Bedre kredittscore gir lavere renter på forbrukslån

Alle banker i Norge beregner et individuelt rentetilbud til de som søker om forbrukslån. I korte trekk betyr det at dersom din kredittscore er høy, får du et bedre tilbud enn andre som har lavere kredittscore.

Les om hva du kan gjøre for å øke sjansene for innvilgelse av lån, samt hvordan du får bedre betingelser.

Kredittsjekken banken foretar

Bankene foretar alltid en kredittsjekk på alle som søker om forbrukslån uten sikkerhet. Det innhentes blant annet opplysninger om din økonomiske situasjon inkludert din inntekt, gjeld, bolig, bil, eller annen eiendom og løsøre.

Dette er opplysninger som er offentlig tilgjengelige gjennom blant annet gjeldsregisteret, folkeregisteret, kartverket, eiendomsregisteret og løsøreregisteret.

Totalt sett vil dette fortelle banken noe om hvilken risiko de tar når de låner deg penger.

Opplysningene vil også være avgjørende i forhold til det at banken må forholde seg til Finanstilsynets retningslinjer for å kunne gi deg et forbrukslån.

Kredittscorens betydning

En person som har høy kredittscore vil stort sett aldri få problemer med å skaffe seg lån eller kreditter. Scoren bestemmer også tildels hvor godt rentetilbud du får på et forbrukslån.

I tillegg til de nevnte opplysningene om økonomien din, innhenter bankene også din såkalte kredittscore.

Scoren utarbeides av kredittopplysningsbyråer som Bisnode og Evry, og går som regel fra null til hundre. Jo nærmere hundre du kommer, desto mer kredittverdig er du.

Resultatet sammen med bankens vurdering av betalingsevnen din, danner grunnlaget for bankens rentetilbud på et forbrukslån.

Den er også med på å bestemme om du i det hele tatt får lån eller kreditter.

Tips: Les mer om forbrukslån med laveste rente.

Kredittopplysningsbyråenes anbefalinger

Dersom kredittscoren går fra null til hundre, er dette de vanligste anbefalingene byråene gir til banker og andre som tilbyr kreditter.

 • Kredittscore lavere enn 10 – Søknader om lån eller kreditter bør alltid avslås.
 • Kredittscore fra 10 til 19 – Søknader om lån eller kreditter kan innvilges, men som regel blir du utsatt for en strengere vurdering i forhold til lånesum.
 • Kredittscore fra 20 og oppover – De fleste får innvilget søknadene, avhengig av lånesum.
 • Gjennomsnittscoren i den norske befolkningen er omtrent 40 til 50.

NB! Enkelte kredittopplysningsbyråer opererer med kredittscore som går til tusen (fremfor hundre). Prinsippet er likevel det samme, med tilsvarende anbefalte grenser som banker og andre kreditttilbyre forholder seg til.

Faktorer som påvirker kredittscore

Høy inntekt teller positivt, men omtrent like viktig er det at inntektene er stabile.

Listen nedenfor er de viktigste faktorene som tas med i byråenes beregning av kredittscore. Hver enkelt faktor trenger ikke være avgjørende, men inngår i en samlet vurdering som beregnes matematisk. Likevel er enkelte faktorer mer viktige enn andre, spesielt dette som går på betalingshistorikk.

 • Din alder – En ung person har kort eller ingen økonomisk historikk, og vil derfor ”straffes” med lavere poengsum på dette punktet.
 • Betalingshistorikk – En person med en alvorlig betalingsanmerkning, gjeldsordning, eller som er personlig konkurs, vil som regel alltid få avslag på søknader om kreditt eller lån. Inkassosaker kan også være til hinder for å få lån, men her utvises mer skjønn i forhold til alvorlighetsgraden.
 • Inntekt – Høy inntekt vil naturligvis telle positivt, men det er omtrent like viktig at inntektene er stabile.
 • Gjeld – Hvor mye du har i gjeld, sett i forhold til inntekt, vil påvirke en god del. Det teller negativt å ha gjeld til mange kreditorer, for eksempel flere smålån, gjeld fra flere kredittkort, og lignende.
 • Sivilstatus – Analyser viser at personer som er gifte er mer pålitelige betalere enn enslige.
 • Bosted – Hyppige adresseendringer kan telle negativt (adresseendringer i Folkeregisteret), fordi det blant annet indikerer lavere stabilitet i yrkesaktivitet og inntekt.
 • Næringsinteresser – Det teller negativt dersom inntektene dine kommer fra eget selskap som ENK, ANS eller DA, fordi disse personene oftere pådrar seg betalingsanmerkninger. Det kan også telle negativt å ha verv eller eierinteresser i et selskap som har gått konkurs, eller der selskapet har betalingsanmerkninger.

Dette gir bedre kredittscore

Hvis du har sjansen til det bør du samle smålån og kredittkortgjeld i et refinansieringslån. Det gir deg lavere kostnader, bedre kontroll, og vil påvirke kredittscoren din.

Når vi ser på faktorene som inngår i beregningen, ser vi også klart hva som kan gjøres for å forbedre kredittscoren. Vi bruker samme liste og rekkefølge, med forslag punkt for punkt:

 • Din alder – Alderen får du ikke gjort noe med, men du kan trøste deg med at ettersom du blir eldre, blir du også mer kredittverdig, med mindre du feiler på de andre punktene.
 • Betalingshistorikk – Betal regninger i tide, og unngå for enhver pris å pådra deg betalingsanmerkninger. Har du anmerkninger eller inkassosaker nå bør du sørge for å kvitte deg med den underliggende gjelden raskest mulig. Vurder refinansiering dersom du får låne til dette.
 • Inntekt – Skaff deg stabile inntekter om du kan. Det er bedre å tjene for eksempel 300 000 kroner i snitt per år, enn 150 000 det ene året, og 450 000 det neste.
 • Gjeld – Dersom du har mange små lån og kreditter vil det hjelpe å samle disse i et enkelt og større lån. Det hjelper også å redusere den totale gjelden, og spesielt om du reduserer den gjelden som er dyrest.
 • Sivilstatus – Er du allerede samboer med gifteplaner, vil det hjelpe på begges kredittscore om dere formaliserer forholdet i et giftemål, eller på annet vis komme deg over i skatteklasse 1E.
 • Bosted – Unngå å skifte adresse ofte dersom du kan.
 • Næringsinteresser – Vurder å avslutte ENK eller DA som er registrert på ditt navn dersom du ikke bruker de til noe fornuftig. Vurder også å frasi deg eventuelle verv i selskap med svak økonomi, eller selge eierandeler i slike selskap dersom du har.

Ha et langsiktig perspektiv når det gjelder kredittscore

Det kan ta tid å forbedre scoren, vil du ha nytte av innsatsen, både nå og i fremtiden.

En god kredittscore vil ikke bare hjelpe å på å få et billigere forbrukslån. Den vil også gjøre det enklere å få innvilget søknader til for eksempel billån, boliglån og kredittkort. Selv om det kan ta tid å forbedre scoren, vil du ha nytte av innsatsen, både nå og i fremtiden.

Oppsummering

 • Kredittscoren din vil være med å bestemme om du får innvilget et forbrukslån eller ikke. Den vil også være med å påvirke hvilke rentebetingelser du får på lånet. Jo bedre score, desto lavere kan rentene bli.
 • Det er mange faktorer som påvirker en kredittscore, og flere av de kan du påvirke selv.
 • Samtidig som det er viktig å være klar over kredittscorens påvirkning, er det også forskjeller mellom hvilke tilbud hver enkelt bank er villige til å gi.
 • Innhent alltid mange lånetilbud før du bestemmer deg, og vurder å bruke en dyktig lånemegler til dette.