Mellomfinansiering

I forbindelse med et boligbytte kan det være aktuelt å søke om mellomfinansiering. Vi forklarer deg hva dette er, og hvordan denne lånetypen fungerer i praksis.

Hva menes med mellomfinansiering? 

Tenk deg at du skal bytte bolig. Du har funnet en attraktiv bolig som du ønsker å kjøpe, men har ikke fått solgt din eksisterende bolig ennå. Får du innvilget et lån i banken til mellomfinansiering, kan du likevel få muligheten til å kjøpe drømmeboligen din.

Mellomfinansiering er dermed et midlertidig lån som gjør at du kan kjøpe ny bolig, og dermed flytte før du har fått solgt din egen bolig. I praksis vil det si at du får anledning til å eie to boliger for en begrenset periode.

Selv om du ikke har funnet drømmeboligen din, kan det være aktuelt med mellomfinansiering. Ved å søke om denne lånetypen får du bedre tid til å finne en passende bolig. Venter du med å kjøpe før din gamle bolig er solgt, kan det bli stressende å skulle finne en egnet bolig i løpet av kort tid.

Det er også mulig å få mellomfinansiering dersom du allerede har solgt din egen bolig, og venter på oppgjøret. Lånet innfris når du mottar oppgjøret fra boligsalget.

Tips: Se også vår artikkel om omstartslån

Noen ganger vil banker være mer tilbakeholdne med å innvilge lån til mellomfinansiering. Det skjer særlig dersom boligmarkedet er tregt.

Slik fungerer mellomfinansiering

For at banken skal kunne behandle din lånesøknad, trenger de en verdivurdering eller e-takst av boligen du skal selge. Maksimal lånesum på mellomfinansiering er 10 millioner. Det er likevel slik at din personlige økonomi og verditaksten på boligen du skal selge, bestemmer hvor mye du kan få i lån.

I vurderingen vil både ditt eksisterende boliglån og meglerkostnader trekkes fra salgsverdien. Banken vil også ta høyde for at din eksisterende bolig kan bli solgt til en lavere pris enn forventet. For å være på den sikre siden er det derfor vanlig prosedyre at banken trekker fra 10 – 15% av salgsverdien.

Banken som tilbyr deg lån, vil ta sikkerhet i boligen som skal selges. Etter at salget er gjennomført, flytter du egenkapitalen over i det nye ordinære boliglånet. Pantesikkerheten blir også overført til din nye bolig.

Mellomfinansieringen har tidsbegrensninger, og de fleste banker tilbyr denne lånetypen kun opptil 12 måneder. Har du ikke fått solgt din gamle bolig i løpet av denne perioden, må du kontakte banken og søke om å få utvidet perioden.

Mellomfinansiering og lånekostnader

Rentenivået på mellomfinansiering ligger på samme nivå eller høyere enn på et ordinært boliglån. I tillegg til rentekostnader, må du også regne med å betale etableringsgebyr, depotgebyr, termingebyr og tinglysingsgebyr.

Det er svært få banker som oppgir låneeksempel på denne type lån, og enkelte banker på markedet tilbyr ikke mellomfinansiering i det hele tatt. Derfor kan det være vanskelig å vite hvilken effektiv rente du vil få på et slikt lån før du faktisk har fått et konkret tilbud.

Generelt sett ligger den nominelle rentesatsen mellom 4 og 7%. Gjennomsnittlig nominell rente er på 5,60%, og et eventuelt etableringsgebyr vil koste deg mellom 1500 – 3000 kroner.

Tinglysingsgebyret på denne lånetypen koster mellom 480 og 585 kroner, avhengig av hvilken boligtype du skal kjøpe.

Husk at rentenivået på lån til mellomfinansiering kan variere ut fra hvilken bank du henvender deg til. Derfor lønner det seg å innhente tilbud fra flere banker, slik at du får best mulig sammenligningsgrunnlag. Du kan deretter velge et lån med lavest mulig rente.

Når det gjelder denne lånetypen, kan du avtale med banken at det skal være avdragsfritt. Da betaler du kun renter på lånet, noe som vil redusere dine månedskostnader. På denne måten blir det lettere å håndtere to boliglån.

Husk at det kan være en økonomisk belastning å betjene to boliglån i mange måneder. Du bør derfor planlegge nøye, og vurdere om du kan klare det økonomisk. Er du usikker, vil det kanskje være lurest å vente med mellomfinansiering til du har fått solgt din egen bolig.

Banker som tilbyr mellomfinansiering

Her får du en oversikt over banker som kan hjelpe deg hvis du har behov for mellomfinansiering:

 • DNB
 • Nordea
 • Sandnes Sparebank
 • Sparebank 1
 • Sparebanken Sør, Vest og Øst
 • Danske Bank
 • BN Bank
 • Sbanken
 • OBOS
 • Landkreditt

Lesetips: Nordea:- Mellomfinansiering ved kjøp og salg av bolig

Forbrukslån til mellomfinansiering? 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å søke om lån uten sikkerhet, og særlig dersom du ikke får innvilget et lån til mellomfinansiering i en ordinær bank.

Med et forbrukslån har du mulighet til å låne helt opp til 600 000 kroner, og du kan innfri hele lånesummen kostnadsfritt når du mottar oppgjøret fra boligsalget. Den effektive renten på et forbrukslån ligger høyere enn på et vanlig boliglån, men også i dette tilfellet er det snakk om et lån som du innfrir etter kun noen måneder. Siden løpetiden på lånet er svært kort, vil de totale lånekostnadene bli mer akseptable.

Det er viktig å være klar over at på et forbrukslån kreves det at du betaler avdrag, renter og gebyrer hver måned. Ønsker du et avdragsfritt lån, bør du heller satse på mellomfinansiering i en ordinær bank som tilbyr dette.

For å kunne få mellomfinansiering krever banken at du har et budsjett på hva din nye bolig kan koste. I tillegg må du ha ledig sikkerhet i boligen som du skal selge.

Oppsummering

 • Mellomfinansiering er en god løsning når du ønsker å kjøpe ny bolig før du har fått solgt din gamle. Lånet gis vanligvis avdragsfritt for en kort periode på inntil 12 måneder.
 • Verditaksten på din eksisterende bolig og din privatøkonomi er faktorer som påvirker hvor mye du kan låne.
 • Mellomfinansieringens rentenivå ligger som regel høyere enn på et ordinært boliglån. Ved å sammenligne tilbud fra flere aktører kan du oppnå lavest mulig rente.
 • Et alternativ til mellomfinansiering kan i enkelte tilfeller være å ta opp et forbrukslån. Husk imidlertid at denne lånetypen ikke har avdragsfrihet.