Lån 200 000 kr

Enkelte ganger kan man ha behov for å låne et større pengebeløp, enten det dreier seg om lån til oppussing, til refinansiering eller til andre formål. Vi forteller deg det viktigste du trenger å vite om et usikret lån på 200 000 kr.

Lån 200 000 kr uten sikkerhet

Skal du pusse opp bad eller kjøkken i boligen din, kan det være aktuelt å søke om et lån uten sikkerhet. Det samme gjelder hvis du planlegger å bygge ut boligen din, kjøpe bil, båt eller andre fremkomstmidler. Et lån på 200 000 kr gir deg også mulighet til å refinansiere kredittkort og dyre smålån, slik at du får redusert dine månedlige låneutgifter.

Uansett hva du trenger å låne 200 000 kr til, er det viktig at du har økonomi til å tilbakebetale renter, avdrag og gebyrer hver måned. Du bør også være klar over at forbrukslån har høyere rente enn for eksempel boliglån, der banken tar pant i boligen. Det er fordi bankene tar en høyere risiko ved å låne ut penger uten pantesikkerhet.

Et lån på 200 000 kr er en betydelig sum penger, som kan være det du trenger for å få gjennomført dine prosjekter eller ønsker. Det kan dessuten være smart å søke om et større lån hvis formålet er å refinansiere din eksisterende gjeld.

Hvem kan søke om lån på 200 000 kr? 

For at din lånesøknad skal bli behandlet hos bankene, må du først oppfylle enkelte minimumskrav. Kravene kan variere litt fra bank til bank, men stort sett gjelder følgende:

  • Lånesøker må være over 18 år
  • Være norsk statsborger, eller ha bodd i Norge i minst 1 år
  • Ha fast inntekt som overstiger 120 000 kroner i året
  • Ikke ha aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger

På et såpass stort lån som 200 000 kr, vil nok de fleste banker kreve at inntekten din er høyere enn 120 000 kroner i året. Noen banker stiller krav om at du tjener minst 250 000 kroner i året, eller at du må ha med en medlåntaker for å få innvilget denne lånesummen.

Når det gjelder aldersgrensen for å kunne søke lån om 200 000 kr, vil også dette kravet variere mellom de forskjellige bankene på markedet. Mens noen aktører kun krever at du er myndig, har andre satt aldersgrensen til 20, 23 eller 25 år.

Banker er lovpålagt å ta en kredittvurdering av deg når de mottar din lånesøknad på 200 000 kr. Resultatet av kredittvurderingen danner grunnlaget for om du får innvilget lånesøknaden din eller ikke. Den er også avgjørende for hvilken rente du får tildelt på lånet.

Et ordinært lån uten sikkerhet på 200 000 kr har en nedbetalingstid på 1 – 5 år. Gjennomsnittlig rente på denne lånesummen er 12%. Det tilkommer også vanligvis et etableringsgebyr på 950 kr. Velger du maksimal nedbetalingstid på 5 år, vil månedsbeløp å betale bli 4.410 kroner.

Dersom din kredittscore er svært god, vil du kunne oppnå lavere rente. Låner du for eksempel 200 000 kr over 5 år med en effektiv rente på 9%, vil månedsbeløpet å betale bli redusert til 3.960 kroner.

Låne 200 000 kr med betalingsanmerkning?

Det kan være vanskelig å få innvilget et lån på 200 000 kr dersom du har inkassosaker og betalingsanmerkninger. Noen få banker tilbyr likevel dette, men kun dersom du skal bruke lånesummen til refinansiering. Da vil det ikke være snakk om et ordinært forbrukslån, men et lån med sikkerhet i din bolig.

Personer som havner i et økonomisk uføre, har ofte betalingsanmerkninger. Ved å refinansiere med pant i bolig, får du bedre kontroll på økonomien. Du må imidlertid eie bolig eller fritidsbolig selv for at bankene skal innvilge denne type lån.

Lån 200 000 kr med medlåntaker

En medsøker kalles også for en medlåntaker, og er en person som søker om lån sammen med deg. Både hovedsøker og medsøker blir da solidarisk ansvarlige for at lånet nedbetales til gjelden er slettet.

Det er flere fordeler med å benytte en medsøker. For det første er det enklere å få innvilget lånet når to personer søker om et større lånebeløp. Begges inntekter blir da medregnet når søknaden behandles.

For det andre oppnås det som regel en lavere rente. Det er fordi banken tar en lavere risiko med å låne ut penger når to personer er ansvarlige for nedbetaling av lånet.

Skal du låne 200 000 kr sammen med en medsøker, må denne personen vanligvis være ektefelle, samboer eller partner.

Lån 200 000 kr til refinansiering 

Mange har i dag flere kredittkort og smålån. Dersom du sliter med å nedbetale gjelden på dine kredittkort eller på andre smålån, kan det lønne seg å refinansiere. Et lån på 200 000 kr vil som regel være tilstrekkelig for å samle all gammel gjeld i et nytt lån. Dersom du likevel har behov for en enda større lånesum til refinansiering, er det i dag mulig å søke om lån helt opp til 600 000 kroner.

Fordelene med å refinansiere er mange. Du får ett lån å forholde deg til, slik at din privatøkonomi blir mer oversiktlig. I tillegg vil du kunne øke nedbetalingstiden helt opp til 15 år, og dermed få redusert månedsutgiftene dine. Ofte er det også slik at lån til refinansiering har en lavere effektiv rente enn et ordinært forbrukslån.

Lesetips: Se også vår artikkel – lån 100 000 kr.

Oppsummering

  • Lån på 200 000 kr egner seg best til større oppussingsprosjekter, bil- eller båtkjøp eller til refinansiering.
  • For å få innvilget en større lånesum, kan det være nødvendig å ha med en medsøker. Det vil også øke sjansen for at du oppnår lavere rente på lånet.
  • Har du behov for å låne 200 000 kr til refinansiering, kan du få innvilget et lån selv om du har betalingsanmerkninger. I slike tilfeller må banken ta salgspant i boligen din.
  • Banker som tilbyr lån uten sikkerhet til refinansiering eller til andre formål, krever at du ikke har betalingsanmerkninger. Du må dessuten har høy nok inntekt til å kunne betjene lånet uten problemer.