Søknadsprosessen for refinansiering

Søknadsprosessen for refinansiering avhenger i stor grad av hvilken type gjeld du sitter med. Bankene krever også en del mer informasjon for å utstede denne typen lån, sammenlignet med ordinære forbrukslån. Denne artikkelen tar for seg følgende hovedpunkter:

 • Hvilken type gjeld som refinansieres.
 • Ulike steg i søknadsprosessen.
 • Hvilke krav som stilles av banken.
 • Refinansiering med betalingsanmerkning (eventuelt kausjonist).

Hvilken gjeld skal du refinansiere?

Hvilken type gjeld du ønsker å refinansiere har mye å si for selve søknadsprosessen. I grove trekk kan vi dele opp gjelden til norske husholdninger i to kategorier:

Lån uten sikkerhet er gjeld hvor banken ikke krever sikkerhet fra låntaker. Det inkluderer blant annet gjeld som stammer fra forbrukslån, kredittkort og produktfinansiering.

Lån med sikkerhet er lån hvor banken stiller krav om sikkerhet i låntakers personlige eiendeler. Det skjer som regel i forbindelse med utstedelsen av boliglån og billån.

Refinansieringslån kan leveres både med og uten krav til sikkerhet.

Steg 1: Send inn søknaden

Første steg er å sende inn selve søknaden. Målet ditt burde være at flest mulig banker behandler søknaden, for å motta et bedre rentetilbud. Søknaden behandles i stor grad automatisk. Bankene har innsyn i følgende informasjon:

 • Størrelsen på gjelden du sitter med (inklusive lån uten sikkerhet)
 • 3 års inntektshistorie.
 • Selvangivelsen din.
 • Hvorvidt du har betalingsanmerkninger.

Søknader om refinansiering kan signeres med BankID, og det tar vanligvis 1 – 2 virkedager før du hører tilbake fra banken. Prosessen skiller seg også ut på et par viktige områder, som du kan lese mer om i neste avsnitt.

Besøk også: Lånekalkulatoren som lar deg sammenligne tilbud om refinansiering.

Steg 2: Banken kontakter deg

Refinansieringslån har til hensikt å spare deg for penger, gjennom et lån med bedre betingelser.

Bankene er opptatt av å samle inn så mye informasjon som mulig omkring din privatøkonomiske situasjon. De vil blant annet spørre deg om følgende:

 • Hvilken effektiv rente du betaler på dine eksisterende lån.
 • Eventuelle spørsmål om resultatet av kredittsjekken.
 • Informere deg om hvordan prosessen gjennomføres.
 • Hvordan du ønsker å signere gjeldsbrevet.

Steg 3: Gjelden refinansieres

Illustrasjonsbilde av sjekk og signatur

Søknadsprosessen for refinansiering avhenger av hvilken type gjeld du planlegger å refinansiere.

Banken stiller krav om at de selv tar hånd om slettingen av gjelden. Du vil måtte sende banken informasjon om hver långiver, inklusive alle nøkkeltall i gjeldsbrevene.

Alternativet hadde vært at den som låner pengene selv mottok hele refinansieringsbeløpet. Det medfører en del risiko for banken, som den forståelig nok ønsker å unngå.

Rentebesparelsene kan være betydelige ved refinansiering. Mye avhenger av hva du allerede betaler til dine eksisterende kreditorer.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger oppstår når gjeld misligholdes over en viss tidsperiode. Banken tar kontakt med namsmannen som deretter forsøker å ta utlegg i skyldnerens inntekt og eiendeler.

Personer med betalingsanmerkninger kan også få lån til refinansiering, men da kreves det at låntakeren kan stille sikkerhet for lånet.

Et lite knippe banker tilbyr refinansiering med sikkerhet, inklusive Bank2. Refinansiering med sikkerhet koster også en del pga. de gebyrene som følger med. Banken krever seg også svært godt betalt for denne typen løsninger.

Tinglysningsgebyret dekkes av låntaker, og varierer i henhold til hvilken type eiendom det er snakk om. Dette er avgiften som staten krever for at et lån skal innlemmes i det offentlige registeret.

Per i dag utgjør gebyret 525 kroner for fast eiendom og 430 kroner for andeler i borettslag. Er refinansieringen knyttet til en eksisterende låneramme (normalt kun aktuelt for refinansiering av boliglån), er gebyret 200 kroner.

Illustrasjonsbilde for refinansiering av boliglån.

Har du betalingsanmerkninger kan du kun refinansiere lån med pant i egen bolig.

Refinansiering med kausjonist

Kausjonist er en annen løsning du kan vurdere for å refinansiere gjelden din. Dette vil føre med seg ekstra arbeid i forbindelse med søknadsprosessen.

Kausjonsansvaret kan være både med og uten krav til pant i fast eiendom. Et klassisk eksempel er foreldre som stiller kausjon for barnas boliglån, med sikkerhet i egen bolig.

Løsningen med kausjonist er noe man bør sette seg grundig inn i, ettersom et slikt ansvar medfører betydelig risiko for den med kausjonsansvar.

Finansavtaleloven inneholder spesifikke bestemmelser omkring bruken av kausjonist, og hvilke krav som stilles for avtaleinngåelse.

Meny