Hvorfor blir forbrukslånsøknaden min avvist?

Et avslag på søknaden om forbrukslån kan skyldes en rekke forhold, der noen faktorer er viktigere enn andre. I enkelte tilfeller kan du få lån bare ved å foreta noen små justeringer.

Her får du en enkel forklaring på hvordan bankene vurderer søknaden din, og en gjennomgang av årsakene til at søknaden kan bli avslått.

Vi gir deg samtidig tips og råd som kan løse problemet.

Kredittsjekk når du søker om forbrukslån

Når du søker om et lån vil banken alltid foreta en kredittsjekk. Det er de pålagte å gjøre i henhold til Finansavtaleloven. Faktisk gjelder dette kravet ikke bare for lån, men alle former for kreditt. Formålet med kredittsjekken er todelt:

 • Redusere risikoen for at banken taper pengene de låner deg.
 • Redusere risikoen for at du som låner pengene får gjeldsproblemer.

Resultatet av kredittsjekken bestemmer om du får låne eller ikke, og ofte er det en kombinasjon av årsaker til at folk får avslag på lånesøknaden.

De vanligste årsakene til at lånesøknaden avslås;

#1. Du har betalingsanmerkning

Alle banker gir avslag dersom du har betalingsanmerkning. Unntaket er noen få spesialbanker, men da må du stille med sikkerhet for lånet.

Hvis du har en betalingsanmerkning er det så godt som garantert at banken vil avslå søknaden din. Unntaket er dersom du søker om lån med sikkerhet fra en av bankene som spesialiserer seg på denne typen problemstillinger.

Det kan også bli vanskelig å få abonnementstjenester, for eksempel strømavtale og mobilabonnement fordi slike tjenester er kredittbaserte.

Har du en betalingsanmerkning? Da er dette løsningene:

 • Konsentrer deg om å betale gjelden som er tilknyttet anmerkningen.
 • Betalingsanmerkninger slettes så snart gjelden er oppgjort.
 • Alternativet er å få refinansiert gjelden, men da må du stille med sikkerhet for lånet.
 • Som sikkerhet aksepteres pant i en bolig du eier, annen lettomsettelig eiendom du eier, eller kausjonist.

Hvis du nettopp har kvittet deg med en betalingsanmerkning bør du selv sjekke at den er slettet. Kreditor er pålagt å sørge for slettingen, men det hender det gjøres feil.

#2. Du har inkassosaker

Det er ikke uvanlig at folk får låne til refinansiering selv om de har inkassosaker. Formålet med refinansieringen må da være å få kontroll på betalingsproblemene.

Bankene oppgir ofte at de avslår søknaden dersom du har en eller flere aktive inkassosaker. Dette stemmer bare til dels. Flere banker er nemlig villige til å gi deg lån til tross for inkassosaken, men da som regel kun hvis du skal bruke pengene til å refinansiere den tilknyttede gjelden.

Det er ikke uvanlig at folk samler flere lån og kreditter, der en eller flere av kreditorene allerede har startet inkassoprosessen.

Har du flere inkassosaker du vil bli kvitt? Da bør du vurdere å gjøre dette:

 • Få oversikt over alle kravene.
 • Hent inn tilbud på lån til refinansiering.
 • Send søknaden til så mange banker som mulig, eller bruk en låneagent.
 • De fleste sparer mye penger når de refinansierer dyre smålån, kredittkortgjeld og kredittkjøp.
 • Refinansieringen kan også bli det som gjør at du unngår betalingsanmerkninger og rettslig inndrivelse av gjelden.

#3. Du er for ung eller for gammel

Alle som er myndige kan teknisk sett påta seg gjeld, men det er mange banker som krever at du er eldre enn 18 år. Av de omtrent 30 nisjebankene i Norge som tilbyr forbrukslån er det ikke mer enn 5-6 av de som har 18 år som aldersgrense.

Majoriteten krever at du er enten 20 eller 21 år når du søker, og noen få krever at du er enda eldre enn dette. Den høyeste aldersgrensen vi kjenner til er 25 år.

De fleste bankene stiller også krav til høyeste alder. Enten oppgir de maksimum alder for tidspunktet du søker (for eksempel 70 år), eller de krever at lånet må være ferdig nedbetalt før du når en viss alder (for eksempel 75 år).

Dette kan være løsningene:

 • Finn frem til de bankene som har alderskrav du oppfyller.
 • Vurder å søke gjennom en låneagent (tjenestene er gratis for søkeren). Agentselskapene har ofte erfarne rådgivere som kjenner til de ulike bankenes alderskrav.
 • Hvis du er eldre og nært bankenes høyeste krav til alder, søk om lavere lånesum og kortere nedbetalingstid.

Hvis du er ung og har lav eller ustabil inntekt bør du være veldig forsiktig med å påta deg gjeld.

#4. Du er ikke norsk statsborger

Du kan selvsagt få lån i en norsk bank selv om du ikke er norsk statsborger, men du må ha bodd lenge nok i Norge. Kravene de fleste banker stiller er følgende:

 • Du må ha D-nummer.
 • Du må ha registrert bosted i Norge.
 • Du må ha fast og liknet inntekt i Norge.

Det kan være variasjoner i bankenes krav til hvor lenge du må ha hatt liknet inntekt eller bodd i landet, men som regel kreves det 3 år. Søker du om forbrukslån tidligere enn dette vil du sannsynligvis få avslag. Hvis dette punktet gjelder deg finnes det ingen annen løsning enn å vente med låneopptaket til du oppfyller bankenes krav.

#5. Du har for lave inntekter

Husk å opplyse banken om alle forhold som kan øke lånesjansene og gi deg bedre rentebetingelser. Banken har ikke alltid full oversikt over hva du faktisk tjener, og spesielt ikke hvis inntektene har endret seg siden forrige skattemelding.

Bankene oppgir vanligvis en minimumsinntekt som krav for at du skal få forbrukslån, for eksempel 120 000 kroner per år. Selv om du tjener mer enn dette vil du ikke automatisk få ja på søknaden.

I henhold til Finansavtaleloven er bankene pålagt å undersøke om du faktisk vil klare å betale tilbake lånet. De beregner betalingsevnen din i forhold til hva du har av inntekter sammenlignet med utgifter.

 • Du skal ha inntekter til livsopphold, boutgifter, eksisterende gjeld, og til å kunne betjene det nye lånet.
 • Betalingsevnen din skal være god nok til at du tåler en potensiell renteøkning på 5% på all gjeld.
 • Hvis betalingsevnen ikke er tilstrekkelig til å oppfylle disse kravene skal søknaden avslås.

Dette kan være løsningen:

 • Hvis du ellers anses som kredittverdig hender det ofte at banken selv tilbyr lån med lavere sum.
 • Hvis du ikke får et slikt tilbud kan du kontakte banken og be om en begrunnelse for avslaget.
 • Søk eventuelt om et mindre forbrukslån.

Har du inntekter fra hobbyvirksomhet, utleie, bidrag eller lignende? Dette bør du i så fall opplyse banken om. Husk at inntektene må kunne dokumenteres.

#6. Du har for høy gjeld i forhold til inntekt

Det har heldigvis færre som får betalingsproblemer etter at Gjeldsregisteret kom på plass. Bankene har nå oversikt over all forbruksgjeld som ikke er sikret med pant.

Selv om du har mer enn god nok betalingsevne kan du fortsatt få avslag på lånesøknaden, blant annet fordi gjelden er for høy.

Banken skal ikke gi deg et lån som gjør at din samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekten din. Er inntekten din for eksempel 400 000 kroner i året, betyr dette at du kan maksimalt ha 2 millioner kroner i gjeld.

Eventuelle kredittrammer som er oppført i Gjeldsregisteret vil her bli tatt med i beregningen, uansett om du skylder penger til kredittselskapet eller ikke. Dette bør du spesielt huske på når du skal søke om boliglån.

Dette kan være løsningen:

 • Regn over hvor stor gjeldsgraden din er og søk om en lavere lånesum.
 • Bruk en lånekalkulator for å se hvor mye forbrukslånet vil koste deg
 • Flere banker vil i slike tilfeller gi tilbud om et mindre lån.
 • Reduser kredittrammen din dersom du har kredittkort.
 • Husk at bankene har anledning til å fravike fra dette kravet dersom du søker om lån til refinansiering. I så fall må refinansieringen føre til at gjeldskostnadene dine blir lavere.

#7. Du ba om for kort nedbetalingstid

I sjeldne tilfeller kan en lånesøknad bli avslått fordi du ba om for kort nedbetalingstid. I så fall vil dette henge sammen med hvordan bankene vurderer betalingsevnen din. Kort nedbetalingstid betyr naturligvis større avdrag. Hvis banken mener det er urealistisk at du vil klare avdragene i tillegg til alle andre utgifter, kan dette medføre et avslag.

Dette kan være løsningen:

 • Søk om en mindre lånesum.
 • Søk med lengre nedbetalingstid.

#8. Du har ikke et kundeforhold til banken

De rundt 30 nisjebankene i Norge som fokuserer på forbrukerfinansiering har ikke krav til at søkeren må være en eksisterende kunde. Dette kravet kan du imidlertid finne hos enkelte sparebanker.

Hvis du har fått avslag på lånesøknaden med denne begrunnelsen har du gjort det vi mener er en tabbe, nemlig ikke skaffet deg mange nok tilbud. Jo flere tilbud du mottar desto større er sjansene for å finne den billigste finansieringen.

#9. Du har for lav kredittscore

Kredittscoren din beregnes av såkalte kredittopplysningsbyråer som Experian, Evry og Bisnode. Denne scoren blir hentet inn av banken når du søker, og må ses i sammenheng med flere av punktene vi har gått igjennom. Blant annet brukes inntektene, gjelden og betalingshistorikken din til utregningen av scoren, sammen med faktorer som alder, bosted, sivilstand, tilknytning til selskaper, og annet.

Anbefalingene fra kredittopplysningsbyråene ser omtrent slik ut når scoren går fra null til tusen:

 • Kredittscore 1 til 300 – Veldig høy risiko for mislighold, søknaden bør avslås.
 • Kredittscore 300 til 450 – Høy risiko, søknaden bør vurderes manuelt/nøyere av banken.
 • Kredittscore 450 til 550 – Moderat risiko, søknaden kan godkjennes etter eventuell manuell sjekk.
 • Kredittscore 550 til 750 – Lav risiko, søknaden bør godkjennes.
 • Kredittscore 750 til 1000 – Veldig lav risiko, søknaden bør godkjennes.

Bankene følger ikke anbefalingene slavisk, men ser de i sammenheng med resten av vurderingen. Søker du for eksempel om et lite forbrukslån på kun 30 000 kroner vil kredittscoren og anbefalingene ha mindre innvirkning enn om du søker om å få låne 300 000 kroner.

Kredittscoren din kan forbedres

God kredittscore belønnes med bedre rentebetingelser og større sjanse for at lån innvilges. Se nedenfor hva du kan gjøre for å forbedre din kredittscore.

Du har mye å tjene på å gjøre en innsats for å forbedre kredittscoren din. En høy score betyr at lånemulighetene forbedres, og du vil normalt bli tilbudt lån med lavere rente enn om scoren er lav. Dette gjelder ikke bare når du søker om forbrukslån, men også boliglån, billån, og så videre.

Scoren lar seg ikke endre sånn over natten, men om du ønsker deg billigere lån i fremtiden kan du ha fokus på følgende:

 • Betal alltid terminbeløp og regninger fra banker og kredittselskap i tide.
 • Unngå purringer, inkassosaker og betalingsanmerkninger.
 • Forsøk å ha stabil inntekt.
 • Unngå hyppige adresseforandringer såfremt du ikke er tvunget til det.
 • Unngå å ha tilknytning (eierskap eller styreverv) til selskap som har dårlig kredittscore.
 • Unngå å ha mange kreditorer, ikke ta opp flere smålån, unngå å ha mange kredittkort, unngå mange kjøp på avbetaling.
 • Kredittscoren øker også som regel ettersom du blir eldre og får lengre (og forhåpentligvis bedre) betalingshistorikk.

Oppsummering

 • Et avslag på søknaden om forbrukslån er som regel en sterk indikasjon på at du ikke bør ta på deg mer gjeld.
 • En av de vanligste årsakene til et avslag er når søkeren har betalingsanmerkning. Denne gjelden må gjøres opp for at lån eller kreditter skal kunne ytes.
 • Inkassosaker kan også være til hinder, men det gjøres unntak dersom lånet skal brukes til å refinansiere den underliggende gjelden.
 • Bankenes kredittsjekk ser spesielt på gjeldsgraden og betalingsevnen din. Et avslag kan skyldes at du ikke har nok penger til å klare utgiftene, at den totale gjelden din er for høy, eller en kombinasjon av denne typen faktorer.
 • Kredittscoren din er også avgjørende. Det lønner seg å forsøke å forbedre scoren, der det å betale avdrag og regninger fra banker og kredittselskap i tide er spesielt viktig.