Kostnader og gebyrer på forbrukslån

Et forbrukslån inkluderer flere kostnader og gebyrer utover den nominelle rentesatsen. Av den grunn er det viktig å vurdere alle ekstrakostnader før man signerer gjeldsbrevet.

Norske långivere er riktignok pålagt å inkludere et realistisk regneeksempel når de reklamerer for forbrukslån. I mange tilfeller ender kostnadene likevel opp med å være betydelig høyere enn det gis uttrykk for.

Forbrukslån har både direkte og indirekte kostnader – som bidrar til å endre den effektive rentesatsen. Her har vi laget en oversikt over alle kostnader og gebyrer med forbrukslån, som du kan forvente å betale.

Etableringsgebyr

Når man signerer et gjeldsbrev vil det fremgå en rekke opplysninger om lånet. Det inkluderer alle direkte kostnader, som oppsummeres i en effektiv rentesats.

Blant gebyrene du kan forvente å betale, er etableringsgebyret det viktigste. Majoriteten av norske banker krever etableringsgebyr, enda det finnes noen unntak. Gebyret er ment å dekke inn merkostnader ved opprettelse av lånet i bankens interne systemer.

Etableringsgebyret varierer, og er i noen tilfeller knyttet opp til størrelsen på lånet. Hos blant annet Santander Consumer Bank, vil etableringsgebyret variere iht. lånets størrelse. Forskjellen kan være betydelig, og ha stor innvirkning på lånets sluttkostnad.

Det lønner seg å sammenligne renter og gebyrer på forbrukslån før man sender inn en lånesøknad

Termingebyr, fakturagebyr og purregebyr

Det er ikke bare etableringsgebyret som driver opp prisen på forbrukslån, da en rekke andre gebyrer legges til underveis.

Termingebyret kan best sammenlignes med en type vedlikeholdskostnad. Gebyret tilsvarer kun en fraksjon av lånesummen, men kan drive kostnadene opp over tid. Et termingebyr på 50 kroner vil eksempelvis utgjøre 600 kroner over en 12 måneder lang periode.

I teorien er termingebyret ment å dekke bankens ekstrakostnader når den mottar innbetalinger på lånet.

Kritikere mener derimot at gebyret er en melkeku for bankene. De siste årene har flere banker valgt å sløyfe gebyret, da slike innbetalinger kan foretas automatisk i nettbanken.

Fakturagebyret utgjør en annen kostnad for de som velger å motta fakturaen i papirformat. Beløpet ligger vanligvis et sted mellom 40 og 50 kroner, og er ment å dekke bankens administrasjonsarbeid. For å slippe fakturagebyret kan du stifte avtale om elektronisk faktura i nettbanken.

Purregebyret er en annen kostnadsdriver ved sen betaling. I henhold til lovverket må regningen ha vært ubetalt i 14 dager før man mottar purregebyr. Satsen kan også maks utgjøre 1/10 av den gjeldende inkassosatsen. I 2017 er beløpet satt til 70 kroner, og du kan lese mer om reglene for purring hos Altinn.

Må ses i sammenheng

Kostnadene med forbrukslånet må ses i sammenheng. Som en generell pekepinn kan man si at rentekostnadene er de høyeste, deretter termingebyr og etableringsgebyr. Dette avhenger allikevel i stor grad av den nedbetalingstiden du velger. For eksempel: Har du tenkt å låne 10 000 kroner i 1 år hos Scoopr, vil etableringsgebyret som regel utgjøre den største enkeltkostnaden. Du bør derfor alltid regne sammen alle kostnadene før du tar opp lån, basert på hvor lenge du tror du kommer til å låne pengene.

Jo lenger nedbetalingstid man velger på et forbrukslån, jo dyrere blir lånet

Nedbetalingstiden har stor påvirkningskraft

Nedbetalingstiden har stor innvirkning på lånets sluttkostnad, og det lønner seg å betale ned gjelden så raskt som mulig. Nedenfor har vi listet opp to eksempler som viser hvordan nedbetalingstiden påvirker lånets endelige kostnader.

Både lånebeløpet og nominelle renter er holdt statiske. Legg merke til kostnadsforskjellen mellom en nedbetalingstid på 4 år og 8 år. Målt i antall kroner og øre – vil du betale hele 43 277 kroner ekstra dersom lånet nedbetales over 8 år (91 179 – 43 902 = 43 277 kroner).

Du burde alltid velge kortest mulig nedbetalingstid, og foreta ekstra innbetalinger såfremt privatøkonomien din tåler det.

Forholdet mellom nominell og effektiv rente

Når det kommer til kostnader og gebyrer med forbrukslån, er rentenivået viktigst av alt. Et forbrukslån vil inneholde informasjon om to forskjellige typer renter – nominelle og effektive.

De nominelle rentene utgjør den isolerte rentekostnaden, og er beløpet du betaler kun for å låne penger. På toppen av denne satsen kommer flere ekstragebyr som kan drive opp lånets kostnader.

For deg som låntaker er det viktig at du forholder deg til den effektive rentesatsen, ettersom den inkluderer alle gebyrer og ekstrakostnader.

Her holder det å ta en kikk på tabellene ovenfor, og forskjellen mellom de to satsene. I vårt første eksempel er det snakk om en renteforskjell på 2,04 prosent, som følge av etableringsgebyret og terminavgiften.

Den effektive rentesatsen kan best sammenlignes med en konvertering av gebyrer og kostnader tilknyttet forbrukslånet. Et etableringsgebyr på 1 500 kroner, vil eksempelvis utgjøre 1 prosent av lånebeløpet på 150 000 kroner (1500 /150 000 kroner = 0,01).

Variasjonen mellom de to satsene kan være betydelig, og det gjelder derfor å sette seg nøye inn i sluttsummen. Banken avgjør den endelige rentesatsen på bakgrunn av en kredittvurdering, og du er aldri forpliktet til å godta tilbudet.

Husk også at mange reklamer kan inneholde rentesatser som er urealistisk lave, sett gjennom øynene til en majoritet av norske låntakere. Vær derfor konservativ i anslagene dine, skulle du foreta en forhåndsberegning av kostnadene.

Ta utgangspunkt i den effektive renten, når du vil sammenligne omkostningene på forskjellige forbrukslån

Slik finner du et forbrukslån med lave kostnader og gebyrer

  • Det norske markedet for forbrukslån er preget av tøff konkurranse, og prisforskjellene kan være av betydelig størrelse. Nedenfor har vi listet opp en del punkter, ment å hjelpe deg finne et billig forbrukslån:
  • Velg kortest mulig nedbetalingstid. Prisforskjellen kan være enorm!
  • Bruk en låneagent til å hente inn flere pristilbud (Scoopr er et godt eksempel).
  • Undersøk om banken krever variabelt etableringsgebyr, i henhold til beløpets størrelse.
  • Vurder om du heller kan søke om et lån med sikkerhet. Husk at det krever egenkapital.
  • Flere nettsteder lar deg aktivt sammenligne forbrukslån.
  • Husk i tillegg at det er både gratis og uforpliktende å søke om forbrukslån. Styr unna såkalte mikrolån, da rentesatsene kan være ekstremt høye. Skal du kjøpe verdiobjekter som kan pantsettes, vil det nesten alltid lønne seg med et lån med sikkerhet.
Meny