Lån til kjøp av aksjer

Flere velger å ta opp et lån til kjøp av aksjer. Vi forteller deg hvorfor dette er risikabelt, og hvilke andre finansieringsformer som kan være aktuelle for aksjekjøp.

Generelt om lån til aksjer

Å investere i aksjer er populært, og mange unge velger å ta opp et forbrukslån for å finansiere aksjekjøpet. Et forbrukslån til aksjer er et lån uten sikkerhet. Du kan bruke pengene til akkurat det du selv vil, og det er dermed ingen restriksjoner ved å benytte denne type lån til aksjekjøp.

Banker som tilbyr forbrukslån krever ikke pant i eiendeler eller bolig for å innvilge et lån. Skulle du få betalingsproblemer, vil ikke banken kunne tvangsselge boligen din, slik de kan gjøre hvis du misligholder et boliglån.

Et usikret lån har betydelig høyere rente enn et lån med sikkerhet. Dette skyldes at banken tar en høyere risiko ved å låne ut penger, nettopp fordi de ikke krever noen form for sikkerhet.

Renten på et forbrukslån fastsettes individuelt. Det er altså din personlige økonomi som legges til grunn for hvilken rente du får tildelt på ditt lån.

Den effektive renten på et lån uten sikkerhet kan variere fra person til person. Det er fordi det er individuelle faktorer som legges til grunn for den endelige rentefastsettelsen. De viktigste faktorene er inntekt, gjeld og alder.

Hva er egentlig aksjer?

Kjøper du aksjer, vil du få eierandeler i et aksjeselskap. Du blir dermed medeier i det selskapet du investerer i og vil dessuten få stemmerett i selskapets generalforsamling. Aksjeselskap har et bestemt antall aksjer, og hver enkelt aksje har samme verdi. Hvis aksjeselskapet får overskudd og styret bestemmer seg for å dele ut utbyttet, vil du få en andel av overskuddet.

Du oppnår gevinst på aksjer når du selger dem for en høyere pris enn det du kjøpte dem for.

Se også: Les vår artikkel om lån til ferie og reise.

Populære investeringsformer i aksjemarkedet

Enkeltaksjer, aksjefond og kombinasjonsfond er noen av de mest vanlige investeringsformene i aksjemarkedet.

Kjøper du enkeltaksjer, er det du selv som vurderer hvor det vil være mest lønnsomt å plassere pengene. Det kreves derfor god kunnskap og erfaring med aksjemarkedet for å lykkes med enkeltaksjer, og denne type investering har vanligvis høyest risiko.

I et aksjefond vil det være en profesjonell forvalter som plasserer pengene dine. Forvalteren velger dermed aksjene for deg der muligheten for avkastning er best. Et aksjefond er godt egnet for personer som ikke har tilstrekkelig kunnskap om aksjemarkedet. Dette er imidlertid en langsiktig investeringsform som krever tålmodighet. Du må være forberedt på å spare i minst 10 år for å oppnå best mulig avkastning.

Et kombinasjonsfond er en blanding av aksjefond og rentefond. I et rentefond blir pengene dine plassert av en profesjonell forvalter i rentepapirer, deriblant obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Et kombinasjonsfond kan for eksempel bestå av 50% aksjefond og 50% rentefond, men også andre fordelinger mellom de ulike fondene er vanlig. Et kombinasjonsfond passer best for deg som vil spare i minst 3 år.

Høy risiko i aksjemarkedet betyr at aksjeverdiene kan svinge mye, og dermed gi større gevinst eller større tap. Lav risiko betyr at aksjeverdien ligger mer stabilt.

Grunnleggende råd når du vil starte med aksjer

Dersom du vurderer å ta opp et forbrukslån til aksjer, bør du følge disse rådene:

 • Skaff deg god kunnskap om aksjemarkedet
 • Vær tålmodig og tenk langsiktig
 • Stol på deg selv og ditt aksjevalg
 • Spre investeringene dine
 • Ikke sats mer penger enn du har råd til å tape

Kan det være lønnsomt med et lån til aksjer? 

Et lån uten sikkerhet til aksjer anses som svært risikabelt, nettopp fordi renten er høy. I gjennomsnitt ligger den effektive renten på et lån uten sikkerhet rundt 12%. Hvis dine aksjer har en forventet avkastning på 12% i løpet av et år, så vil ikke et usikret lån til aksjer være lønnsomt.

Har dine aksjer derimot en forventet avkastning på 15%, så kan det likevel lønne seg å finansiere aksjene med et forbrukslån.

På grunn av usikkerheten i aksjemarkedet og den høye renten på forbrukslån er denne finansieringsformen likevel ikke å anbefale. Risikoen for å tape penger i denne sammenhengen vil være større enn sjansen for å tjene på aksjehandelen.

Det vil også tilkomme gebyrer ved kjøp av aksjer som må tas med i regnestykket, som for eksempel utgifter til megler (kurtasje).

Les også: E24: Advarer mot aksjekjøp med forbrukslån: – Kan tape mer enn innsatsen

Finnes det andre finansieringsmuligheter enn lån uten sikkerhet til aksjer?

Ikke alle har oppsparte midler tilgjengelig på sparekontoen i banken til investering i aksjer. Dersom du leter etter en annen finansieringskilde til aksjekjøp enn et forbrukslån, finnes det følgende muligheter:

 1. Verdipapirfinansiering
 2. Refinansiering av boliglån

Verdipapirfinansiering

Mange banker tilbyr verdipapirfinansiering, som er et lån med sikkerhet i dine eksisterende aksjer eller fond. Det er altså ikke en aktuell løsning for personer som er nybegynnere. Har du derimot erfaring i aksjemarkedet og ønsker å låne for å investere enda mer, kan verdipapirfinansiering være aktuelt. Denne lånetypen kalles også for “gearing”.

Det er mulig å låne inntil 85% av verdien på dine eksisterende aksjer. DNB tilbyr verdipapirfinansiering, og den effektive renten som oppgis for denne låneformen er fra 5,69% og oppover.

Verdipapirfinansiering kalles også for et verdipapirlån eller verdipapirkreditt, og er et lån med sikkerhet. Minste tilgjengelig lånesum på denne typen finansiering til aksjer er kr. 50.000,-.

Refinansiering av boliglån

Et annet alternativ for å finansiere aksjekjøp er å refinansiere boliglånet ditt, og bake inn et investeringslån til aksjer der. Dette er i de aller fleste tilfeller et godt valg, da renten på boliglån er betydelig lavere enn på forbrukslån og verdipapirfinansiering.

Tips: Se også vår artikkel om lån til tannlegebehandling.

Oppsummering av lån til kjøp av aksjer

 • Det kan være fristende å ta opp et lån til aksjer, men på grunn av rentekostnadene vil det i de fleste tilfeller være en svært risikabel investering
 • Husk at det også tilkommer gebyrer ved kjøp og salg av aksjer
 • Tålmodighet og kunnskap om aksjemarkedet vil bidra til å redusere risikoen for tap
 • Aksjefond og kombinasjonsfond har lavere risiko enn kjøp av enkeltaksjer
 • Det billigste lånet til aksjer får du ved å refinansiere boliglånet ditt, og bake inn pengene du vil investere i aksjemarkedet