Lån 600 000 kroner

Det er mulig å låne så mye som 600 000 kroner i forbrukslån. Her forklarer vi hvordan du går frem for å gjøre det, og hvilke krav som stilles for å kunne låne et høyt beløp.

Lån på 600 000 kroner er maksimalt

Det er flere forhold som påvirker hvor mye man har anledning til å ta opp i lån, enten det er forbrukslån uten sikkerhet eller sikrede boliglån. I denne artikkelen ser vi imidlertid på forbrukslån uten sikkerhet. Når det gjelder boliglån stilles en eiendom som sikkerhet, og da er det anledning til å låne langt høyere beløp enn 600 000 kroner.

Ordinære forbrukslån krever ikke at man stiller sikkerhet. Da er den øvre grensen 600 000 kroner. I tillegg er det noen andre generelle krav til søkeren. Man må:

 • Være minst 18 år
 • Være folkeregistret i Norge
 • Ha vært bofast i Norge i minimum tre år
 • Ha en fast inntekt, men størrelsen det kreves varierer fra bank til bank
 • Helst ikke ha betalingsanmerkninger, men det finnes unntak som vi vil forklare senere
Jo høyere et lån er, jo større beløp beregnes det renter av. Derfor blir det ekstra viktig å finne lavest mulig rente når man skal ta opp et forbrukslån med maksimal størrelse.

Slik finner du det rimeligste lånet på 600 000

Renten er alltid viktig å sjekke når man skal ta opp et lån. Jo høyere lån det er snakk om, jo viktigere er det.

Forbrukslån har generelt høyere rente enn boliglån, siden de gis ut uten sikkerhet. Det betyr at det kan bli unødvendig kostbart dersom man kun tar det første og beste forbrukslånet man finner. For å være sikker på at man får best mulig betingelser bør man derfor

 1. Søke til mange banker
 2. Velge det lånetilbudet med lavest effektiv rente

1. Søke hos mange finansinstitusjoner

Ved å søke til mange banker får man et godt sammenligningsgrunnlag. Da mottar man flere tilbud, som det er lett å sjekke mot hverandre.

Da er det viktig å huske på å søke om nøyaktig samme beløp til alle bankene, samt samme nedbetalingstid.

Hvor lang nedbetalingstid man velger, vil påvirke totalkostnaden av lånet. Jo raskere man betaler lånet tilbake, jo rimeligere er det. Det er fordi renten da løper tilsvarende kortere tid.

2. Velge lånetilbud på 600 000 med lavest effektiv rente

Det er viktig at man sammenligner den effektive renten. Det er fordi den inkluderer alle kostnadene ved lånet, både den nominelle renten og forskjellige gebyrer.

Siden gebyrer varierer fra bank til bank, vil det derfor ikke alltid være tilstrekkelig å sammenligne den nominelle renten.

Alle banker er pålagt å gi et eksempel på rentekostnader med effektiv rente i sin markedsføring. Samtidig er det viktig å huske på at renten bestemmes individuelt. Derfor må du søke om lån, før du vet hvilken rente du tilbys,

Imidlertid er det kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån. Derfor er det ingen risiko ved å søke til mange banker.

Lesetips: Se mer informasjon om hvordan du kan få lån med laveste rente her: billigeforbrukslån.no/lån-lav-rente

Når man er på jakt etter den lavest mulige renten, er det lurt å være klar over hvordan renten du tilbys fastsettes. Du får bedre rente jo bedre betalingsevne og betalingshistorikk du har. Dette sjekker bankene hos kredittratingbyråer.

Slik fastsettes renten du tilbys

Når du søker om et så høyt lån som 600 000 kroner, er det viktig å få så lav rente som mulig.

Tilbudet du mottar blir satt opp etter en kredittvurdering av deg. Denne innhenter vanligvis bankene automatisk fra et kredittratingbyrå, som for eksempel Defero. Der kan du også selv logge deg inn, og se din egen kredittscore.

En grunn til at du kan komme til å motta ulike tilbud fra bankene du søker hos, er at de vurderer de ulike faktorene i kredittratingen noe ulikt.

Det kredittratingbyråene ser på er blant annet:

 • Alder
 • Inntekt
 • Eksisterende gjeld
 • Betalingsevne
 • Betalingshistorikk

I tillegg sjekker de om du har betalingsanmerkning eller åpen inkassosak. Hos svært mange banker vil det føre til automatisk avslag på søknad om forbrukslån.

Lesetips: Se også artikkelen om lån 100 000 her.

Lån med betalingsanmerkning

Det finnes imidlertid noen banker som har det som sitt spesiale å tilby lån til kunder som har fått økonomiske problemer, og derfor har betalingsanmerkning.

Da vil bankene ofte kreve at man kan stille noe som sikkerhet, som regel egen bolig. Det fordrer da at boligen man eier ikke allerede er fullt belånt. Det er ikke tillatt å belåne en bolig mer enn inntil 85 % av verdien.

Et annet alternativ kan være å stille en kausjonist, eller medlåntaker.

Det er generelt vanskelig å få forbrukslån dersom man har en betalingsanmerkning eller en pågående inkassosak. Imidlertid finnes det nisjebanker som er villige til å vurdere søknader også selv om man har en betalingsanmerkning.

Søke om forbrukslån på 600 000 med lånemegler

Det kan være en god hjelp å benytte en lånemegler hvis man skal søke om et så stort forbrukslån som 600 000 kroner. Det gir en ekstra sikkerhet for at man finner det lånet som gir aller lavest rente.

Grunnen til det er at en lånemegler, som for eksempel Sambla, sender søknaden din til opptil 20 ulike banker. De samarbeider med en rekke finansinstitusjoner, og kjenner også til ulike nisjebanker hvis man har behov for det.

Det er kostnadsfritt og uforpliktende også å benytte lånemegler.

I tillegg står man fritt til å søke til også andre banker i tillegg, dersom man ønsker å gjøre det.

Oppsummert

Hvis man skal søke om et forbrukslån på 600 000 kroner, er det ekstra viktig å sørge for å få best mulig rente. Det gjør man ved å følge noen enkle trinn:

 • Søk til mange banker, enten selv eller via en lånemegler
 • Sammenlign tilbudene du mottar, og velg det med lavest effektiv rente