Søk lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet

Det er fullt mulig å få forbrukslån med betalingsanmerkning, men det er ikke alle banker som tilbyr dette. Du må sannsynligvis også kunne stille med en eller annen form for sikkerhet.

Her kan du lese om hva du må gjøre for å få låne uten sikkerhet til refinansiering av problematisk gjeld, selv om du har havnet i registeret til kredittopplysningsbyråene.

Banker som tilbyr lån med betalingsanmerkning

Det kalles å ha et brolån når du skaffer deg midlertidig finansiering. Lånene fra spesialbankene er nettopp dette. Du får kontroll på økonomien, men lånet burde ikke være en langsiktig løsning.

I Norge eksisterer det syv tilbydere som spesialiserer seg på å gi lån til søkere som har betalingsanmerkning. Aktørene det er snakk om inkluderer blant annet Okida, Bluestep, Kraft Bank, Bank2 og Instabank.

De fleste av disse gir primært lån til de som skal refinansiere gjeld som har forårsaket betalingsanmerkninger og inkassosaker.

Du kan også søke om boliglån eller mellomfinansiering hos majoriteten av spesialbankene.

Dette siste er spesielt aktuelt for personer som får avslag fra tradisjonelle banker av andre årsaker, for eksempel fordi de er selvstendig næringsdrivende med ustabil inntekt.

Hvordan få forbrukslån med betalingsanmerkning uten sikkerhet?

For å få et forbrukslån med betalingsanmerkning må bankene foreta en grundig vurdering av den økonomiske situasjonen din.

Hva hver enkelt av de vektlegger er ikke nødvendigvis det samme. Derfor kan du få ja hos noen banker mens andre svarer nei.

Det er heller ikke sikkert at alle aktørene kan tilby den spesifikke lånesummen du trenger.

Vi anbefaler at de som trenger denne typen finansiering vurderer å sende søknaden gjennom en låneagent. Agentselskapene innhenter tilbud fra flere spesialbanker slik at du kan sammenligne betingelsene. Du får også hjelp med søknaden hvis du trenger det.

Dette er de to låneagentene vi har best erfaring med i denne sammenhengen:

 • Uno Finans – Samarbeider med 21 banker, hvorav 5 tilbyr lån til søkere med betalingsanmerkning.
 • Zen Finans – Samarbeider med 9 banker, hvorav 7 av de tilbyr lån med betalingsanmerkning.

Merk deg at både Zen Finans og Uno Finans formidler også lån uten krav til sikkerhet.

Tjenestene til en låneagent er alltid gratis for søkeren. Du mottar selv alle lånetilbudene, og kan derfor enkelt se hvilket av de som har de beste betingelsene. 

Hva kreves for få lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet?

Når banken har pant i boligen er de nesten alltid garantert å få pengene sine tilbake. Derfor er sikrede lån en god del rimeligere enn usikrede lån.

Det er naturligvis vanskeligere å få låne når du har en betalingsanmerkning eller alvorlige inkassosaker. Spesialbankene vil imidlertid kunne si ja der de tradisjonelle bankene sier nei, så fremt du kan stille med sikkerhet for lånet. Dette lånealternativet gir både långivere og låntakere en ekstra grad av trygghet, og det kan være en fornuftig løsning for de som trenger tilgang til større lånebeløp.

Som sikkerhet aksepteres dette:

 • Pant i en bolig du eier selv.
 • Pant i annen lett omsettelig eiendom du eier, for eksempel hytte eller tomt.
 • Kausjonist.

Hvis sikkerheten stilles av kausjonist betyr dette som regel at banken tar pant i kausjonistens bolig.

Fordeler med lån med sikkerhet

 1. Lavere rentesatser – En av de mest betydningsfulle fordelene med lån med betalingsanmerkning med sikkerhet er at de vanligvis tilbyr lavere rentesatser sammenlignet med usikrede lån. Dette skyldes at långiveren har en ekstra sikkerhet i form av pant, noe som reduserer risikoen ved lånet.
 2. Mulighet for større lånebeløp – Lån med sikkerhet og betalingsanmerkning gir låntaker muligheten til å låne større beløp sammenlignet med usikrede lån. Dette er fordi långiveren er mer villig til å gi et større lån når det er en verdifull eiendel som sikkerhet.
 3. Lengre nedbetalingstid – Med lån med sikkerhet og betalingsanmerkning, er det vanligvis mulig å forhandle om en lengre nedbetalingstid. Dette kan være gunstig for låntakere som ønsker lavere månedlige avdrag for å bedre kunne håndtere lånet.
 4. Mulighet for å bygge kredittverdighet – For de som har begrenset eller dårlig kredittvurdering, kan et lån med sikkerhet være en vei til å bygge opp eller forbedre sin kredittverdighet. Ved å tilbakebetale lånet i henhold til avtalen, viser låntakeren at de er pålitelige låntagere, noe som kan ha en positiv innvirkning på deres kredittscore.

Lesetips: Se vår oversikt over billigst forbrukslån.

Du må kunne betjene lånet

I tillegg til at du må stille med sikkerhet for å få lån med betalingsanmerkning, må du også kunne betale renter og avdrag på det nye lånet ditt.

Her også skiller spesialbankene seg fra de tradisjonelle aktørene i det at de er mer løsningsorienterte. Du trenger for eksempel ikke ha fast jobb for å få lån, men inntektene må være noenlunde stabile.

Det hender at søkeren ikke har tilstrekkelig inntekt, for eksempel på grunn av arbeidsløshet eller sykdom.

Slike tilfeller kan løses ved et fremtidig salg av eiendommen du stiller som sikkerhet.

Hvor stort forbrukslån uten sikkerhet kan du få?

Lånene fra spesialbankene er spesielt gunstige dersom du skal refinansiere forbruksgjeld på noen få hundre tusen. Da slipper du kanskje flytte hele boliglånet, samtidig som du reduserer rentekostnadene betraktelig.

Størrelsen på lånene som tilbys av spesialbankene varierer, men generelt sett er det snakk om forholdsvis store summer. Det laveste lånet du kan få til refinansiering er som regel enten 200 000 eller 300 000 kroner.

Den høyeste lånesummen oppgis vanligvis ikke av bankene fordi forholdene varierer veldig fra søker til søker. Det er fullt mulig å få lån på flere millioner, men da må du ha inntekt nok til å betjene gjelden. I tillegg må markedsverdien av pantet må være tilstrekkelig høyt i forhold til belåningsgraden.

Bankene kan fravike fra myndighetenes relativt strenge krav når lånet skal brukes til refinansiering. For eksempel kan gjeldsgraden din overstige fem ganger inntektene, så lenge det blir lettere for deg å betjene gjelden din.

Rentene på forbrukslån fra spesialbankene

Når du låner mye penger vil selv små renteforskjeller utgjøre mange tusen kroner per år. Derfor er det ekstra viktig å finne det beste tilbudet når du skal refinansiere med sikkerhet i bolig.

Et lån fra en spesialbank er vanligvis betydelig billigere enn den gjelden du kanskje sliter med, men samtidig er rentene høyere enn hos sparebankene.

Hvis du har et vanlig boliglån vil de effektive rentene sannsynligvis ligge et sted mellom 3% og 5%, mye avhengig av belåningsgrad og lånesum.

Kostnadene for et tilsvarende lån hos en spesialbank varierer også i forhold til de samme faktorene. Det er ikke uvanlig at du må betale en årsrente på omtrent 6% til 7%.

Årsaken til at spesialbankene har høyere renter er at de tar en større risiko enn tradisjonelle banker.

På sett og vis vil de høyere inntektene deres virke som en kompensasjon for det at de taper penger på flere låntakere enn sparebank gjør.

Tips: Les også vår artikkel om hvordan søke forbrukslån med lav rente.

Se på spesialbanken som en midlertidig løsning

De relativt sett høye lånekostnadene påpekes også av de fleste spesialbanker. Mange av de oppfordrer derfor kundene sine til å se på låneforholdet som en midlertidig løsning.

Siden lånesummene kan bli temmelig høye, vil selv små renteforskjeller kunne utgjøre store summer over tid.

Så snart du har fått kontroll på økonomien, inkludert det å få slettet betalingsanmerkningen, bør du undersøke mulighetene for å få flyttet lånet til en billigere bank.

Lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet

En betalingsanmerkning kan være ganske uforskyldt, for eksempel ved sykdom eller ID-tyveri. I slike tilfeller vil noen banker kunne gi et lån til tross for anmerkningen.

Forholdet som ligger til grunn for en betalingsanmerkning er ikke alltid like alvorlig.

Det hender at folk er uheldige eller uoppmerksomme, og derav havner i kredittopplysningsbyråenes registre for krav som kan løses enkelt.

Derfor er det ikke umulig å få et usikret lån selv om du har en betalingsanmerkning. Du vil nok ikke få låne til forbruk, men så lenge pengene går til refinansiering vil enkelte banker vurdere å hjelpe deg.

Inkassosaker er mindre alvorlige

Å få refinansiert gjeld som er gått til inkasso er enklere hvis dette løses før du blir registrert med en betalingsanmerkning. Her igjen kommer det an på hva saken eller sakene gjelder.

Flere inkassosaker er verre enn kun én sak, summen eller summene du skylder vil innvirke på bankenes vurdering, og viljen din til å gjøre opp med kreditorene vil spille en avgjørende rolle.

Vår anbefaling er følgende:

 1. Skaff deg oversikt over gjelden.
 2. Søk om refinansieringslån uten sikkerhet fra flere banker.
 3. Oppgi spesifikt at du ønsker å kvitte deg med inkassosakene.
 4. Ikke søk om å få låne til forbruk samtidig.

Skaff deg en løsning før lånet sies opp av banken

Hvis du unnlater å betale på et lån i tide gjentatte ganger, kan låneavtalen bli oppsagt av banken. Da begynner det å haste veldig med å få kontroll på økonomien.

I denne sammenhengen er det et moment som kan bli viktigere enn alle andre, nemlig det at en bank kan si opp lånet ditt dersom det anses som misligholdt. Hva som skal til for at dette skjer er heller ikke all verden. Unnlater du for eksempel å betale to til tre terminer, vil banken vanligvis ha ryggdekning dersom de sier opp lånet.

Kravet du da får mot deg vil ikke bare være de terminbeløpene du unnlot å betale, men hele lånesaldoen. Det igjen betyr at det blir betydelig vanskeligere å finne en løsning. I korte trekk kan du unngå veien innom en spesialbank ved å få kontroll på økonomien i tide.

Har du problemer med å betjene forbruksgjelden din? Sett deg inn i mulighetene for å få samlet lånene og refinansiere. Da får du kontroll på økonomien, og sannsynligvis lavere kostnader.

Tips: Les også vår artikkel om hvordan få lån på dagen.

Hvis du ikke får lån med betalingsanmerkning

Skaff deg oversikt over alle kreditorer du har, og ta kontakt med samtlige. De fleste vil nok være medgjørlige når du viser initiativ til å få ordnet opp i økonomien din.

Det er ikke alle som kan stille med pantesikkerhet eller kausjonist. Den eneste løsningen du da har er å kvitte deg med gjelden som forårsaket anmerkningen.

Hvis du har flere gjeldsforhold du ønsker å få refinansiert, og samtidig en betalingsanmerkning, bør du vurdere å gjøre dette:

 1. Kontakt alle kreditorer og få på plass en avtale om hvordan gjelden skal gjøres opp.
 2. Avtal for eksempel et minimumsbeløp til å begynne med, og sørg for å ikke bryte avtalen.
 3. Fokuser på å få betalt gjelden som er tilknyttet betalingsanmerkningen så raskt som mulig.
 4. Kreditor eller inkassoselskapet plikter å sende en slettemelding til kredittopplysningsbyråene umiddelbart etter at gjelden er oppgjort.
 5. Du bør sjekke selv om anmerkningen er slettet (det hender det gjøres feil).

Etter at betalingsanmerkningen er slettet vil du kunne få vurdert en ny søknad om lån til refinansiering, på lik linje med andre søkere som ikke har betalingsanmerkninger.

Oppsummering

 1. Du kan få lån med betalingsanmerkning, men da må du normalt stille med sikkerhet. Som sikkerhet aksepteres enten pant i egen bolig eller kausjonist.
 2. Rentene på et lån med bolig som sikkerhet hos spesialbankene er dyrere enn tilsvarende renter hos tradisjonelle banker. Du bør derfor forsøke å finne en billigere løsning så snart du har fått kontroll på økonomien din.
 3. I visse tilfeller er det mulig å få lån uten sikkerhet selv om du har betalingsanmerkninger. Det er også relativt gode muligheter for å få låne med inkassosaker. Forutsetningen er at lånet brukes til å refinansiere den problematiske gjelden.