Refinansiering av kredittkort

Vi nordmenn ligger dessverre helt i verdenstoppen når det gjelder gjeld fra kredittkort. Spesielt gjelder dette unge voksne mellom 18 og 26 år.

Til sammen har denne aldersgruppen over 1 milliard i kredittgjeld. For mange av disse byr gjelda på et langvarig problem.

I verste fall hindres man fra å komme inn på boligmarkedet på grunn av betalingsanmerkninger og svak økonomi.

Ikke et problem for smarte brukere

Kredittkort som brukes fornuftig fører stort sett kun med seg fordeler. Du får en sikker betalingsløsning med økt forbrukerbeskyttelse og gode rabatter.

I tillegg følger det med mange gratis goder slik som reiseforsikring og avbestillingsforsikring, alt ettersom hvilket kort du eier.

Uvettig bruk vil derimot lede til høye rentekostnader. Dette unngår du ved å ikke bruke kredittkort til å ta ut kontanter, samt betale for kreditten du har brukt innenfor den rentefrie perioden.

Bruker du kortet smart vil du heller ikke betale en krone i renter eller gebyrer.

Høye renter på kredittkort

Rentekostnaden for ubetalt kreditt ligger på cirka 17% og opp til over 30% på de vanligste kredittkortene på markedet.

På kort sikt medfører ikke dette de største kostnadene. Problemet oppstår først når kredittsummen blir større enn det man klarer å betale tilbake innen kort tid.

Dette har for enkelte en lei tendens til å balle på seg, slik at personen til slutt står med større gjeld enn det som er mulig å betjene. TV programmet Luksusfellen vitner om mange slike skjebner.

Refinansiering er veien ut

Når summen av gjeld fra kredittkort blir for stor eller for dyr, er refinansiering den enkleste veien ut av uføret.

Dette betyr i all enkelthet at du tar opp et lån for å innfri all kredittgjeld. Du reduserer ikke selve gjelda med én gang, men med lavere rentekostnader blir det langt enklere å bli gjeldfri igjen.

Har du gjeld fra flere kredittkort, sparer du i tillegg på færre månedlige innbetalingsgebyr.

Slik refinansierer du kredittgjeld

Den beste løsningen for de som eier egen bolig, er å refinansiere kredittkortgjelda gjennom boliglånet.

Rentene her er som regel de laveste man kommer borti. Har man ikke fast eiendom å stille som sikkerhet er forbrukslån den mest nærliggende løsningen.

Disse lånene er riktignok dyrere enn boliglån (fordi det ikke kreves sikkerhet for forbrukslån), men rentebetingelsene er som regel mye bedre enn det som er vanlig for kredittkort.

Store besparelser

Forbrukslån til refinansiering får du fra mange banker, og til forskjellige betingelser. Rentene fastsettes ut i fra din økonomiske situasjon, der de i beste fall ligger på rundt 8% effektivt per år.

Dette er opptil flere ganger lavere enn tilsvarende for kredittkort. Er gjelda på 100 000 kroner, vil forskjellen i årlige rentekostnader kunne bli over 20 000 per år.

Forutsetningen er at kredittkortet har renter på opptil 30%, mens forbrukslånet du refinansierte med ble gitt med rundt 10% renter. Man vil spare store summer i nesten alle tilfeller, uansett om refinansieringsrenten blir høy.

En god løsning

Alt kan ikke måles i penger, spesielt ikke helsa og humøret. Å ha høy kredittgjeld vil kunne slite på noen og en hver.

Refinansiering er på så måte en god løsning, som ikke bare gir bedre økonomi, men også mer ro til sinns.

Mange som har økonomiske vansker av denne typen, reagerer med å ”stikke hodet i sanda”, og lar dermed problemene vokse. Jo snarere man tar tak og får på plass refinansiering, desto mer tjener man, både økonomisk og i livskvalitet.

Det finnes løsninger for refinansiering av kredittkort, selv om man har latt det gå så langt som til inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Et knippe banker tilbyr lån også i slike tilfeller, men her vil kravene til søkeren variere. Normalt kreves det at man kan stille med en eller annen form for sikkerhet for det nye lånet.

Det beste er selvfølgelig å skaffe refinansiering i god tid før behov som dette oppstår.

Meny