Sammenlign forbrukslån

Det er mange finansinstitusjoner som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Derfor kan det være vanskelig å vite hvilken man skal velge. Her viser vi deg hvordan du best kan sammenligne forbrukslån, for å finne det som passer nettopp deg best.

To fremgangsmåter for å sammenligne forbrukslån

Det er i utgangspunktet to ulike måter å sammenligne forbrukslån på. Du kan enten;

  • Sammenligne selv, eller
  • Benytte en lånemegler

Sammenlign forbrukslån selv

Når man trenger å låne penger til et bestemt formål, ønsker man å gjøre det på den måten som blir billigst. Når du vurderer ulike lånetilbud må du alltid se på samme lånebeløp og samme nedbetalingstid.

For å finne ut hva det vil si for deg, holder det ikke å kun se på låneeksemplene de ulike bankene har ført opp på nettsidene sine.

Viktige kriterier for å finne kostnaden ved et forbrukslån er:

  • Rentesatsen
  • Nedbetalingstiden
  • Kredittscoren din

Les også: Hva er et forbrukslån uten sikkerhet i denne artikkelen.

Rentesatsen

Det er viktig å sammenligne den effektive renten når du skal vurdere hvilket lån som er best.

Den renten som oppgis i eksempler fra bankene er ofte nominell rente. Når du skal sammenligne lån må du imidlertid se på den effektive renten. Den inkluderer alle kostnader ved lånet, som etableringsgebyrer og avdragsgebyrer.

Siden disse gebyrene kan variere mye fra bank til bank, er det derfor kun den effektive renten som gir et fullt bilde av kostnaden ved lånet.

Nedbetalingstiden

Nedbetalingstiden er den tiden du velger å bruke på å betale lånet tilbake. Når du søker om et lån, søker du samtidig om hvor lang den tiden skal være.

Jo kortere nedbetalingstid, jo rimeligere vil lånet være. Det er fordi renten da løper kortere tid. Samtidig vil det bli større kostnader hver måned, hvis du skal betale ned lånet raskt.

Derfor bør du finne balansen mellom hva det er realistisk for deg å betale hver måned, og samtidig hva som gjør lånet rimeligst mulig totalt sett.

Du kan benytte lånekalkulatorer til denne jobben. De viser deg hva et lån med en gitt størrelse, og over en gitt nedbetalingstid, vil koste deg.

Kredittscoren din

Siden alle lån skal behandles individuelt vil også kredittscoren din ha betydning for hvilken rente du tilbys. Kredittscoren tar blant annet hensyn til din inntekt, eksisterende gjeld, alder og hvorvidt du har betalingsanmerkninger eller åpne inkassosaker.

Du kan selv sjekke kredittscoren din gratis, hos kredittratingbyråer som for eksempel Bisnode.

Dersom du har lav kredittscore, kan det bety at du blir tilbudt litt dårligere rente enn om du hadde hatt høy kredittscore. I verste fall kan det føre til at du ikke får ta opp lån.

Sammenlign mange lånetilbud

For å gjøre en sammenligning, med bakgrunn i disse kriteriene, må du søke til mange banker. Det er kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån.

Når du så mottar tilbud, kan du lett finne hvilket av dem som tilbyr best betingelser til deg. Når du mottar et tilbud, så er det etter at banken har gjort en kredittsjekk, og eventuell annen vurdering, av deg. Derfor er det det tilbudet de gir deg, uavhengig av hva som står som eksempel på nettsidene deres.

Benytte en lånemegler

En lånemegler vil effektivt sende din søknad til inntil 25 forskjellige lånetilbydere. Dette kan være en enkel måte og sammenligne forbrukslån på.

En annen måte å sammenligne forbrukslån på er å benytte en lånemegler. Også hos lånemeglere er det gratis og uforpliktende å søke.

En fordel med å benytte lånemeglere er at du trenger kun å fylle ut en søknad, og så sender de den til en rekke låneinstitusjoner. Det varierer litt hvor mange samarbeidspartnere lånemegler har, men det kan gjerne være opptil tjue banker.

Det borger for at du blir vurdert av tilstrekkelig mange banker, til at du kan føle deg trygg på å få best mulig tilbud.

Imidlertid er nettopp det en liten hake ved det å benytte lånemeglere, søknaden din går kun til de samarbeidende finansinstitusjonene.

Når det er sagt så er det viktig å være klar over at mange av dem samarbeider med svært mange banker, som for eksempel Uno Finans og Axo Finans.

Uno Finans

Uno Finans er en lånemegler som innhenter tilbud for deg. De tar kun gebyr fra bankene de presenterer tilbud fra, slik at det er kostnadsfritt for deg å søke.

Når Uno Finans har innhentet tilbud på dine vegne, står du helt fritt til å velge det du liker best. Du kan også velge å ikke benytte deg av noen av tilbudene, dersom ingen svarer til dine forventninger.

Du kan søke om lån på opptil 500 000 kroner hos Uno Finans.

I tillegg til forbrukslån formidler de også blant annet refinansiering, mellomfinansiering og boliglån.

Axo Finans

Også Axo Finans tilbyr å søke om lån på vegne av sine kunder. De har samarbeid med over tjue banker, og sikrer derfor at svært mange vil vurdere din søknad.

De lover også rask behandling. Ved å benytte deres tjeneste kan du derfor på en svært enkel og tidseffektiv måte finne det lånet som passer best for deg.

Oppsummert

  • Når du skal sammenligne forbrukslån er det først og fremst viktig å se på den effektive renten, for samme lånebeløp og samme nedbetalingstid.
  • Du kan velge å søke gjennom mange banker selv, for å få et godt sammenligningsgrunnlag.
  • Alternativt kan det være tidsbesparende å benytte lånemeglere, som gjør jobben for deg. Uansett hvilken metode du velger, så er det kostnadsfritt og uforpliktende å søke om lån.