Hva er serielån?

Selv om annuitetslån er den vanligste lånetypen, kan også serielån være et godt valg når du skal ta opp lån. Derfor har vi laget en guide, slik at du skal kunne vurdere om serielån kan være det beste alternativet for deg.

Hva er serielån?

Når man skal ta opp lån, må man velge mellom annuitetslån og serielån. Et serielån har, i motsetning til et annuitetslån, høyest terminbeløp i starten av låneperioden.

Begrepet terminbeløp viser til hvor mye du som kunde betaler hver termin. Som regel er dette hver måned. Terminbeløpet består av avdrag, renter og gebyrer på lånet. De fleste lån har gebyrer. For eksempel skal etableringsgebyret dekke bankens administrative kostnader knyttet til lånet.

Under hele nedbetalingstiden vil altså terminbeløpene variere, og det vil reduseres etter hvert som du betaler ned på lånet.

Siden terminbeløpet går ned, kan serielån ofte være et godt alternativ for deg som vet at inntekten din vil reduseres. Et eksempel kan være om man er i slutten av 50-årene, utgiftene er færre, og man snart blir pensjonist.

Serielån brukes oftest ved boliglån, men også her velger de fleste annuitetslån. Hos Nordea kan du finne mer informasjon om serielån.

Tips: Du kan føre opp alle kostnader du har til renter og gebyrer som fradrag i skattemeldingen. Dette kan du lese mer om hos Skatteetaten.

Tips: Se også informasjon om ulike lånetyper.

Serielån vs annuitetslån

De fleste i Norge velger annuitetslån. Dette lånet er trygt og forutsigbart, og passer for mange. Det er mye brukt av både studenter og andre som vet at de vil få mer inntekt etter hvert, eller som av andre årsaker vil holde terminbeløpene nede de første årene av låneperioden.

Det er i hovedsak tre faktorer som skiller serielån og annuitetslån: avdrag, renter og terminbeløp.

Selv om banken som oftest tilbyr annuitetslån, anbefaler vi deg å undersøke om serielån kan være et smart valg for deg. Med et serielån vil du kunne få romsligere økonomi utover i låneperioden.

Avdrag på serielån og annuitetslån

Avdragene på serielån følger en fastsatt plan, og er derfor like høye hele veien. Med et annuitetslån vil avdragene øke utover nedbetalingstiden.

Renter på serielån og annuitetslån

Et serielån har flytende rente. Det betyr at renten endrer seg i løpet av låneperioden. Et annuitetslån har fast rente, og du vil derfor ha bedre kontroll på rentekostnadene og terminbeløpet med et slikt lån.

Rentene på serielån er høye i starten, og reduseres underveis. Derfor vil et serielån totalt sett gi lavere rentekostnad enn et annuitetslån.

Hvor høy renten er, avhenger av flere faktorer. Styringsrenten og bankens rentesats vil være gjeldende i et serielån. Hos begge lånetypene vil lånesum og utfallet av kredittvurderingen av deg virke inn.

Med serielån kan du komme til å måtte betale uforutsett mye i rente. På den andre siden er man ikke veldig renteutsatt for store endringer i rentesatsen, nettopp fordi man betaler mindre i renter utover i låneperioden. Mye avhenger derfor av hvordan renten er når du tar opp lånet.

Vi anbefaler likevel alle til å være forberedt på et rentehopp, slik at man ikke ender opp i en situasjon der man ikke får til å betjene lånet.

Lesetips: Se også vår artikkel om kredittlån her: billigeforbrukslån.no/kredittlån/

Terminbeløp på serielån og annuitetslån

Her skiller de to lånetypene seg fra hverandre, ved at serielån har variable terminbeløp, mens annuitetslån har faste terminbeløp.

Fordeler med serielån

 • Reduserer gjelden: Med et serielån vil gjelden reduseres raskere enn med et annuitetslån.
 • Bedre kredittscore: Å ha lite gjeld vil kunne gi deg bedre kredittscore i kredittvurderingen som gjøres når du søker om lån. Det vil føre til at det er lettere å få innvilget nye lån, og at du kan få bedre rentevilkår.
 • Lav totalkostnad: Den totale lånekostnaden blir mindre med serielån.
 • Lavere rentekostnad: Den totale rentekostnaden blir også mindre med serielån.

Ulemper med serielån

 • Høyt terminbeløp: Siden du betaler høyere terminbeløp i begynnelsen av lånet, må man ha kontroll på at man har kapasitet til å betale terminbeløpene.
 • Flytende rente: Renten er flytende, og dermed markedsstyrt. Du kan ende opp med uforutsette rentekostnader, og derfor betale høyere terminbeløp enn antatt.
Med et serielån vil du kunne redusere gjelden raskere enn med et annuitetslån. Totalkostnaden på et serielån vil også bli lavere.

Når bør du velge serielån?

For å velge serielån, må du være trygg på at du har god nok økonomi til å betjene de høye terminbeløpene i starten av låneperioden. Et serielån vil kunne gi deg romsligere økonomi etter hvert.

Derfor er serielån et godt alternativ for deg som vet at du vil få lavere inntekt. Det kan også være gunstig om du vil investere i noe som vil miste verdi over tid, for eksempel en bil eller et annet kjøretøy.

Renten bør tas i betraktning, uansett hvilket lån du skal ta opp. Før du tar opp et serielån, bør du være sikker på at du tåler eventuelle endringer i renten.

Tips til deg som skal søke om serielån

 • Enkelt søk: Du kan enkelt søke om serielån på bankens hjemmesider. Med BankID-appen verifiserer du at du er deg.
 • Kredittvurdering: Når du søker om lån vil det bli tatt en kredittvurdering av deg. Du kan enkelt kredittvurdere deg selv om du er usikker på hvordan du ligger an. Hos gjeldsregisteret kan du undersøke hvor mye gjeld du har.
 • Sammenlign flere låneaktører: Husk at du alltid bør undersøke vilkår på flere lån hos ulike banker. Slik kan du sammenligne tilbud og finne det beste lånet for deg og dine behov. Når du sammenligner, bør du sjekke ut både renter, gebyrer, nedbetalingstid og andre vilkår.

Oppsummering

 1. Serielån har faste avdrag og flytende rente. På grunn av renten vil terminbeløpet variere.
 2. Med serielån betaler man mer i starten av låneperioden, noe som gir romsligere økonomi etter hvert.
 3. Det er særlig tre faktorer som skiller serielån fra annuitetslån: terminbeløp, renter og avdrag.
 4. Et serielån er en gunstig låneform som passer deg som vet at du får mindre penger å rutte med etter hvert, eller for deg som skal investere i noe som vil falle i verdi, som for eksempel en bil.
 5. Søk om lån hos flere aktører. Husk at du får bedre lånevilkår om du har god kredittscore.