Lang nedbetalingstid reduserer lånets månedsbeløp å betale slik at det blir enklere å betjene.

Det påpekes videre i utlånsforskriften at restrukturering av gjeld ikke skal føre til at den totale gjelden øker. Du har dermed ikke mulighet til å låne noe ekstra til eget formål utover din eksisterende gjeld.

Finanstilsynet krever dessuten at banker som tilbyr omstartslån, ikke utnytter kundene, som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon. Spesialbankene har i denne forbindelse et særlig ansvar for å etterleve kravet om god forretningsskikk.

Bankene skal dessuten informere sine nye kunder om det finnes andre løsninger enn omstartslån, dersom det vil være mer hensiktsmessig.

Det kan for eksempel være snakk om muligheten til å søke om gjeldsordning i kundens hjemstedskommune.

Fordeler med omstartslån

Det er flere fordeler med denne lånetypen. De viktigste er følgende:

 • Du kvitter deg med inkassokrav.
 • Betalingsanmerkninger slettes.
 • Du kan slippe å bekymre deg for at boligen din må tvangsselges.
 • Refinansiering av dyre smålån og kreditter gir lavere rente, som igjen fører til lavere kostnader.
 • For å redusere månedskostnadene får du ofte lang nedbetalingstid.
 • Du mottar færre regninger og får bedre økonomisk oversikt.
 • Din økonomiske situasjon får en ny start.

Er det noen ulemper med denne type lån?

Et omstartslån er en god løsning for å komme deg ut av et økonomisk uføre. Din privatøkonomi får en ny start når du får ryddet opp i dine gjeldsproblemer.

Et omstartslån passer ikke for alle. Dette gjelder særlig dersom du ikke har nedbetalt tilstrekkelig på boliglånet ditt, slik at du kan få frigjort kapital til refinansiering. Andre ulemper kan være følgende:

 • Renten på et omstartslån er høyere enn på et ordinært boliglån.
 • Spesialbanken kan tvangsselge boligen din dersom du ikke følger nedbetalingsplanen.
 • Du kan ikke få et omstartslån dersom belåningsgraden overstiger 85% av boligverdien.

Renter og gebyrer 

Den effektive renten på denne lånetypen fastsettes individuelt, og kan variere ut fra hvilken bank du søker lån i. Din betjeningsevne vil være avgjørende for hvilken rente du får tildelt.

Generelt sett ligger renten på et omstartslån 4 – 5 prosentpoeng høyere enn det gjør på et ordinært boliglån. Det skyldes at banken tar en høyere risiko ved å låne deg penger når du har betalingsanmerkning.

Får du innvilget et omstartslån, vil det tilkomme andre kostnader når banken oppretter lånet. Her er det først og fremst snakk om tinglysingsgebyr og etableringsgebyr.

Det er vanlig praksis at ditt eksisterende boliglån må flyttes til banken som tilbyr omstartslån.

Hva om du ikke kan stille sikkerhet i egen bolig? 

Et lån til refinansiering med betalingsanmerkning har høyere rente enn et boliglån i en ordinær bank. I tillegg må du betale etableringsgebyr og tinglysingsgebyr. Gebyrene legges til lånebeløpet.

Dersom du leier bolig, vil det være vanskelig å få innvilget et omstartslån. Enkelte banker aksepterer imidlertid kausjonist som sikkerhet for lånet. Da vil banken ta pant i andres bolig eller fritidseiendom. Her er det som regel snakk om at foreldre eller andre nære slektninger stiller opp for deg, og som har muligheten til å kausjonere for lånet. Dette heter realkausjon, og er den mest vanlige formen for kausjon.

Det er viktig å være klar over at banken i verste fall kan tvangsselge kausjonistens bolig dersom du unnlater å betale terminbeløpene som beskrevet i låneavtalen. Derfor er det et stort ansvar å inngå en kausjonsavtale.

Dokumenter som banken trenger for å behandle din søknad

Har du bestemt deg for å søke om et omstartlån, bør du ha følgende dokumenter klare:

 1. Skattemeldingen
 2. Dokumentasjon på inntekten din (for de siste 3 månedene)
 3. En ny verdivurdering av boligen din

Oppsummering

 • Et omstartslån er et refinansieringslån med sikkerhet i bolig for personer som har betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Lånet gir deg mulighet til å rydde opp i økonomien og innfri misligholdt gjeld.
 • Boligen din må ha lavere belåningsgrad enn 85% av boligverdien for å få innvilget denne lånetypen.
 • Du kan søke om et omstartslån gjennom en låneagent eller henvende deg direkte til en spesialbank som tilbyr lån med betalingsanmerkninger.
 • Ifølge utlånsforskriften er det mindre strenge krav til bankenes utlånspraksis ved et omstartslån i forhold til din gjeldsgrad.
 • Et omstartslån med sikkerhet i bolig har høyere rente enn et ordinært boliglån.
 • For å søke om et lån til refinansiering med sikkerhet i bolig, trenger banken en ny verdivurdering av din bolig.