Lån med betalingsanmerkning

Velg lånebeløp: 123
Velg nedbetalingstid: 123
Månedsbeløp
Eff.Rente
Utbetaling
Alder

Lån med betalingsanmerkning kan være vanskelig å få innvilget. De fleste banker har en policy om å avslå slike søknader, enda det finnes unntak.

Det kan være vanskelig å få et lån om man har betalingsanmerkning.

Her vil du kunne lese mer om:

 • Hvilke banker som tilbyr lån med betalingsanmerkninger.
 • Hvordan du sletter anmerkningen.
 • Forutsetninger for å få lånet innvilget.
 • Tips om gjeldsrådgivning og gjeldsordning.

4 selskap kan hjelpe deg med lån med betalingsanmerkninger

Alternativ 1 – Axo Finans

Hos Axo Finans kan du søke om å låne penger til å slette en betalingsanmerkning. Her er noen fakta om selskapet:

 • Søk finansiering med beløp fra 10.000 til 500.000,-
 • Laveste potensielle rente begynner fra 05,17 prosent.
 • Tilbyr lån til de som sitter med én eller flere betalingsanmerkninger.

Alternativ 2 – Uno Finans

Uno Finans samarbeider med flere banker som tilbyr lån for de med betalingsanmerkning.

Mulighet nummer 1 er å skaffe finansiering ved hjelp av Uno Finans. De tilbyr lån til tross for at du har betalingsanmerkning.

Hos Uno kan du låne beløp fra 10.000 til 500.000 kroner, f.eks til å refinansiere gjeld:

Nøkkeltall:

 • Du må være fylt 18 år for å søke.
 • Lånets effektive rente begynner fra 6,49%

Alternativ 3 – Sambla

Det største lånet du kan få via Sambla er på en halv million kroner.

Alternativ 2 er å søke finansiering hos Sambla. Lånerammen er fleksibel og du kan skaffe finansiering mellom 5.000 og 500.000 kroner.

Nøkkeltall:

 • Lavest effektiv rente på lån (begynner fra 6,17%).
 • Alderskravet for å søke er 18 år.
 • Du må tjene minst 120 000 kr i året for å kvalifisere.

Alternativ 4 – Bank2 (lån med sikkerhet)

Bank2 er spesialist på refinansieringslån og mellomfinansiering med pant i eiendom.

Bank2 spesialiserer seg innen tilbudet av lån med sikkerhet.

For å få finansiering med betalingsanmerkning hos Bank2 må du være i stand til å stille egen eiendom som sikkerhet for gjelden.

Nøkkeltall:

 • Lånebeløp: 300.000 til 10.000.000 kroner.
 • Nedbetalingstiden er maks 30 år.
 • Effektiv rente begynner fra 5,34%.

Hvordan får jeg slettet en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart når kravet er innfridd. Er det tidligere tatt utleggspant i eiendelene dine skal anmerkningen slettes først når pantet er slettet.

Det skjer fra tid til annen at en anmerkning som skulle ha vært slettet forblir registrert. I slike tilfeller må du ta kontakt med den ansvarlige instansen. Det vil som regel være namsmannen eller et inkassoselskap.

En betalingsanmerkning sperrer deg ute fra abonnementer til mobil, internett og strøm. Du vil heller ikke kunne ta opp lån til bolig eller bil.

Er du usikker på om du har noen registrerte betalingsanmerkninger? Du kan sjekke dette gratis hos et av landets kredittbyrå. Kredittbyråene plikter å gi deg en oversikt over hva de har registrert på deg som privatperson.

Det inkluderer f.eks diverse pant i løsøre, fast eiendom eller betalingsanmerkninger. For at du skal kunne logge deg inn hos et kredittbyrå kreves det BankID.

Hvilke løsninger finnes?

Et lite knippe banker tilbyr lån med betalingsanmerkninger, under forutsetningen om at det stilles sikkerhet i fast eiendom. Lån med pant i fast bolig kan være en god løsning for de som ønsker å få gjelden sin under kontroll.

Da er det i prinsippet snakk om refinansieringslån, som er ment å slette alle betalingsanmerkninger og utestående krav.

Velger du en slik løsning er det viktig å kjenne til konsekvensene som følger hvis du misligholder lånet. Da vil banken gå etter kausjonisten med krav om at lånet innfris.

Lån med pant i fast bolig kan være en god løsning for de som ønsker å få gjelden sin under kontroll.

Finnes det lån uten krav om kredittsjekk?

Alle banker gjennomfører en kredittsjekk av de som søker om lån. Målet er å avdekke negative forhold ved søkerens privatøkonomi.

Det kan f.eks være utestående inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Kredittsjekker er automatisert og tar som regel ikke lenger tid enn et par timer. I tillegg er alle norske långivere pålagt å gjennomføre en kredittsjekk før et lån utbetales.

Derimot finnes det banker som stiller lavere krav til søkers kredittverdighet. Blant de med lavest krav er de bankene som tilbyr såkalte mikrolån. Dette er lån med ekstremt høy rente og kort nedbetalingstid (ofte kun noen måneder av gangen).

Bilde av to personer rundt et bord.

Alle norske banker plikter å gjennomføre en kredittsjekk av kunden før et lån utbetales. Ingen banker tilbyr lån med betalingsanmerkning uten at det stilles sikkerhet.

Litt om gjeldsrådgivning og gjeldsordning

Høy gjeld kan være en voldsom belastning på den personen det gjelder. Vanlige følger er depresjon, angst og en generell følelse av håpløshet.

Det offentlige har opprettet tjenester hvor nordmenn kan motta gratis gjeldsrådgivning. Tilbudet driftes av Arbeids og Velferdsforvaltningen (NAV). Rådgiveren du snakker med har taushetsplikt og samtalen er derfor helt konfidensiell.

Gjeldsordninger en ordning ment å gi økonomisk pusterom til de med betalingsvansker. Har du først havnet i en situasjon hvor gjelden er umulig å betjene, er gjeldsordning ment å være en siste utvei.

Frivillig gjeldsordning er den første muligheten. Den innebærer at du kontakter kreditorene dine og kommer til enighet om en løsning for nedbetaling.

Tvungen gjeldsordning oppstår når skyldneren og långiver ikke klarer å finne et kompromiss. Da involveres domstolene, som vil vurdere skyldneres gjeldssituasjon. En dommer ta en avgjørelse som må følges av begge parter.

Når du er underlagt gjeldsordning kan du forvente tvungne trekk fra lønnen din i 4 år. Når perioden er utløpt vil all resterende gjeld slettes.

Høy gjeld kan være en voldsom belastning på den personen det gjelder.

Meny