Refinansiering av gjeld uten sikkerhet

Høye månedlige utgifter som skyldes nedbetaling av gjeld, sliter ikke bare på pengeboka, men også på humøret og livskvaliteten. Veien til en bedre hverdag går ofte via en refinansiering. Dette er når du tar opp nytt lån for å kvitte deg med det gamle. Målet er at det nye lånet gir deg bedre rentebetingelser, og dermed lavere totalkostnader.

Tenk på samme vis som med strømregningen

Ville du skiftet strømleverandør dersom du sparte 5 kroner per måned? Hva om du sparte 5 000 kroner? Det er åpenbart enklere å svare ”ja” på det siste spørsmålet. Forskjellene på rentekostnadene og eventuelle gebyrer er det som bestemmer om refinansiering er verdt innsatsen. Her betyr også størrelsen på gjelda en god del.

Å refinansiere små beløp er ikke nødvendigvis noe som får spesielt stor innvirkning, mens det for store beløp kan bli snakk om titusener av kroner i løpet av året.

Regn ut besparelsen

Hva slags lån du får til refinansiering er også avgjørende. Rentebetingelsene på et sikret lån (der banken har pant i fast eiendom), er som regel betydelig lavere enn i et usikret lån. Lønnsomheten er noe hver enkelt må regne over. Du finner verktøy og kalkulatorer for dette hos noen av bankene, og på nettportaler som tar for seg privatøkonomiske spørsmål.

Du kan også bruke penn og papir:

 • Skaff oversikt over all gjeld du vil refinansiere.
 • Regn ut kostnadene på hvert lån og kreditt du har.
 • Hent inn tilbud på lån til refinansiering.
 • Sammenlign totalkostnadene.
 • Husk å ta med et eventuelt etableringsgebyr på refinansieringslånet.

Sammenlign alle banker som tilbyr samling av lån.

spar-på-rentene

Har du oversikt over hva lånene og kredittene dine koster deg? Regn ut hva du kan spare på å refinansiere gjelden.

Vanligst å refinansiere boliglånet

Alle former for gjeld kan refinansieres, men de fleste tilfeller er i forbindelse med et boliglån. Vi kan kalle det en refinansiering når du fremforhandler bedre betingelser på et boliglån hos banken du lånte fra, eller flytter lånet til en annen bank.

Selv om flyttekostnadene ofte er høye, og renteforskjellene på boliglån fra bank til bank er lave, kan denne typen refinansiering gi store utslag. Dette fordi lånesummen til bolig er høy, og nedbetalingstiden er som regel svært lang.

Refinansiering av kredittkort står for 40%

Bankenes egne undersøkelser viser at omtrent 40% av alle refinansieringer med usikret forbrukslån, går til å betale tilbake gjeld fra kredittkort. De årlige rentene på et normalt kredittkort ligger som regel mellom 20% og 30%.

Med slike nivåer på rentene kan besparelsene bli betydelige, selv om du bruker et lån uten sikkerhet. Noe avhengig av lånesummen, er det sjelden at et forbrukslån har like eller høyere renter enn kredittkortene.

Refinansiering av gjeld fra avbetaling

Det er ikke bare gjeld fra kredittkort som er dyrt. Rentebetingelsene på avbetaling for diverse varer, spesielt elektronikk og hvitevarer, ligger også på et høyt nivå, og oftest langt over betingelsene på forbrukslån. Det er ikke uvanlig at en vaskemaskin på avbetaling har effektive renter på rundt 35%.

Slike avbetalingsordninger er gjerne noe man inngår når det haster med å skaffe seg varene. En vaskemaskin som går i stykker kan jo erstattes på dagen, selv om man ikke har pengene klare. Imidlertid blir denne vaskemaskinen betydelig dyrere enn om den ble betalt kontant.

Refinansiering av små forbrukslån

Vi refinansierer også forbrukslån i høy grad. Dette gjelder spesielt de såkalte mikrolånene, der lånesummen er på inntil 20 000 kroner. Årsrentene på disse lånene er ofte betydelig høyere enn på kredittkort, mest fordi lånene skal tilbakebetales i løpet av kun noen få måneder.

Et enkelt mikrolån forårsaker normalt ikke noe hodebry, men folk som har flere slike lån har en tendens til å få gjeldsproblemer. Særlig når flere små lån kommer på toppen av annen dyr gjeld, for eksempel fra kredittkort.

Refinansiering av smålån, kjøp på avbetaling og kredittkort vil senke dine månedlige kostnader, samtidig som det gir deg full kontroll over økonomien

Refinansiering av store forbrukslån

Det er ofte smart å refinansiere selv et enkeltstående forbrukslån med høy lånesum. De rentene du fikk da lånet ble opprettet, er ikke nødvendigvis konkurransedyktige i dag. Her bør du tenke på samme vis som med et boliglån.

Får du tilbud om lavere renter i en annen bank, og etableringsgebyret ikke spiser opp rentebesparelsen, er det sannsynligvis på tide å bytte bank. Jo lengre nedbetalingstid på lånet som gjenstår, desto mer sparer du.

Hva koster et usikret lån til refinansiering?

Rentebetingelsene på et usikret forbrukslån som brukes til refinansiering varierer fra bank til bank. Den største faktoren er likevel hva slags kredittscore du har, og hvor god betalingsevnen din er. Bankene gir nemlig individuelt tilpassede renter, der personer med solid økonomi får de beste rentetilbudene.

I tillegg vil både lånesummen og nedbetalingstiden innvirke på rentebetingelsene. Små lån over kort tid, har høyere renter enn store lån over lang tid.

Her er et grovt estimat på rentebetingelsene du kan forvente:

Små lån på inntil 100 000 kroner:

 • Billige renter – rundt 10%
 • Gjennomsnittlige renter – rundt 17%
 • Dyre renter – rundt 22%

Store lån mellom 100 000 og 500 000 kroner:

 • Billige renter – rundt 7%
 • Gjennomsnittlige renter – rundt 13%
 • Dyre renter – rundt 20%

Hvem tilbyr lån uten sikkerhet?

Dersom lånesummen du trenger er på over 100 000 kroner, finner du omtrent 10 nisjebanker som kan hjelpe deg med et usikret lån til refinansiering. Dersom lånesummen er under dette, kan du plusse på omtrent 15 banker til.

I tillegg tilbyr de fleste sparebanker usikrede lån, men med ulike krav og betingelser.

Noen av sparebankene har faste renter, uansett hvem søkeren er. Rentene er ofte høye, og vanligvis vil en nisjebank som spesialiserer seg på usikrede forbrukslån, kunne tilby bedre rentebetingelser. Lånesummene er også som regel lavere hos sparebankene, samt at i noen tilfeller krever sparebankene at du er kunde hos de fra før.

Finne det billigste lånet uten sikkerhet

Det er én gylden hovedregel når du skal finne det billigste lånet uten sikkerhet: Innhent så mange tilbud som mulig.

Rentebetingelsene vil alltid variere en del, alt ettersom hvilken bank det er snakk om. Jo større lånesum, og jo lengre nedbetalingstid, desto større blir utslaget av renteforskjellene.

Slik går du frem for å finne det billigste lånet:

 • Skaff deg oversikt over aktuelle banker med lånestørrelsen du trenger.
 • Søk om lån til refinansiering hos samtlige.
 • Husk å søke om like lånesummer, med like lang nedbetalingstid.
 • Sammenlign totalkostnader, og velg det billigste alternativet.
 • Vurder å bruke en medlåntaker.
 • Vurder å bruke en låneagent.

En medlåntaker kan gjøre lånet rimeligere, og en låneagent hjelper deg med å fremskaffe mange tilbud. Det tar vi for oss i de to neste avsnittene.

medlåntaker-refinansiering

Det er større sjanse for at lånet innvilges dersom du har en medlåntaker. Denne personen bør være ektefellen eller samboeren din.

Refinansiering med medlåntaker

En såkalt medlåntaker er en person du låner sammen med. Fordelen med dette er at banken da anser det som sikrere å låne ut pengene. Dette gjør det enklere å få innvilget lånet, og ofte blir rentebetingelsene bedre enn om du søker alene.

En medlåntaker har likt ansvar for tilbakebetalingen av lånet. Derfor bør du fortrinnsvis låne sammen med en ektefelle (eller samboer), siden dere sannsynligvis har felles økonomi uansett. Faktisk krever mange banker at medlåntakeren er ektefelle.

Refinansiering via en låneagent

Låneagenter er selskap som formidler lån på vegne av flere banker. Antallet tilbud de kan skaffe deg avhenger av hvor mange banker som inngår i samarbeidet. I tillegg vil lånesum og bankenes ulike krav spille en rolle.

De beste låneagentene kan potensielt fremskaffe et sted mellom 15 og 20 tilbud, uten at dette går ut over tidsbruken. De vil også bistå med råd underveis dersom du trenger det. Dette er hjelp og tjenester som agenten ikke kan ta seg betalt for av deg som søker om lån. Agentene mottar i stedet provisjon fra bankene de representerer.

Tre av landets fremste låneagenter:

 • Sambla – Denne låneagenten samarbeider for tiden med 15 av de største nisjebankene. Sambla formidler lån uten sikkerhet til refinansiering på inntil 500 000 kroner, med renter som ofte er konkurransedyktige. Hos Sambla får du rådgivning og hjelp til søknadsprosessen fra selskapet kundesenter.
 • Axo Finans – En av de beste og mest erfarne låneagentene i Norge. Herfra kan du motta inntil 19 tilbud om lån til refinansiering, med lånestørrelser på maksimalt 500 000 kroner. Selskapet har et godt innarbeidet kundesenter, med mange rådgivere og saksbehandlere.
 • Lendo – Eies av Schibsted-gruppen, og er en av landets eldste formidlere av usikrede lån. For tiden innhenter dette selskapet maksimalt 16 tilbud om refinansieringslån, med låneramme på inntil 500 000 kroner. Som de andre proffe aktørene har også Lendo et meget godt kundesenter med serviceorienterte rådgivere.

Husk at du ikke bør bruke flere låneagenter på samme tid. Dette fordi agentene kan representere noen av de samme bankene. Søker du via flere agenter, vil dermed enkelte banker motta to like søknader, noe som vil skape uklarheter.

Oppsummering

Du vil ofte spare penger på å refinansiere kredittkort, smålån og objekter kjøpt på avbetaling. Samler du flere kreditter og lån, vil du spare på både rentene og antallet gebyrer. Du kan også spare penger på å refinansiere kun et enkelt lån, så lenge rentebetingelsene blir lavere, og eventuelle etableringsgebyr ikke spiser opp fortjenesten.

Banker som lar deg låne sammen med en medlåntaker har ofte bedre rentetilbud, i tillegg til at det er større sjanse for å få lånet innvilget. Du bør alltid innhente mange tilbud for å få et godt sammenligningsgrunnlag. En erfaren lånemegler kan være til stor hjelp med dette.

Meny