Refinansiering av kredittkort

Vi nordmenn ligger dessverre helt i verdenstoppen når det gjelder gjeld fra kredittkort. Spesielt gjelder dette unge voksne mellom 18 og 26 år, og til sammen har denne aldersgruppen over 1 milliard i kredittgjeld. For mange av disse byr gjelda på et langvarig problem, der man i verste fall hindres fra å komme inn i boligmarkedet på grunn av betalingsanmerkninger og svak økonomi.

Ikke et problem for smarte brukere

Kredittkort som brukes fornuftig, fører med seg stort sett bare fordeler. Du får en sikker betalingsløsning med økt forbrukerbeskyttelse, gode rabatter, mange gratisgoder som reiseforsikring og avbestillingsforsikring, og mye annet, alt ettersom hvilket kort du eier. Uvettig bruk derimot, leder til rentekostnader som er blant de dyreste. Dette unngår man ved å ikke bruke kredittkort til å ta ut kontanter, samt betale for kreditten man har brukt innenfor den rentefrie perioden (45-52 dager, avhengig av hvilket kredittkort du har). Bruker du kortet smart, er det normalt helt gratis å betale med.

Kredittkort egner seg best for den disiplinerte brukeren

Høye renter på kredittkort

Rentekostnadene for ubetalt kreditt, ligger fra cirka 17% og opp til over 30% på de vanligste kredittkortene på markedet. På kort sikt betyr ikke dette de største kostnadene. Problemet oppstår når kredittsummen blir større enn det man klarer å betale tilbake innen kort tid. Dette har for enkelte en lei tendens til å balle på seg, slik at personen til slutt står med større gjeld enn det som er mulig å betjene. Program som Luksusfellen vitner om mange slike skjebner.

Refinansiering er veien ut

Når summen av gjeld fra kredittkort blir for stor eller for dyr, er refinansiering den enkleste veien ut av uføret. Dette betyr i all enkelthet at du tar opp et lån for å innfri all kredittgjeld. Du reduserer ikke selve gjelda med én gang, men med lavere rentekostnader, blir det langt enklere å bli gjeldfri igjen. Har du gjeld fra flere kredittkort, sparer du i tillegg på færre månedlige innbetalingsgebyr.

Refinansiering av kredittkortgjeld er en god løsning når man står i fare for å få betalingsproblemer

Slik refinansierer du kredittgjeld

Den beste løsningen for de som eier egen bolig, er å refinansiere kredittkortgjelda gjennom boliglånet. Rentene her er som regel de laveste man kommer bort i. Har man ikke fast eiendom å stille som sikkerhet, er forbrukslån den mest nærliggende løsningen. Disse lånene er riktignok dyrere enn boliglån (fordi det ikke kreves sikkerhet for forbrukslån), men rentebetingelsene er som regel mye bedre enn det som er vanlig for kredittkort.

Store besparelser

Forbrukslån til refinansiering får du fra mange banker, og til forskjellige betingelser. Rentene fastsettes ut i fra din økonomiske situasjon, der de i beste fall ligger på rundt 8% effektivt per år. Dette er opptil flere ganger lavere enn tilsvarende for kredittkort. Er gjelda på 100 000 kroner, vil forskjellen i årlige rentekostnader kunne bli over 20 000 per år. Det forutsetter at kredittkortet har renter på opp til 30%, mens forbrukslånet du refinansierte med ble gitt med rundt 10% renter. Man vil spare store summer i nesten alle tilfeller, selv for de som får relativt sett høye renter på lånet til refinansiering.

En god løsning

Alt kan ikke måles i penger, spesielt ikke helsa og humøret. Å ha høy kredittgjeld vil kunne slite på noen og en hver. Refinansiering er i så måte en god løsning, som ikke bare gir bedre økonomi, men også mer ro til sinns. Mange som har økonomiske vansker av denne typen, reagerer med å ”stikke hodet i sanda”, og lar dermed problemene vokse. Jo snarere man tar tak og får på plass refinansiering, desto mer tjener man, både økonomisk og i livskvalitet.

Det finnes løsninger for refinansiering av kredittkort, selv om man har latt det gå så langt som til inkassosaker og betalingsanmerkninger. Et knippe banker tilbyr lån også i slike tilfeller, men her vil kravene til søkeren variere. Normalt kreves det at man kan stille med en eller annen form for sikkerhet for det nye lånet. Det beste er selvfølgelig å skaffe refinansiering i god tid før behov som dette oppstår.

Meny