Hvorfor blir forbrukslånsøknaden min avvist?

hvorfor ikke lån

Søknader om forbrukslån kan avslås av ulike grunner. Som regel skyldes det minst 1 av 5 årsaker.

I denne guiden går vi gjennom de vanligste årsakene, inkludert:

 • Betalingsanmerkninger og inkasso.
 • Kravene til gjeldsgrad.
 • Kravene til kredittverdighet og kredittscore.
 • Bankenes egne krav.
 • Hvordan bankene sporer kundehistorikk.

1. Betalingsanmerkning og inkasso

Bankene har et gjeldsregister som inneholder informasjon om alle norske kunder.

Betalingsanmerkninger registreres i et elektronisk register når man ikke betaler et pengekrav som avtalt. Før anmerkningen registreres vil man motta både inkassokrav og betalingsvarsel.

Betalingsanmerkninger tolkes som et rødt flagg av bankene.

De forteller banken at personen ikke betaler gjelden sin som avtalt. Derfor vil de også gi avslag på en søknad om forbrukslån

Bankene har et gjeldsregister som inneholder informasjon om alle norske kunder. Informasjonen hentes ut automatisk når du signerer søknaden.

Noen inkassokrav dukker opp

Et annet problem er inkassosaker hvor et byrå fortsatt jobber med å inndrive utestående gjeld.

Inkassosaker står ikke ikke i gjeldsregisteret, enda det finnes ett unntak: Inkasso relatert til misligholdte lån.

Du kan enkelt spore dine egne betalingsanmerkninger online (f.eks hos Bisnode).

2. Hvilken gjeld sitter du med?

Bankene er også interessert i hvilken gjeld du allerede sitter med. Her er det 2 ting som kan føre til avslag på søknaden:

 1. Gjeldsgraden overstiger retningslinjene til Finanstilsynet.
 2. Du har for høy forbruksgjeld.

Norske banker har ikke lov til å gi lån til kunden hvis gjeldsgraden overstiger 500% av årsinntekten. Her er det snakk om brutto inntekt per år (det du tjener før skatt trekkes fra).

Eksempel: Hvis du tjener 800.000 kroner i året kan banken kun gi deg lån opptil 4 millioner kroner.

Gjeldsregisteret som ble nevnt ovenfor gjelder kun for lån uten sikkerhet. Banken finner derimot sikret gjeld (f.eks boliglån og billån) ved hjelp av andre metoder.

Høy forbruksgjeld teller negativt på søknaden din

Høy gjeld er ikke nødvendigvis negativt og mye avhenger av hvilken type gjeld det er snakk om. Visse typer gjeld forbindes med høyere risiko.

Boliglån og studielån teller som regel ikke negativt inn på søknaden, da det forbindes med lav misligholdsgrad. Høy gjeld som stammer fra forbrukslån og kredittkort kan derimot tolkes negativt av bankene.

Høy gjeldsgrad er ofte årsaken til at man ikke får innvilget lånesøknaden.

3. Du må passere en kredittsjekk

Mange søknader om forbrukslån avslås fordi kunden ikke passerer bankens kredittsjekk.

Banken baserer seg da på noe som kalles en kredittscore. Tallet er et uttrykk for den risikoen banken tar ved å låne ut penger uten krav om sikkerhet.

Tallet finner de ved å bruke en matematisk algoritme. Den kalkulerer risiko basert på en rekke forhold, inkludert:

 • Hvorvidt du eier din egen bolig.
 • Hvor gammel du er.
 • Om du har høyere utdannelse.
 • Hvor mye du tjener hvert år.

Du kan bestille din egen kredittscore gjennom et kredittbyrå (f.eks Bisnode eller Experian).

Du finner også tallet i brevet du mottar etter å ha søkt om lån.

Dokumentet kalles for et gjenpartsbrev og opplyser at noen har kjørt en kredittsjekk på navnet ditt.

4. Har du vært kunde i banken tidligere?

Norske banker har lov til å føre historikk over tidligere kunder. Har du et kundeforhold til banken vil de også kunne se hvilken betalingshistorikk du har.

En god kredittscore øker sjansene for å få lånet innvilget, og vil samtidig bidra til at rentebetingelsene kan bli bedre.

Mange banker vil avslå søknaden om lån uten sikkerhet hvis de ser at tidligere avtaler ikke er blitt overholdt.

Det kan skje til tross for at man har en god kredittscore (som ellers burde ha ført til innvilgelse av lånet), eller at betalingsanmerkninger er blitt slettet.

En god betalingshistorikk vil derimot være positivt for søknaden og øke sjansen for at lånesøknaden innvilges.

5. Bankenes egne vilkår

Noen banker har mye strengere krav enn andre. Det er viktig å sette seg inn i kravene fra de ulike bankene.

Noen banker har mye strengere krav enn andre. Kravene kan gjelde slike ting som:

 • Søkers inntekt.
 • Minstekrav til kredittscore (f.eks at søker må ha en score over 60).
 • Krav om statsborgerskap.
 • Nedre aldersgrense.

Anbefalt å lese: Kriterier for å få innvilget et forbrukslån

Krav som gjelder for alle

Banken vil si nei til søknader om forbrukslån dersom du ikke oppfyller følgende krav:

 • Du må være gammel nok (minst 18 år).
 • Du må være bosatt i Norge og stå i folkeregisteret.
 • Du kan ikke ha betalingsanmerkninger.
 • Lånet kan ikke brukes til noe som strider mot bankenes retningslinjer (f.eks gambling).

Banken kan komme med et annet tilbud

Noen ganger kan banken gi deg et nytt tilbud, fremfor å avvise søknaden tvert.

De kan for eksempel gi deg et tilbud om å låne et lavere beløp enn hva du søker om. Det viktigste for långivere er at de pådrar seg en akseptabel risiko.

Høy gjeldsøkning i Norge

Et stort antall søknader blir samtidig avvist av långivere.

Antallet innvilgede forbrukslån fortsetter å øke i rekordfart og nordmenn virker til å ha en nærmest ustoppelig appetitt for slike lån.

Majoriteten av den nye gjeldsmassen stammer fra boligmarkedet, men forbruksgjeld har også bidratt.

Et stort antall søknader blir samtidig avvist av långivere. Noen ganger er det kun enkle trekk som skal til for at lånet innvilges, mens andre situasjoner krever langt mer arbeid å komme til bunns i årsakene.

De neste årene vil det sannsynligvis komme nye innstramminger med strengere krav til innvilgelse av lån.

Meny