Hva er annuitetslån?

Visste du at annuitetslån er den vanligste typen lån? Et annuitetslån er et trygt og forutsigbart valg. Her får du en forklaring på hva annuitetslån er, fordeler og ulemper med denne typen lån, og hvordan annuitetslån skiller seg fra serielån.

Hva er annuitetslån?

Et annuitetslån er et forutsigbart lån, fordi du til enhver tid vet hva du må betale i terminbeløp. For å forstå hva annuitetslån egentlig er, vil vi kort forklare hva som ligger i begrepet.

Terminbeløp

Terminbeløp viser til beløpet som trekkes fra kontoen din hver termin. Dette er ofte månedlige trekk, men kan også være kvartalsvis eller etter annen avtale. I terminbeløpet ligger avdrag, renter og gebyrer.

Avdrag

Avdrag er summen du betaler ned på lånet. Om du kun betaler renter og gebyrer, vil ikke lånet bli mindre. Med annuitetslån vil du i begynnelsen betale mer i renter enn i avdrag. Forholdet mellom renter og avdrag vil endres etter hvert som du betaler ned lånet. Etter en tid vil du betale mer i avdrag.

Renter

Rentene er avgiften du betaler til banken for lånet. Les om forskjellen på nominell og effektiv rente hos Nordea. Eventuelle markedsendringer i rentesatsen vil påvirke hvor stor andel avdrag og renter du betaler i et annuitetslån. Hvis renten går opp, vil du betale inn mer renter og mindre avdrag. Slik vil ikke selve terminbeløpet påvirkes i stor grad.

Gebyr

Gebyr utgjør den minste andelen av terminbeløpet. Det er vanlig å betale et beløp til banken hver termin for å dekke administrative kostnader som banken har knyttet til annuitetslånet ditt. Hvor stort dette termingebyret er, varierer fra bank til bank, men det ligger ofte mellom kr. 50,- og 70,-.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden virker inn på terminbeløpets størrelse i et annuitetslån. Lengre nedbetalingstid vil gi lavere terminbeløp, fordi du fordeler beløpene utover en lengre periode. Motsatt vil kortere nedbetalingstid gi høyere terminbeløp.

Et annuitetslån kan tas opp for alle typer lån, som billån, boliglån og forbrukslån. Det er den vanligste lånetypen, fordi den gir trygghet og forutsigbarhet med sine fastsatte terminbeløp.

Hvordan skiller annuitetslån seg fra serielån?

Når man skal ta opp lån, kan man velge mellom annuitetslån og serielån. Det er i hovedsak tre ting som skiller de to lånetypene fra hverandre: terminbeløp, rentekostnader og avdrag.

Variable terminbeløp

Serielån har, i motsetning til annuitetslån, variable terminbeløp. Når lånet er nyopprettet, vil serielånets terminbeløp være høyere enn ved et annuitetslån. Terminbeløpet vil reduseres etter hvert som du betaler på lånet.

Rentekostnader

Annuitetslån har fast rente, mens serielån har flytende rente. Flytende rente betyr at renten kan øke eller synke i lånets løpetid. Med serielån kan du altså komme i en situasjon der du må betale mer i rente enn du hadde planlagt. Annuitetslån vil gi deg bedre kontroll på rentekostnadene, og derfor også hvor stort terminbeløpet blir.

I serielån blir renten lavere underveis i nedbetalingstiden. Et serielån vil derfor totalt sett gi lavere utgifter til renter enn et annuitetslån, og det vil også gi en lavere totalkostnad enn et annuitetslån.

Avdrag

Avdraget på serielån er lik hver termin gjennom hele nedbetalingstiden på lånet. Her skiller serielån seg fra annuitetslån, der avdragene øker.

Fordeler med annuitetslån

 • Forutsigbarhet: Du vet alltid hvor mye du må betale, siden terminbeløpet er fastsatt.
 • Trygghet: Siden kostnadene er lavere i begynnelsen, er annuitetslån mer forutsigbart og en tryggere løsning for de fleste, og særlig om man har lite penger å bruke for å betale på lånet. Med annuitetslån kan man betale mer hver måned, etter hvert som man får mer inntekt.
 • Kontroll: Du vil ha bedre kontroll over hvor mye du betaler inn på lånet hver måned.
 • Myk start: Du slipper å betale inn et høyt terminbeløp i begynnelsen av nedbetalingstiden.

Husk: Du får fradrag for rentene, så lenge du skriver inn rentekostnadene på skattemeldingen.

Ulemper med annuitetslån

 • Økte rentekostnader: Du betaler mer renter i starten av låneperioden.
 • Høyere totalkostnad: På grunn av at du betaler mindre i avdrag og mer i renter, vil også totalkostnaden være høyere med et annuitetslån.

Fordeler med serielån

 • Lavere rentekostnader: Du betaler mindre i terminbeløp, fordi rentekostnadene er lavere.
 • Raskere nedbetaling: Siden du betaler høye avdrag i begynnelsen, vil du betale ned lånet raskere med et serielån.

Tips: Se også vår artikkel om lån med lav rente her: billigeforbrukslån.no/lån-med-lav-rente

Serielån er en annen type lån, der du betaler mer i begynnelsen av låneperioden. Denne løsningen kan være gunstig for pensjonister eller andre som vet at de vil få mindre inntekt i fremtiden.

Ulemper med serielån

 • Høyt terminbeløp: Du betaler et relativt høyt terminbeløp.
 • Flytende rente: Flytende rente kan gi uventede økte kostnader i terminbeløp.

Skal du velge annuitetslån eller serielån?

Skal du velge annuitetslån eller serielån? Det finnes det ikke et fasitsvar på.

Du bør uansett undersøke ulike lån hos flere banker. Ved å bruke en lånekalkulator, kan du få en indikasjon på hva lånet vil koste deg, både per termin og totalt. Sammenlign gjerne flere tilbud fra ulike långivere. Slik kan du finne det beste lånet for deg og dine behov.

Serielån er et godt valg for pensjonister og romslig økonomi

Et serielån passer bra for deg som vet at du ikke vil ha like mye penger om noen år, siden terminbeløpet vil gå ned. Et slikt lån kan være smart for pensjonister eller andre som vet at de vil få redusert inntekt. Dette kan også være et godt alternativ for folk med romslig økonomi, siden man betaler mye i avdrag i starten av låneperioden.

Annuitetslån er den vanligste lånetypen og passer de fleste

Et annuitetslån er et trygt valg, fordi du vil ha bedre oversikt over hvor mye penger som går ut av kontoen og inn på lånet.

Annuitetslån er den vanligste typen lån fordi mange vet at de vil komme til å tjene mer om noen år, og ikke mindre. Dette kan for eksempel være unge som skal inn på boligmarkedet, og må ta opp et boliglån.

Oppsummering

 1. Et annuitetslån er den vanligste formen for lån. Med et annuitetslån vil samme beløp trekkes fra kontoen din hver termin. Du betaler mindre i terminbeløp den første tiden, og dette kan være gunstig blant annet for unge voksne som skal inn på boligmarkedet.
 2. Et serielån er et lån med flytende rente. Det innebærer at du i perioder med høye rentesatser kan oppleve å måtte betale mer på lånet enn du har satt av penger til.
 3. En ulempe med annuitetslån er at totalkostnaden blir litt høyere enn i et serielån. Likevel er annuitetslån en trygg og forutsigbar type lån som passer for mange.